életem

Idegen nyelvek:

Legjobban olaszul tudok, egészen jól franciául, angolul, németül.
Tanultam sok klasszikus nyelvet, ezeket is szeretem és használom: latin, görög, héber, arám, szír. Tanultam oroszt, elég sok mindent megértek lengyelül, és tudok szentmisét mondani horvátul, szlovénül és lovari nyelven is

Gyermekévek:

1964. jún. 7-én születtem Budapesten. A II. kerületben laktunk, a Tövis utcai ferences templomhoz tartoztunk, amelynek légköre kiskoromtól kezdve megérintett. Édesapám fejlesztési főmérnökként dolgozott a Ganz Villamossági Művekben, édesanyám zongoratanár volt, mindketten hitüket mélyen élő emberek. Két bátyám (szoftver fejlesztő és könyvelő), egy húgom (gyógypedagógus) és 9 unokaöcsém ill. unokahúgom van. 4-5 éves koromtól ministráltam, és a papi hivatás is már ekkortól élt bennem. Az Áldás utcai általános iskolába jártam. 

Tanulmányok, eredmények:

A Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem 1982-ben. Ebben az időben igen jól ment a matematika, a Pest megyei versenyt kétszer is megnyertem. A katonai szolgálatot Marcaliban töltöttem, ahol „tiltott könyvek tartása” miatt fogdába kerültem. Ezután fél évet az Esztergomi Hittudományi Főiskolán (1984), három évet a Budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián (1984-87), majd három és fél évet a Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological College növendékeként végeztem (1987-91). Ez utóbbi intézet a római Università Pontificia Salesiana egyetem affiliált főiskolájaként működik. Az itt eltöltött idő gyönyörű emlék és erőforrás számomra mindmáig. Itt szereztem baccalaureatus-i fokozatot a La coscienza messianica e filiale di Gesù Cristo c. dolgozatommal (1991). 1993-95-ben licenciátusi fokozatot szereztem in re biblica a Római Pápai Biblikus Intézetben. A licenciátusi dolgozatom címe: JOdov” swthriva”. (Hodos Soterias). Structure and Purpose of the Lucan Travel Account (Lk 9,51-19,28). Recent Research and New Suggestions. Ezután ugyancsak a Pápai Biblikus intézetben elvégeztem a doktori kurzust, és a candidatus ad Doctoratum címet elnyertem (1996). 1997-ben PhD fokozatot szereztem a PPKE Hittudományi Karán. 2004 jan. 27-én a PPKE HTK-án habilitációs vizsgát tettem az Újszövetség teológiája témakörben

Egyházi életpálya:

Diakónussá Jeruzsálemben (1991) Michel Sabbah, az első palesztin származású főpásztor szentelt a Dormitio bazilikában. Pappászentelésem (1991, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát által) után Érsekvadkerten voltam káplán (1991-93). Balassagyarmaton (1991-93),  részt vettem a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola megalapításában (1992). Érsekvadkerten ekkor indult újra a cserkészet, ekkor született a Kolping család, és a cigánysággal is nagy lépéseket tettünk meg (felnőttkatekézis, zarándoklatok). A budapesti Rózsák terei Plébánián voltam plébános helyettes (1996-98). Itt többek között a sérültekkel való foglalkozást vállaltam a plébániai feladatok mellett. Időközben a Budapest Széphalmi (1998-2001) és a Hidegkúti (1999-2001) plébániákon voltam plébános. Itt egy nehéz és kényes helyzetben levő plébániai közösségben kellett a békét újra megteremteni. Ezután a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa voltam (2001-2005), majd a Hittudományi Kar egyetemi lelkésze is (2002-2006). 2005-2006-ig az Örökimádás templom igazgatója voltam. Ekkor fejeződött be a templomigazgatóság épületének felújítása, és ekkor költözött oda a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. 2006-2008-ig a Szent Anna templom plébánosa voltam. 2007-ben főpásztorom, Erdő Péter bíboros úr, a társadalmi-oktatási-kulturális szakterület püspöki helynökének nevezett ki. 2008-tól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke lettem. 2017-ben a Szentatya a Szombathelyi Egyházmegye Megyéspüspökének nevezett ki.

Play Video

Nyári Tábor

Oktatás, tanítás:

Biblikumot és Dogmatikát tanítottam a balassagyarmati hitoktatóképző tanfolyamon (1991-93). 1997 óta az Újszövetségi tanszéken docensi minőségben oktatom az Újszövetség teológiája c. tárgyat, ill. különelőadásokat is tartok (Az ötödik evangélium (a Szentföld); Az egzegézis módszerei; Az Újszövetség kortörténeti háttere). Eközben a Sophia teológiai főiskolán tanítottam Ószövetséget (1999-2001), és a Ward Hitoktatóképző tanfolyamon biblikumot (1998-2001). Erre a célra egy Ószövetség jegyzetet is készítettem (2001). A Sapientia Főiskola esti tagozatán biblikumot tanítottam (2003-2006). Megjelent, Az Újszövetség teológiája (Szent Jeromos Társaság; Budapest 2003) c. írásom. 2006-tól Esztergomba kerültem, ahol a Hittudományi Főiskola rektora, a Szent Adalbert Központ főigazgató helyettese, voltam 2008-ig. Emellett a sérültek és a veszélyeztetett fiatalok hitoktatásában is részt vettem.

Könyvek, publikációk:

Teológiai írások mellett két hittankönyvet is írtam (A könyvek Könyve 2010; Bibliaismeret 2011), valamint összeállítottam egy romáknak szóló könyvet a keresztény hitről, melyben a cigány hagyományok, szokások, köszöntők, versek is bőséges helyet kaptak (Leszállt közénk a Szent Isten 2015). Ugyanebben az évben kiadtuk a lovari nyelvű temetési szertartáskönyvet is (2015). 2016-ban megjelent A hit kapuja címmel egy írásom, amely a keresztény hit alapkérdéseit próbálja megvilágítani, megindokolni kereső, kételkedő emberek számára.

Egyházban betöltött pozíciók:

  • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője,
  • 2010- a Caritas in Veritate Bizottság elnöke. Ez a bizottság foglalkozik az egyház társadalmi tanításának megismertetésével és a gyakorlatba való átültetésével, vagyis mindazzal, amit az egyház a gazdasági éltről, a békéről, a szegénység leküzdéséről, a közéletről, az emberi jogokról, a teremtett világ  védelméről tanít.
  • valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től
  • a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.