Növekedni a hitben

Növekedni a hitben

Szinódusi találkozó rászorultakkal.

A 2023-as Püspöki Szinódus részeként február 13-án dr. Székely János megyéspüspök az egyházmegye rászorultjaival találkozott.

Szinódus 2023
Szinódus 2023
Szinódus 2023
Szinódus 2023
Szinódus 2023
Szinódus 2023
Szinódus 2023

Mint ismert: Ferenc pápa 2023-ra hirdette meg a következő Püspöki Szinódust. Ezt egy kétéves folyamat előzi meg, amelynek fontos részét képezik az egyes egyházmegyékben lefolytatott megbeszélések, találkozók, ahol az emberek közvetlenül is elmondhatják véleményüket az Egyházat érintő egyes kérdésekről, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg. Az Egyház kincsei a szegények, a segítségre szorulók, vezete fel a találkozót Székely János megyéspüspök, Szent Lőrinc vértanú példáján keresztül. A találkozón téma volt a karitász munkája, a cigányság vallási szokásai. Felvetődött, hogy a roma közösséghez gyakrabban jussanak el az egyházmegye roma származású papjai, hiszen ők könnyebben szót értenek egymással. Szóba került az is: fontos lenne, hogy a roma emberek megéljék hitüket, járjanak templomba, imádkozzanak. Székely János elmondta: húsvét előtt találkozót szervez számukra az egyházmegye.

Afrika témahét

Afrika témahét

Újra indította  Dr. Székely János megyéspüspök az Egyházi iskolafenntartók kezdeményezésére – tavaly először megtartott – érzékenyítő témahetet és gyűjtést. 

DSCN9875
DSCN9887
DSCN9905
DSCN9890
DSCN9889
DSCN9893
DSCN9894
DSCN9898
DSCN9934
DSCN9935
DSCN9936

Témahét 2022. 02. 07–11 között, amelyhez minden közoktatási és szakképzési intézmény csatlakozhat. Kásler Miklós miniszter úr, Pölöskei Gáborné és Maruzsa Zoltán államtitkárok támogatják a programot, és bátorítják az intézményeket a csatlakozásra. Idén a Kongói Kabinda városában egy óvoda felépítésére, egy iskola tetejének megjavítására, motorbiciklik vásárlására (melyeken tanárok, papok, orvosok el tudnak jutni távolabbi településekre is), valamint egy templom építésére fogunk gyűjteni. Az adományokat minden iskola egy kitett nagy perselyben gyűjti, majd a Szent Márton Köpenye Alapítvány juttatja el az adomány teljes összegét a fenti célokra a Kabinda-i egyházmegyének. A témahétre tananyagot küldünk (történelem, földrajz, nyelvi stb. órákra). Kérjük, hogy minden csatlakozni kívánó intézmény regisztráljon honlapunkon: mindannyiantestverek.hu/

Köszöntő

Play Video

Akolitusavatás

Akolitusavatás

Isten küldöttei – Akolitusavatás Szombathelyen

Véget ért a Szombathelyi Egyházmegye által indított második akolitusképzés. A jelölteket 2022. január 22-én avatta fel a szolgálatra Székely János megyéspüspök.
2019-ben kezdődött a jelentkezők képzése, akiket 2021 januárjában avatott lektorrá Székely János. 1 évvel később pedig elérkezett a várva várt nap, amikor a képzés lezárultával az akolitusi szolgálatra is felavatta őket a megyéspüspök.

Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen
Akolitusavatás Szombathelyen

Ebben az életre szóló elköteleződésben nagy segítségére lehetnek a helyi egyházközségeknek pl. Igeliturgia végzésében, plébánia szolgálat sokféle teendőiben, zarándoklatok szervezésében, közösségek vezetésében.
Krisztus sokféle módon kopogtatott az életetek ajtaján. Ma igent mondtok erre a hívásra, amellyel ő azt szeretné, hogy a kincseket amit adott másokkal is megosztanátok. Legyetek igazi követők, egészen közel az Ő szívéhez, mondta szentbeszédében Székely János.

Utalt arra, hogy január 22-én emlékezik meg egyházunk Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról aki a világi keresztények egyik nagy példaképe, aki a saját lelki életében élte a Krisztussal való egységet: újra és újra befogadta őt a napi szentmisében, szentáldozásban, az imádságaiban. És Krisztust sugározta a körülötte élők felé. Krisztus számít rátok, legyetek az Ő világossága, zárta szentbeszédét a megyéspüspök.
A szentbeszéd után következett az avatási szertartás. A jelöltek egyesével léptek előre. Letérdeltek a kelyhet tartó főpásztor elé. „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret. És úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál. “– bízta rájuk a küldetést Székely János.

Az akolitusavatási szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján.

Play Video

Batthyány ünnepség Körmenden

Batthyány ünnepség Körmenden

Körmendi főorvosnő és zalaegerszegi ápolónő a díjazott – Átadták a “Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat” Körmenden

Dr. Wolf Terézia főorvosnő, körmendi háziorvos és Hajgató Éva ápoló, a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház főnővére részesült idén a Test és a lélek orvosa-Dr. Batthyány-Strattmann László-díjban. A hagyományokhoz híven idén is Körmenden adták át az elismerést.

A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj
A test és a lélek orvosa díj

Idén már ötödik alkalommal adták át a díjat. Az ünnepségnek ezúttal is a Batthyány-kastély színházterme adott otthont. Köszöntőjében Bebes István, Körmend polgármestere kiemelte: Batthyány László példa a ma embere számára is. De nem csak kitűnő szemorvosi munkájával, példás családi életével, hanem a köz érdekében tett megnyilvánulásaival is. Nem csak gyógyított, hanem támaszt és segítséget adott a legelesettebb embereknek. Olyan jelentős karitatív tevékenységet végzett, amelyet nem csak az itt élők, hanem a Katolikus Egyház is elismert, amikor 2003-ban a boldogok sorába emelték. A város dolgozik azon, hogy azokat az értékeket amelyeket ő képviselt, tovább tudja adni az újabb és újabb generációknak. Pl. templomot neveztek el róla, amelyhez a város ingyen adta a telket, a róla elnevezett ösztöndíjjal pedig tehetséges, de anyagilag rászoruló egyetemistáknak nyújtanak segítséget. Fontos, hogy útmutatásait, példaértékű cselekedeteit, emberségét, hitét naponta kövessük. Életpéldája a bizonyság, hogy az önzetlenség minden körülmények között alapvetés, a család szent és sérthetetlen, az elhivatottság alázatos is lehet, hitünk pedig szilárd és megrendíthetetlen. Körmend büszke arra, hogy ahhoz a közösséghez tartozik akik tisztelik Batthyány Lászlót, mondta Bebes István.
Müller Cecília országos tisztifőorvos beszédében kiemelte: Batthyány-Strattmann László megkülönböztetés nélkül, gyakran ingyen segítette az embereket, magas szintű tudásával és szeretetével. Nem csak betegséget, hanem a beteg ember segítette. A beteg tele van félelemmel, kérdésekkel, nagy megnyugvást, reményt tudunk részükre adni azzal a hittel amit mi magunk is ajándékba kaptunk. Sokat jelent egy kézfogás, bátorító szó, mosoly a betegeknek. Honnan jön ehhez az erő? A Mindenható megérinti a szíveket és családtagjaink, közösségünk tagjain keresztül kapunk fizikai, lelki segítséget. Ők a mi szeretet forrásaink. Ők adnak erőt és ha kell vigasztalást is. Mindannyiunk mögött, mellett sok segítő áll és ezért értük is hálát adunk a mai napon, mondta Müller Cecília.
Ráczné Varga Bernadett gondolatait hallhatták a megjelentek, majd következett a díjátadó. A Test és a lélek orvosa díjban dr. Wolf Terézia körmendi háziorvos és Hajgató Éva ápoló, a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház főnővére részesült. Köszöntőjében Wolf Terézia elmondta: Batthyány László életével Körmendre költözésük során ismerkedett meg, elolvasta naplóját is. Közben volt egy felismerése: az orvosi munkát úgy érdemes végezni ahogy Batthyány László végezte és csak így szabad gyógyítani, a betegek felé fordulni. Példaképévé vált első pillanattól fogva. A díj arra kötelez, hogy munkámat továbbra is Batthyány László szellemében és egyre jobban végezzem, mondta Wolf Terézia.
Az ünnepség a Szent Erzsébet-templomban folytatódott. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök kiemelte Batthyány László orvosi példáját, aki nem csak a betegséget gyógyította, hanem gyakran együtt imádkozott a betegeivel is. De törődött a városban élő szegényekkel is. Kiemelte felesége Coreth Mária Terézia szerepét is Batthyány László életében, aki nem csak példás családanya volt, odaadó feleség, támasza a szegényeknek, hanem segítette férjét a műtétek közben is. Az életünkben sok minden amit az ember gyűjt, amit a világ megtapsol ezek mind elmúlnak. A halotti ingen nincsenek zsebek.Odaátra nem viszünk semmit a földi gazdagságból. Egyetlen dolog ami megmarad amit odaadtunk, amikor nagylelkűen élünk. Ez a nagylelkűség járja át az orvosokat, ápolókat, az egész társadalmat, hogy jobb és szebb legyen a világunk, mondta Székely János.

A szentmise végén Székely János megyéspüspök Batthyány László közbejárásáért imádkozott.

Egyházközségi elnökök találkozója

Egyházközségi elnökök találkozója

Közösségben a közösségért – Egyházközségi elnökök találkozója a szinódus jegyében.

Az egyházközségi képviselő testületek elnökeivel folytatott megbeszélést Székely János megyéspüspök a 2023-as Szinódus egyházmegyei szakaszának részeként január 21-én Szombathelyen.

Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója

Bevezetőjében Székely János kiemelte: napjainkban nem csak a papok hiányoznak a plébániákról, hanem a háttérben tevékenykedő, segítő emberek is. Pedig a keresztségben mindannyian feladatul kaptuk az evangélium továbbadását. A világi hívő nem a pap helyettese egy-egy helyen, hanem oda kell mennie és tanúságot tennie, ahová a pap nem jut el. Kiemelte: a nyugati egyházunk megújítása attól is függ, hogy a világi hívek felvállalják-e az apostoli küldetést vagy sem.
Ezt követően Póhr Frigyes, a szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség Egyházközségi Képviselő Testületének elnöke mondta el gondolatait az Apostolok Cselekedeteinek kijelölt részletéről, amelyben Kornéliusz százados látomásáról és Péter apostol cézáreai látogatásáról volt szó. Továbbgondolásra ösztönző kérdéseket tett fel a megjelenteknek: eltudom-e fogadni, hogy a plébánia a közösségek közössége? Fontos, hogy közösségben éljem meg a liturgiát? Készek vagyunk, hogy közösségeket alapítsunk a plébánián? A közösség nyitott, hogy befogadjon idegeneket? Feltétel nélkül eltudom fogadni azt a testvért akit Isten küld a plébániára? Jel vagyok mások számára? Vállaljuk az apostoli küldetést? Vállaljuk, hogy hirdetjük az evangéliumot a pogányoknak?

Az elmélkedés után a kérdések, felvetések következtek az elnökök részéről, akik nem csak gondjaikat, hanem jó tapasztalataikat is megosztották egymással illetve előremutató ötleteiket tárták a megjelentek elé.
Felmerült közösségszervezők foglalkozatása, akik egyes településeken, plébániákon segítenének rendezvények megszervezésében. Az Eucharisztikus Kongresszus élményeiből gazdagodva egyházmegyei fáklyás Eucharisztikus körmenet megszervezésére tettek javaslatot az elnökök, de felmerült egy katolikus vállalkozókból álló adatbázis létrehozásának gondolata is. Felnőttkatekézisek megszervezését, hitoktatásra járó gyermekek szüleinek jobb elérését, zarándoklatokat is szorgalmaztak a megjelentek, akik szerint fontos figyelni az atyák egészségi állapotára, a fiatalokra, arra, hogy ők minél több időt töltsenek az iskola mellett a templomokban. Felvetődött, hogy folytatni kellene a korábban nagy sikerrel zajlott mozgássérültek találkozóját, amelyre Vas és Zala megyék mellett Győr-Moson-Sopron megyéből is érkeztek résztvevők.
Válaszában Székely János – többek között – kitért arra: szeretné ha minden évben lenne a plébániákon kis szinódusi találkozó, ahol átbeszélik a plébánia dolgait az érintettek. Kiemelte: az egyházmegye a NEK Forrásponthoz hasonló programban gondolkodik, hogy összehozza a fiatalokat. Számukra évről évre zarándoklatot is szerveznek Boldog Brenner János vértanúságának helyszínére. Első alkalommal – valószínűleg – április 1-2-án tartja ezt meg az egyházmegye.

Székely János jó gondolatnak tartotta a közösségszervezők szerepét, a mozgássérültek találkozóját. Kiemelte: minden plébánián fontos, hogy legyenek felnőttkatekézisek, amelyek segítenek hitünk elmélyítésében.

“Az ökumené út Krisztushoz”

"Az ökumené út Krisztushoz" - Ökumenikus ünnepi istentisztelet Szombathelyen

Az ökumenikus imahét szombathelyi ünnepi istentiszteletén az Evangélikus-templomban gyűltek össze a keresztény felekezetek január 20-án.

Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022
Ökumenikus imahét 2022

Szemerei János evangélikus püspök – többek között – kiemelte: Isten utasításokon, az istentiszteleti közösségen keresztül vezet minket, de a legcsodálatosabb az, hogy odaszegődik övéi mellé és velük, velünk együtt megy az úton.
Székely János megyéspüspök elmondta: az ökumené út Krisztushoz. Ahogyan valaha a bölcsek ajándékokkal mentek az újszülötthöz, úgy mennek a különböző keresztény felekezetek is Jézushoz, a jászolhoz és viszik a maguk ajándékait, amelyekből gazdagodhatnánk mindannyian. Pl. a protestánsok viszik a Biblia szeretetét és tiszteletét; az ortodoxok az Istennel való egyesülésnek, a misztikának a mélységét; a katolikusok a szentségek valóságát, hogy Krisztus 2000 év óta velünk van és cselekszik.
Steinbach József református püspök kiemelte: Isten gyermekei mindenkit meghallgatnak, de a helyes döntéshez csak az Úrra hallgatnak. Engedelmesek, és ők megérkeznek. És ebben a megérkezésben boldog örömmel imádják az Urat.

Az ökumenikus imahét szombathelyi ünnepi istentiszteletét, Szemerei János evangélikus püspök, Steinbach József református püspök és dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök igehirdetését visszahallgathatják itt.

Szent Margit ünnep

szent margit ünnep (KŐSZEG)

Névadójukra emlékeztek január 18-án a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményében. A hagyományokhoz híven idén is gazdag program várta a diákokat.

IMG_6980_j_1
IMG_6989_j_1
IMG_7005_j_1
IMG_7012_j_1
IMG_6983_j_1
IMG_6985_j_1
IMG_6988_j_1
IMG_6990_j_1
IMG_7006_j_1
IMG_7039_j_1
IMG_7046_1

Reggel 8 órától a felső tagozatos diákok a 6. évfolyam – Szent Margit életét bemutató – árnyjátékát tekinthették meg. Felkészítő tanáruk Palatkásné Kolhofer Judit tanárnő volt.

9 órától a diákok a Jézus Szíve Plébániatemplomban ünnepi szentmisén vehettek részt, melyet Dr. Székely János megyéspüspök úr mutatott be.

A szentmise után Maitz Míra 10/A osztályos tanuló fotókiállításának megnyitóján vettek részt a gimnazisták. A kiállítást Dr. Deák Viktória Hedvig nővér, domonkos rendi elöljáró nyitotta meg kedves, szívhez szóló szavaival. A megnyitót Gárdos Balázs 9/A osztályos tanuló tubajátéka színesítette.

Ez idő alatt az alsó tagozatos diákok is megtekinthették az árnyjátékot, majd Weigl Marietta igazgatóhelyettes megnyitotta Schatzl Szonja 4/A osztályos tanuló – aulában felépített – kiállítását, ahol az ügyes és szorgos kisdiák festményeit, valamint más kézműves alkotásait lehetett megcsodálni.

11 órától Hedvig nővér a 7. és 8. osztályosoknak tartott előadást Szent Margit életéről, püspök atya a 11. és 12. évfolyamos gimnazistákkal beszélgetett, míg Rétfalvi Balázs a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár gyűjteményvezetője a 9. és 10. évfolyamosoknak tartott előadást és szervezett csapatversenyt.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult e nap méltó megünnepléséhez.

Ünnepi szentmise

IMG_7047_1
IMG_7049_1
IMG_7054_1
IMG_7063_1
IMG_7066_1
IMG_7068_1
IMG_7073_1

Fotókiállítás

IMG_7116_1
IMG_7094_1
IMG_7093_1
IMG_7092_1
IMG_7118_1
IMG_7117_1
IMG_7115_1
IMG_7083_1
IMG_7077_1

Adomány a Mindszenty Alapítványnak

Adomány a Mindszenty Alapítványnak

Jelentős összeggel támogatta a Mindszenty Alapítványt Sipos Imréné.

A szombathelyi – volt – Herman Ottó Szakközépiskola egykori igazgatója olyan alapítványt szeretett volna támogatni amely katolikus és a gyermekeket segíti. Családjától értesült a Mindszenty Alapítványról, és megismerve annak céljait, döntött a támogatás mellett.

Tálas József, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága igazgatója röviden beszélt az alapítványról, majd Székely János megyéspüspökkel egy oklevelet, valamint ajándékokat adtak át Sipos Imrénének, megköszönve nagylelkű felajánlását.

Már most felhívjuk a figyelmet, hogy az idei évben is lehetőség van az adónk 1+1%-áról rendelkezni. Kérjük, hogy támogassák a Katolikus Egyházat és alapítványait. Kiemelten ajánljuk figyelmükbe a Szombathelyi Egyházmegyében működő intézményeinkhez, szervezeteinkhez, plébániáinkhoz kötődő alapítványokat.

A gender ideológia helyett válasszuk a keresztény értékrendet

A gender ideológia helyett válasszuk a keresztény értékrendet - Székely János előadása a KÉSZ rendezvényén

A gender ideológia és a keresztény értékrend kérdése állt Székely János megyéspüspök előadásának középppontjában a Keresztény Értelmiségeik Szövetsége Szombathelyi Csoportja számára tartott 2022-es első előadáson január 17-én a Martineumban. 

kesz-eloadas
kesz-eloadas-3
kesz-eloadas-13
kesz-eloadas-4
KÉSZ előadás

Az egyórás előadáson Székely János kitért a gender ideológia fiozófiai hátterére, rámutatva kik azok a gondolkodók, melyek azok az irányzatok akik, amelyek eszméikkel előfutáraik és megalapozóik voltak ennek a gondolkodásnak. Külön is kiemelte a felvilágosodást, köztük Kant-ot, aki azt hirdette, hogy nincs objektív megismerésre lehetősége az embernek: azaz a tárgyakból érkező információk alapján nem alkothat érthető képet a dolgokról, mivel a valóságra rávetíti az ember a saját maga gondolatait is. Ebből az következik, hogy objektív, örök, mindenkire vonatkozó igazság nincs, csak szubjektív vélemények: ki így látja, ki úgy, minden vélemény igaz, és súlytalan.  Ezt tette meg minden gondolkodás alapjának, de ebből egy torz világkép született. 

A modern ember is tudja, sejti, hogy objektív igazság van és sejti, hogy ez meg is ismerhető. Csak ha ezt elfogadná, akkor ezt az isteni rendet kutatnia kellene, ezt követnie kellene, idézte Benedek pápa gondolatait Székely János. A nyugati ember nem megismerni akarja a világot, hanem használni. 

Előadásában Székely János példákat hozott arra hogyan épül be a mindennapokba a gender ideológia, majd kiért arra, a kereszténység miként áll ehhez a kérdéshez.

Azzal kezdte, hogy a gender mozgalomnak is vannak igaz és a kereszténység által is elismert törekvései: legyen szó pl. a nők választójogáról, a tanulási lehetőségekről, arról, hogy azonos munkáért azonos bért kapjanak a nők. 

Leszögezte: minden embert a teremtettsége okán tisztelet illet meg, azokat is akik azonos neműeket szeretnek. A vonzalmat az Egyház nem tekintette bűnnek, csak a cselekedetet, amikor valaki emellett dönt és így is él. 

A kereszténység szerint objektív igazság létezik, és ez meg is ismerhető, emelte ki Székely János. Az erkölcs nem egy szubjektív, kulturális melléktermék, amiket évszázadok alatt az emberiség megfogalmazott. Az erkölcs nem más minthogy az emberiség a világba teremtett isteni rendet, harmóniát lassan kiolvasta, meglátta, felfedezte. Ez nem az ember ellen van, nem akadály.  A világ nyitott könyv, amelyből kiolvassuk a Teremtő arcát és szándékát. 

Az Egyház vallja, hogy az identitásunkat, akár a nemi identitásunkat is, nem magunk találjuk ki, teremtjük, hanem kapjuk. Az ember nem teremtője önmagának. És azzal az identitással amit kaptunk ezzel kell valamit kezdeznünk, akkor is ha sebzett. A nemiség természetes célja a férfi és a nő eggyéforrása, szerelme és ettől elszakíthatatlanul az élet továbbadása. 

Az Egyház kiáll amellett, hogy a család nem korlát, az anyaság nem rabszolgaság, a gyemek pedig áldás. Nem a felnőttnek van joga gyermekre, hanem a gyermeknek van joga szülőre, méghozzá édesapára és édesanyára, de mindenekelőtt arra, hogy megszülethessen. Éppen ezért hangoztatja az Egyház, hogy az élet szent, a fogantatástól kezdve. Ezért elutasítja az abortuszt.

Székely János kitért a világhálóra is, amelyre az Egyház úgy tekint mint egy szellemi áruházra. És ahogy egy földi áruház polcaira sem tehet ki senki mérgező dolgokat, ugyanígy kellene működnie az internetnek is. Az Egyház úgy gondolja, hogy a pornográfia pusztító és megalázó, elsősorban nőkre, amikor árucikké teszi a testiséget és a szerelmet.  

Az Egyház véleménye, hogy a férfi és a nő házassága nem egyenlő az azonos neműek együttélésével. 

A szabadság nem önkényt jelent, a valóságtól elszakadó pillanatnyi szeszélyek teljesítsét. A szabadságunk természetes célja a jónak, az értékeknek a felismerése. 

A gender ideiológia egy rossz fa, amelynek rossz gyümölcsei vannak, ne ezzel kínáljuk a gyermekeinket, mondta zárszavában Székely János hozzátéve: a gyermekeket tanítsuk nagylelkűségre, az igazság szenvedélyes keresésére és a család, a házasság, a gyermekvállalás értékeire.  

Dr. Székely János megyéspüspök előadása meghallgatható itt.  

Együtt határozzuk meg a jövőt

Együtt határozzuk meg a jövőt - Szinódusi találkozó fiatalokkal és idősekkel

Folytatódott egyházmegyénkben a 2023-as Püspöki Szinódus előkészítő szakasza. Ennek részeként Székely János megyéspüspök január 14-én a fiatalokkal, január 16-án az idősekkel találkozott. 

szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-6
szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-10
szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-16
szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-21
szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-18
szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-28
szinodus-2023-talalkozo-a-fiatalokkal-idosekkel-36
41866.szinodus-2023-talalkozo-fiatalokkal-idosekkel
41867.szinodus-2023-talalkozo-fiatalokkal-idosekkel
41868.szinodus-2023-talalkozo-fiatalokkal-idosekkel
41869.szinodus-2023-talalkozo-fiatalokkal-idosekkel
41870.szinodus-2023-talalkozo-fiatalokkal-idosekkel

A Ferenc pápa által 2023-ra meghirdetett Püspöki Szinódus előkészítő, egyházmegyei szakasza az egész egyházban gőzerővel zajlik. Mindenhol más és más formát találtak ki arra, hogyan ismerjék meg az emberek véleményét az Egyház jövőjét illető egyes kérdésekben. A Szombathelyi Egyházmegye az online konzultáció mellett – amely kérdőív letölthető egyházmegyénk honlapjáról és  a Pasztorális Helnyökség honlapjáról is – a személyes konzultációkra is lehetőséget teremt. Így került sor a családok és a hitoktatók mellett ezen a hétvégén a fiatalokkal és az idősekkel való találkozókra Szombathelyen. 

A fiatalokkal a Brenner Kollégiumban találkozott Székely János. A szombathelyiek mellett – többek között – Kőszegről, Szentgotthárdról, Zalaegerszegről is érkeztek diákok. Székely János a fiataloknak is hangsúlyozta: a szinódusi előkészítő munkával, a találkozókkal nem az a cél, hogy egy újabb dokumentum szülessen, hanem, hogy egy testvériesebben működő Egyház jöjjön létre. 

A kérdések előtt Tömő János osztotta meg gondolatait az Apostolok Cselekedeteinek azon szakaszáról, amelyben az Egyház kezdeti időszakáról volt szó. Egy olyan ideális Egyház képe rajzolódik ki a szövegből – benne a vagyon feletti osztozásról, a bátor hitvallásról, az imádságról, a Szentlélek támogató erejéről – amelyre mindannyian meghívást kaptunk. Mitől lesz élhető az Egyház? – tette fel a kérdést a szakasza kapcsán. Többek között attól, hogyha baj van akkor segítünk a másik embernek. Fontos az imádság, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni az evangéliumról, akár a szülők előtt is, emelte ki Tömő János, hozzátéve: sokan nem keresztény családokból származnak, de az iskolákban, közösségekben megismerhetik Jézust és róla otthon tanúságot tudnak tenni. A feladatokhoz, a tanúságtételhez a Szentlélek ad erőt számunkra. 

A fiatalok által megfogalmazott gondolatok között szerepelt, hogy szeretnének még több, jó oktatási színvonalú egyházi iskolát az egyházmegyében; szeretnék ha az atyák közvetlenebbek lennének; és több ifjúsági találkozót rendeznének az egyházmegyében. Vállalnának szolgálatot öregek otthonában vagy árvaházakban is. 

Válaszában Székely János kortársaik felé bátor tanúságtételre kérte a fiatalokat. Kiemelte: az, hogy milyen a papok hozzáállása a fiatalokhoz az a fiatalokon is múlik. Kell a nyitotság mindkét fél részéről. Hozzátette: az, hogy milyen papjai lesznek az egyházmeghyének a jövőben, hogy lesznek-e egyátalán az a mostani fiatal generáción múlik. Szükség van a nagylelkű fiatalokra, akik életüket Isten szolgálatába állítják, mondta. 

Az egyházi iskolákkal kapcsolatban Székely János kiemelte: bár sokszor éri kritika az egyházi iskolákat, hogy nem hívőket is felvesznek, de így legalább ezeket a fiatalokat és rajtuk keresztül a családokat is elérik. Ez egy misszió, ami fontos az Egyház számára, mondta. 

Az ifjúsági találkozókkal kapcsolatban Székely János elmondta, hogy a NEK Forráspont rendezvényhez hasonló találkozókban gondolkondnak egyházmegyei szinten. Június 3-5. között, Pünkösdkor zenés-imádságos együttlétre hívják a fiatalokat Szombathelyre.  Ősszel pedig ifjúsági vezetőképzés is indul. 

Az idősekkel való találkozóra a Szily János Látogatóközpontban került sor.  A közös éneklés és imádság után Marx Gyuláné, a zalaegerszegi Gondviselés Háza Idősek Otthona vezetőjének elmélkedését hallgathatták meg a megjelentek. Az Apostolok Cselekedeteinek azon szakaszát választotta, ahol Péter apostol meggyógyítja a 8 éve béna Éneászt, és feltámasztja a halott Tabitát. Miért tudta Péter ezt megtenni? – tette fel a kérdést. Mert élő kapcsolata volt Krisztussal, aki általa mutatta meg hatalmát. Az Egyház akkor békében élt: a hívek az evangélizáció mellett ott voltak a szegények mellett és gyógyították a betegeket. Kiemelte: olyan korban élünk amikor a feladatunk ugyanez és a Gondviselés Háza a szeretetnek és az imádságnak ezt a formáját igyekszik megvalósítani. Ugyanakkor hangsúlyozta: az otthonban olyan emberek élnek akik még sokat tudnak adni. Kiemelte az imádság szolgálatát. 

Ezt követően két tanúságtételt hallgathattak meg a megjelentek, majd következtek a hozzászólások. Itt szó esett arról, hogy jobban kell hangsúlyozni a szentségek kegyelmi erejét; nagyobb bizalomra van szükség a papok és a hívek, de az emberek között is, ami segítheti, hogy egyre többen kapcsolódjanak be az egyházközségek munkájába. Egy hozzászóló fontosnak tartotta, hogy az egyes egyházi közösségek rendelkezzenek célokkal, mert ez segíti összetartani az adott közösséget. Felvetődött, hogy az idősek látogathatnák a nevelőotthonokban élő fiatalokat, akiknek segíthetnek a tanulásban vagy a hit átadásában. A 72 óra kompromisszumok nélkül ifjúsági program idősek számára való kiterjesztése is felmerült javaslatként.