Egyházközségi elnökök találkozója

Közösségben a közösségért – Egyházközségi elnökök találkozója a szinódus jegyében.

Az egyházközségi képviselő testületek elnökeivel folytatott megbeszélést Székely János megyéspüspök a 2023-as Szinódus egyházmegyei szakaszának részeként január 21-én Szombathelyen.

Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója
Egyházközségi elnökök találkozója

Bevezetőjében Székely János kiemelte: napjainkban nem csak a papok hiányoznak a plébániákról, hanem a háttérben tevékenykedő, segítő emberek is. Pedig a keresztségben mindannyian feladatul kaptuk az evangélium továbbadását. A világi hívő nem a pap helyettese egy-egy helyen, hanem oda kell mennie és tanúságot tennie, ahová a pap nem jut el. Kiemelte: a nyugati egyházunk megújítása attól is függ, hogy a világi hívek felvállalják-e az apostoli küldetést vagy sem.
Ezt követően Póhr Frigyes, a szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség Egyházközségi Képviselő Testületének elnöke mondta el gondolatait az Apostolok Cselekedeteinek kijelölt részletéről, amelyben Kornéliusz százados látomásáról és Péter apostol cézáreai látogatásáról volt szó. Továbbgondolásra ösztönző kérdéseket tett fel a megjelenteknek: eltudom-e fogadni, hogy a plébánia a közösségek közössége? Fontos, hogy közösségben éljem meg a liturgiát? Készek vagyunk, hogy közösségeket alapítsunk a plébánián? A közösség nyitott, hogy befogadjon idegeneket? Feltétel nélkül eltudom fogadni azt a testvért akit Isten küld a plébániára? Jel vagyok mások számára? Vállaljuk az apostoli küldetést? Vállaljuk, hogy hirdetjük az evangéliumot a pogányoknak?

Az elmélkedés után a kérdések, felvetések következtek az elnökök részéről, akik nem csak gondjaikat, hanem jó tapasztalataikat is megosztották egymással illetve előremutató ötleteiket tárták a megjelentek elé.
Felmerült közösségszervezők foglalkozatása, akik egyes településeken, plébániákon segítenének rendezvények megszervezésében. Az Eucharisztikus Kongresszus élményeiből gazdagodva egyházmegyei fáklyás Eucharisztikus körmenet megszervezésére tettek javaslatot az elnökök, de felmerült egy katolikus vállalkozókból álló adatbázis létrehozásának gondolata is. Felnőttkatekézisek megszervezését, hitoktatásra járó gyermekek szüleinek jobb elérését, zarándoklatokat is szorgalmaztak a megjelentek, akik szerint fontos figyelni az atyák egészségi állapotára, a fiatalokra, arra, hogy ők minél több időt töltsenek az iskola mellett a templomokban. Felvetődött, hogy folytatni kellene a korábban nagy sikerrel zajlott mozgássérültek találkozóját, amelyre Vas és Zala megyék mellett Győr-Moson-Sopron megyéből is érkeztek résztvevők.
Válaszában Székely János – többek között – kitért arra: szeretné ha minden évben lenne a plébániákon kis szinódusi találkozó, ahol átbeszélik a plébánia dolgait az érintettek. Kiemelte: az egyházmegye a NEK Forrásponthoz hasonló programban gondolkodik, hogy összehozza a fiatalokat. Számukra évről évre zarándoklatot is szerveznek Boldog Brenner János vértanúságának helyszínére. Első alkalommal – valószínűleg – április 1-2-án tartja ezt meg az egyházmegye.

Székely János jó gondolatnak tartotta a közösségszervezők szerepét, a mozgássérültek találkozóját. Kiemelte: minden plébánián fontos, hogy legyenek felnőttkatekézisek, amelyek segítenek hitünk elmélyítésében.