Templomszentelés Salomváron

Dr. Székely János 2023. június 18-án, felszentelte a felújított salomvári plébániatemplomot.

Hatalmas összefogással, a hívek, az egyházmegye és a Magyar Falu Program segítségével újult meg a salomvári templom kívül-belül.

A szentmise előtt Székely János püspök úr megáldotta a kívül belül megújult templomot és a még üres tabernákulumot. Szentbeszédében Püspök atya hálát adott a gyönyörűen megújult templomért. Megemlítette, hogy 56 évvel korábban volt a faluban újmise, de most az Úr újra meghívott újra egy fiatalt a szolgálatára. Ez a templom sokakat hívogasson, lépjen be egy pillanatra aki elmegy a templomelőtt, hogy találkozhasson az élő Istennel. 

Püspök atya szentbeszéde ITT visszahallgatható!

A szentmise végén a falu Polgármestere megköszönte mindenkinek az áldozatkészségét. Felidézte saját kapcsolódását is a templommal kapcsolatban ahol elsőáldozott és bérmálkozott. A felújítás elengedhetetlen volt, Attila atya kezdeményezésével indult el a munka. Az állam és az egyház összefogásának eredménye a megújult templom. Árpád-házi Szent Erzsébet gondolataival zárta beszédét a Polgármester. „Isten hozott, beléptél Isten házába. Bárki is vagy Ő szívesen lát téged. Megoszd vele örömeidet, sikereidet, reményeidet, de akár bukásaidat, gondjaidat, csalódásaidat is. Isten hozott ide téged….. Ha hívő vagy imádkozzál, ha kereső vagy gondolkozzál, ha kétkedő vagy kérj világosságot, ha szenvedő vagy kérj erőt, ha boldog vagy adj hálát, kérd Istent, hogy ilyennek maradhassál. Ebben a hajlékban testvérekre találhatsz, velük együtt imádkozhatsz Istenhez…. Bárki is legyél Isten befogad téged, fogadd be te is a szívedbe!”

Ezután Vígh László önkormányzati képviselőnek mondott Attila atya köszönetet, aki a következő gondolatokkal válaszolt: „Ahol ketten összejönnek Isten nevében Ő ott van. Itt van közöttünk. Egy hobbim van a fűnyírás. Van egy barátom akivel 60 éve vetélkedünk kinek a gyepe szebb. A Barátom akinek meg kell néznem a gyepjét, senkit nem fogad a házában, hanem a kertjében, hogy megnézzék a gyepjét. Egy vállalkozó volt nála, aki nem vette észre a gyepjét. Fontos, hogy legyen szemünk, látunk-e mindent amit kell, hogy észre vegyünk? Látjuk-e, hogy feleségeink, férjeink jól érzik-e magukat? Attila atyától mindig kapok lelki táplálékot, ezért ha erre járok eljövök szentmisére. Fontos a példamutatás. Egy apa hogyan beszélget az anyával, mit mond? Az a táplálék, amit otthon hall a gyermek nagyon fontos egy életre. Wass Albert: Szent a falu versével zárta Vígh László a gondolatait.

„Két emberfajta él, az egyik

 

önmaga elől elmenekszik,
a másikhoz nem ér a lárma,
mert elrejtőzik önmagába.
Mindent felőrlő izgalom.
Rohan, s az élet fut vele,
pénzcsörgető kacér zene
kíséri éjjelét, nappalát,
s agyába őrli vad dalát.
Izzítja egyre a kohót,
és épít felhőkarcolót,
és épít büszke tornyokat,
és szédít messze ormokat
(telefon, autó, lift, vonat).
S az élet mégis elrohant:
mit ér a szikratávíró,
mit ér a tőzsde, rádió,
a gép-órjások mind mit érnek ?
Az érctraverzek égig érnek,
a reklámfények égig érnek,
a villanydrótok égig érnek,
az Istenig föl mégsem érnek
s a gyertyák mégis tövig égnek.
Nádfedelű. Meszelt falú.
A két szeme két tiszta ablak:
reggeltől-estig nyitva vannak.
vagy mindkettő a rétre néz le;
s körös-körül oly halk a béke
mint messzi csermelyek zenéje.
a réten mindig lesz virág.
és harsoghat a dáridó,
s épülhet sok száz emelet:
itt él tovább a szeretet
és Isten jár a kert alatt.
a falu mindig egy marad:

Az egyik élete malom:

A másik élete: falu.

 

Vagy felnéznek a fényes égre,

S bárhogy forogjon a világ:

A falu mindig megmarad,

a falu mindig szent marad!” 

Befejezésül Atiatya percekkel zártult a köszönetnyilvánítások sora. Egy falunak a középületei elárulják, milyen emberek laknak ott. Szerettük a templomot úgyis, amilyen volt. A legutolsó felújítás óta a templom állaga nagyon megromlott. Alapjaiban hozzá kellett nyúlni a templomhoz, hogy a felújítás jó legyen. Megköszönte Attila atya a jó Istennek, az elődeinek, Veres András és Székely János  valamint Fekete Szabolcs Benedek püspök atyáknak is, hogy odakerült plébánosnak, és hogy támogatást kapott az egyházmegyétől. Mindenkinek, aki megyei és egyházmegyei szinten segített külön köszönetet mondott a plébános atya. A vállalkozóknak és a helyieknek és háláját fejezte ki Ati atya.

A szentmise végén a jelenlévők hálatelt szívvel énekelték el a pápai és a magyar himnuszt.