Skip to content

iSTEN

HOZOTT

barátom...

Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed.
 
 

.

iSTEN

HOZOTT

barátom...

Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed.

Friss & Actív Ínformációk a Világból…

PROGRAMNAPTÁR

SZÉKELY JÁNOS PÜSPÖK A SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZBAN

Nyilvános megjelenések az egyházmegyében. 

Képviselőtestületi elnökök01. 21. 17:00
Test és lélek orvosa-díj 01. 22. 16.30
Szent Fábián és Szent Sebestyén fogadalmi szentmise12. 23. 9.00
Püspöki szentmise és ökumenikus imádság01. 23. 15:00
Szinódus 2023 Ifjúság01. 14. 17:00
Szinódus 2023 Idősek01. 16. 15:00

KÖNYVEK, PUBLIKÁCIÓK

Hitéletünk titkai...

FELIRATKOZÁS

hírlevél, kurzus, zarándoklat, rendezvény, meghallgatás

FELIRATKOZÁS

hírlevél, kurzus, zarándoklat, rendezvény, meghallgatás

Képviselőtestületi elnökök

 

Időpont: Január 21. 17.00

Helyszín: Szombathely, Martineum

 

A Test és a lélek orvosa-díj átadó, majd szentmise

Időpont: Január 22. 16:30

Helyszín: Körmend, Batthyány Örökségközpont és Szent Erzsébet-templom

Szent Fábián és Szent Sebestyén fogadalmi szentmise

Időpont: Január 23. 9.00

Helyszín: Szombathely Székesegyház

A szentmise főcelebránsa: dr. Székely János megyéspüspök

Püspöki szentmise és ökumenikus imádság

Pódiumbeszélgetés

Időpont: Január 13. 17.00

Helyszín: Szentgyörgyvölgy, Szent György-templom

A szentmise főcelebránsa: dr. Székely János megyéspüspök

Szinódus 2023
– Találkozó a fiatalokkal

 

Időpont: 2022. január 14. 17:00

Helyszín. Szombathely, Boldog Brenner János Kollégium

A dr. Székely János megyéspüspök által kezdeményezett szinódusi találkozók sorozata tovább folytatódik januárban. Szeretnénk, ha Ferenc pápa szándéka szerint minél többen részt vennének ebben a folyamatban. Január 14-én a fiatalokkal találkozik Székely János.

Szinódus 2023
– Találkozó az idősekkel

 Találkozás idősekkel

Időpont: Január 16. 15.00

Helyszín: Szily Látogatóközpont 
Szombathely

A dr. Székely János megyéspüspök által kezdeményezett szinódusi találkozók sorozata tovább folytatódik januárban. Szeretnénk, ha Ferenc pápa szándéka szerint minél többen részt vennének ebben a folyamatban. Január 16-án az idősekkel, január 21-én az egyházközségi képviselőtestületek elnökeivel találkozik Székely János.

Székely János: „Én vagyok az út”

A kötetben olvasható elmélkedések több lelkigyakorlaton elhangzottak. Egyes lelkigyakorlatok házaspároknak szóltak, mások papoknak, szerzeteseknek. Vannak tehát olyan elmélkedések, amelyek kifejezetten papok és szerzetesek számára születtek (a hívás; szegénység, tisztaság, engedelmesség; a pásztor), és vannak olyanok, amelyek elsősorban házasságban élőknek vagy házas hivatásra készülőknek (házasság; gyermeknevelés). A többi elmélkedés minden Isten-kereső ember számára hasznos lehet.
 
„Kívánom, hogy ezek az elmélkedések segítsenek az Istennel való kegyelmi találkozásban, a felebaráti szeretet nagylelkűbb megélésében és az evangélium bátor és hiteles továbbadásában.” 
 

Székely János: "Mindenki érte él" 

A beszélgető könyvek virágkorukat élik. A kérdések, válaszok életszerűek, a könyvet felütő olvasó figyelmét felkeltik, megragadják. Ugyanakkor nem igényelnek olyan fokú figyelmet, mint az egyhangú értekezések száraz és néha unalmas fejtegetései. A jelen könyv jól felkészült kérdezője, Dobszay János a fiatal püspökkel, Dr. Székely Jánossal beszélgetett Esztergom-Budapesti segédpüspök korában, aki ma szombathelyi megyésfőpásztorként számos pontban kiegészítette akkori válaszait. Az életút rövid bemutatása mellett az olvasó megismerkedhet a Betlehemben, majd Rómában tanult biblikus szakember hitből fakadó, mások hitét fölkeltő, megerősítő gondolataival. A Magyar Katolikus Egyház jelenkori feladatairól reális, bölcs helyzetfelmérés olvasható; ezen belül a hazai cigánypasztoráció, mint komoly missziós hivatás is megjelenik. A beszélgetések végén az olvasó joggal jut arra a következtetésre, hogy többről van itt szó, mint információk továbbításáról. A katolikus hit ragyog fel a könyv lapjain a maga teljes, vonzó sugárzásában. Köszönet érte mindkettőjüknek! Dr. Perger Gyula

Székely János: "Leszállt Közénk a Szent Isten"

A különböző népek, nyelvek, hagyományok olyanok, mint egy sokféle virággal telehintett rét. A Teremtő Isten gazdagsága ragyog minden emberen, és ugyanez a gazdagság van elrejtve a népek kultúrájában is. Ebben a könyvben szeretném cigány testvéreim számára a keresztény, katolikus hit legfontosabb igazságait, tanítását bemutatni. Minden témakörhöz egy kis válogatást fűztem ízelítőként a régi cigány népi hagyományokból, szokásokból, köszöntőkből, mai roma költők verseiből. Ezeken keresztül megcsodálhatjuk azt, hogy mennyi evangéliumi érték rejtőzik a cigányság hagyományaiban. Ilyen evangéliumi értékek az Istenbe vetett mély hit, a Hozzá való fohászkodás, az ünnepek méltó megtartása, a család- és gyermekszeretet, a házasság szent volta, a szegények segítésének kötelessége, az elhunytak iránti tisztelet és az örök életbe vetett hit.