30 éves a Martineum Felnőttképző Akadémia

2022. november 12-én ünnepelte megalakulásának 30 éves évfordulóját Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémia. Az ünnepségen szóba került a múlt, a jelen kor kihívásai, és megáldották az elkészült liftet is. 

30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum

A jeles évfordulót a Martineum nagytermében ünnepelték az intézmény egykori és jelenlegi munkatársai, az alapító-igazgató Horváth József atya, valamint néhányan azok közül akik az elmúlt években megfordultak különböző képzéseken az intézmény falai között. 

A bevezetőjében Maurer Péter igazgató köszöntötte Őrgrófnő Pallavicini Erzsébetet. Bátyja, Őrgróf Pallavicini Frigyes nagylelkű támogatásának is köszönhető, hogy 30 évvel ezelőtt megkezdhette működését a Martineum Felnőttképző Akadémia. 

Az intézmény igazgatója az alapítóokiratból idézett: „Az intézmény fő célja, hogy segítse a Magyar Katolikus Egyház megújulását, a lelkipásztorok és a hívek vallásos életének elmélyülését, és tevékeny gyakorlását. Működjék közre abban, hogy a mai magyar társadalom tagjai a katolikus tanításokat, a keresztény kultúrát és erkölcsöt minél szélesebb körben megismerjék. Járuljon hozzá a keresztény szellemiségű közéleti célok megvalósításához, a keresztény értelmiségiek képzéséhez és továbbképzéséhez.” Az alapítóokiratban az intézmény feladati között felsorolják  a vallási jellegű programok szervezését, a lelkiség körébe tartozó programok megszervezését, segítségnyújtást a különböző élethelyzetekben élőknek az intézmény által szervezett programok útján, társadalmi ismeretek elmélyítését, a művészeti és kultúrális ismeretek és élmények gazdagítását, párbeszéd előmozdítását, fórumok szervezését. „Az akadémia munkatársai nevében jelentem, hogy az elmúlt 30 évben lelkiismeretesen igyekeztünk ennek a szolgálatnak eleget tenni az alapító rendelkezése szerint” – mondta Maurer Péter, aki megköszönte az alapításkor nyújtott nagylelkű anyagi segítséget az adományozó családoknak, magányszemélyeknek, egyházmegyéknek; a Szombathelyi Egyházmegye korábbi és jelenlegi főpásztorainak a támogatást; az intézmény korábbi vezetőinek, valamint a munkatársaknak az elmúlt 30 évben végzett áldozatos, kitartó munkájukat. 

Sosem mertünk nagyokat álmodni, folytatta köszöntőjét az igazgató. Együtt akartunk gondolkodni, együtt akartunk elmélkedni, imádkozni mindazokkal, meghallgatni mindazokat akik itt megfordultak programjainkon, részt vettek, előadtak ezeken az eseményeken, akik számára fontos volt a küldetésünk. A Martineum Felnőttképző Akadémia az elmúlt években 88 millió ft állami támogatást kapott korszerűsítésre. Ebből valósult meg – többek között – egy lift beépítése is, amely a műszaki átadás előtt áll. Korábban a nyugati példák voltak követendők számunkra, amit most látunk és tapasztalunk azok inkább elgondolkodtatnak Bennünket. Nálunk még van igény a közösségekre, a közösségeket erősítő intézményekre, értéket teremtő, értéket képviselő programokra, templomokra, hűséges és jó papokra, egyházi szolgálatot vállalkókra, zárta beszédét Maurer Péter. 

30 éves a Martineum

Az ünnepség múltidézéssel folytatódott. Horváth József atya elevenítette fel a Martineumnak és a Kálvária-templomnak is helyt adó terület múltját, amely a 17-18. századig nyúlik vissza. Akkor már állt itt a Kálvária-templom és a Perint-pataktól a templomig tartottak a stációk, amelyek ma már a templom közvetlen környezetéhez tartoznak. 1904-ben érkeztek a karmelita nővérek, akik 1950-ig éltek és imádkoztak itt. Akkor államosították a kolostort. 1949-ben Kovács Sándor megyéspüspök, a kolostor egy részének a Kálvária-templomhoz csatolásával megalapította a Szent Kereszt Lelkészséget, amelynek vezetője 1977-től Horváth József atya lett. Az 1980-as évek közepétől a volt kolostor épületet folyamatosan hagyták el az itt működő cégek, a lelkészség pedig birtokba vette a megürült egységeket. Már csak azt kellet kitalálni, hogy mit kezdjenek a nyakukba szakadt lehetőséggel. Egy szombathelyi szálloda használt ágyainak megvételével kb. 30 ember elhelyezésére nyílt lehetőségük és megkezdték a lelkigyakorlatok, képzések szervezését. Később – a Karmelita Renddel történt megegyezést követően – a volt kolostorépület egésze az egyházmegye tulajdonába került, külföldi adományoknak köszönhetően pedig felépítették a ma is látható épületet. Ezt nem mi csináltuk, hanem az Isteni gondviselés – mondta Horváth József, akinek bele kellett tanulnia abba is, hogy mi a felnőttképzés, azt hogyan kell megszervezni, lebonyolítani. Ebben szintén külföldi tanfolyamok segítettek. Számos képzési programot indítottak el: pl. mentálhigiénés képzést, ifjúsági vezetőképzést. 1 évben átlagosan 5-6000 ember vett részt egy-egy évben a programokon, mondta Horváth József. Számomra ma is fontos, hogy ez az intézmény működjön, a saját gyermekemnek tekintem, mondta az egykori igazgató hozzátéve: egyházmegyénkben is sokan vannak akik valamilyen módon kötődnek a Martineumhoz. Vagy mert képzésen vettek részt, vagy lelki, kulturális programokon.  

Tőlünk nyugatra azt mondták, hogy a Martineumhoz hasonló házak azért épültek a II. világháború után, hogy az embereket szellemileg, lelkileg felrázzák, más optikából lássák a világot. Így jelentős szerepük volt az egyházmegyék vallási életének újjászületésében. 

30 éves a Martineum

Hálát adunk Istennek, hogy a diktatúra évtizedei után szabadon és bátran hirdethettük, hirdethettétek az evangéliumot ezen a helyen, Egyházunk újra élhetett – mondta Székely János megyéspüspök, aki szintén köszönetet mondott az adományozóknak, külön Pallavicini Frigyesnek, aki 1956-ban Ausztriában segített a menekülteknek, a rendszerváltás után pedig az egyházmegyének pl. a Martineum elindításában. Megköszönte az igazgatók és a munkatársak erőfeszítéseit. A mai korban az egyik legnagyobb szüksége Európának a gondolkodásmód átalakítására van, hangsúlyozta a megyéspüspök. Európa kezdi elveszíteni azt a tudást, hogy objektív igazság létezik, ez megismerhető és nincs ellenünk. A valóság nem ellenség, és a szabadság nem önkény. Az igazi szabadságunk a valóságba beleírt isteni harmónia mentén kellene, hogy működjön. Ez ragyog fel a Tízparancsolatban, Jézus életében. Ezt a fényt sugározza egy felnőttképző Akadémia, alakítja az emberek szellemét, emelte ki Székely János, aki megáldotta az épületben elkészített, műszaki átadás előtt álló liftet is.