Hamvazószerda – Úton az Isten szeretetének titka felé 

Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Ebben az időszakban minden szerdán és pénteken Szombathelyen a város más-más templomaiban gyűlnek össze a katolikus hívek, hogy reggeli szentmisén vegyenek részt. Dr. Székely János megyéspüspök és Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mondja a szentbeszédeket. A helyszínekről a Szombathelyi Egyházmegye honlapján tájékozódhatnak. Hamvazószerdán az oladi Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült templomban dr. Székely János megyéspüspök mondott szentbeszédet, melyet visszahallgathatnak itt. 

A stációs szentmiséken a húsvét titka, a szeretet nagy titka felé indulunk, mondta szentbeszédben Székely János megyéspüspök. Ez Krisztus keresztje, mely Isten hatalmas szeretetének kiáradása, hogy megtisztuljunk és újjászülessünk.

Az első reggelen azt az asszonyt állította példaként a hívek elé, aki két nappal húsvét előtt Betániában  a Simon házában tartott vacsorára hívatlanul bement és háromszáz dénár árú kenetet öntött Jézus fejére. Mintha felkenné őt a legszentebb hivatására: hogy odaadja életét, mondta Székely János.

Mintha ez lenne Jézusnak a titokzatos messiási felkenése.

Ez a vacsora ugyan idilli jelenetnek tűnik, de ez  nem így van. A környezet szép, a háttérben azonban drámai feszültséggel van tele ez az alkalom. Pl. a főapapok keresték Jézust, hogyan veszíthetnék el. És Júdás is kereste az alkalmat, hogyan árulhatná el őt. Az Istenölés drámája kezdődik el. Ebbe a sötét pillanatba érkezik az asszony, felragyog a fényesség, Jézus nem engedi bántani őt. Az asszony szimbóluma a gyönge embernek, aki Jézus közelében képessé válik arra, hogy betöltse az ember legszentebb, leggyönyörűbb küldetését: mindent odaadjon, a teremtett világ papja legyen, Istent dicsérje, mondta Székely János.

Néha a mi életünk is sötétnek, sebbzetnek tűnik. Olyannak, mint ez a betániai ház, a nyomorúság háza.

De ha beengedjük ebbe a sötétségbe Isten fényét, szeretetét, akkor hirtelen minden átalakul.

És akkor a mi életünkben is elhangzik Jézus szava: szép művet művelt velem, a teremtett világ eredeti szépség újra felragyog. 

A szentmise egyik fontos része volt a hamvazkodás, amikor a hívek homlokára hamuból keresztet rajzolnak a papok, amely külső jele a bűnbánó lelkületnek, az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A húsvétig tartó 40 napban a keresztények több jócselekedettel, bűnbánattal, imával, keresztútjárással készülnek Jézus feltámadásának ünneplésére. A sátciós szentmisejárás következő állomása február 24-én a Szent Erzsébet-templomban lesz.