Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2023. augusztus 1-jétől

Dr. Székely János megyéspüspök 2023. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Területi átrendezés

 

 • Hosszúperesztegi Plébániától a Jánosházai Plébániához csatolom Zalaerdőd, Keléd és Hetyefő fíliákat.
 • Gércei Plébániától Káld és Borgáta fíliákat a Hosszúperesztegi Plébániához, Egyházashetye fíliát pedig a celldömölki Szent Miklós Plébániához helyezem át.  

 

Helynöki kinevezés

 • Wimmer Roland sárvári plébánost eddigi megbízatásai alól felmentve az Egyházmegye Gazdasági Helynökévé nevezem ki, és egyben megbízom a szombathelyi Zárdatemplom lelkipásztori ellátásával.

Más egyházmegyébe történő megbízatások

 • Schauermann János atyát ötéves időtartamra elengedtem a Kismartoni Egyházmegye szolgálatára.
 • Hurgoi Sándor atyának engedélyeztem a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe történő exkardinációját.

 

Tanulmányi Szabadság 

 • Merkli Ferenc atyát Rómába küldöm egyéves időtartamra, doktori disszertációjának befejezésére.

 

Plébánosi, Plébános-helyettesi és Iskolalelkészi  kinevezés 

 • Székesegyházi Főplébánia plébánosává – felmentve a Kőszegi Plébánia és az Esperesi Kerület irányítása alól – Dr. Perger Gyula atyát nevezem ki, minden további megbízatása érintetlen marad.
 • Kirner A. Zoltán atya, aki visszatér a Szalézi Rendben eltöltött próbaidejéről, kőszegi plébános lesz.  
 • Mikulyák László atyát a szombathelyi Szent Márton Plébánia plébánosává nevezem ki, ahol a domonkos szerzetesek visszaérkezése jövő őszre várható.
 • A Vasszécsenyi Plébánia új plébánosa Böjti Balázs atya lesz.
 • Majlát Tihamér atyát a celldömölki Szent Miklós Plébánia új plébánosává nevezem ki, megbízva a celldömölki Szent Benedek Katolikus Iskola iskolalelkészi teendőivel.
 • Orsos Zoltán atya a Kőszegi Templomigazgatóság templomigazgatója és az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkésze lesz.
 • A sárvári Szent László Plébánia új plébánosa Várhelyi Tamás atya lesz, megbízva őt a sárvári Szent Miklós Plébánia irányításával is.
 • Sárvári plébános-helyettesi minőségben Óra Krisztián lesz a sárvári Szent László Katolikus Iskola iskolalelkésze, rá bízva a sárvári Szent Miklós Plébániához tartozó egyházközségek lelki gondozását.
 • Óra Krisztián atya utóda a Szentgotthárdi Katolikus Iskolában Vigh Balázs újmisés atya lesz.
 • Köbli Tamás atyára a Szentpéterfai Plébánia vezetését bízom.
 • Bodorkós Áron újmisés atya a Boldog Brenner János Kollégium és Iskolaközpont iskolalelkésze lesz.
 • Bejczi Tibor OP a II. János Pál Szakkollégium diákjainak lelkigondozását látja el.
 • Kaszás Csaba atya hosszúperesztegi plébános lesz.
 • Budai Zoltán atyára plébános-helyettesi minőségben rábízom a Salköveskúti Plébánia területén Vasasszonyfa, Tömörd és Söpte fíliák lelkipásztori gondozását.

 

Újmisések Kápláni kinevezése 

 • Kirchknopf Gergely sárvári, Szántó Adrián körmendi, Vigh Balázs pedig szentgotthárdi káplán lesz 

Diakónusok Lelkipásztori Gyakorlata 

 • Pongrácz Benedeket a Jánosházai, Rátkai Istvánt a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébániára helyeztem egészéves diakónusi szolgálatra.
 • Féléves pasztorációs gyakorlatra Járfás Ádámot a Körmendi Plébánia, Rákos Józsefet a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániára küldöm.