Tájékoztatás a Szent Család Nevelőszülői Hálózat létrehozásáról

A Szombathelyi Egyházmegye látva a sok-sok család nélkül felnövő, szeretetre és befogadásra vágyó gyermek szenvedését, létre kívánja hozni a Szent Család Nevelőszülői Hálózatot.

Vas Vármegyében jelenleg 300 nevelésbe vett gyermek él, közülük 91-et tudtak a szakemberek nevelőszülőnél elhelyezni. A gyermekotthoni férőhelyek száma is nagyon alacsony, jelenleg hozzávetőlegesen 25 gyermek vár a bekerülésre.

Ki a nevelésbe vett, állami gondozott gyermek? Azok a kiskorúak, akikről családjuk nem tud megfelelően gondoskodni. Az okok között sok minden szerepelhet, a szülők életvitele, bántalmazás, hajléktalanság, szenvedélybetegségek: olyan tényezők, amelyekkel a szülők önhibájukból vagy azon kívül veszélyeztetik gyermekük egészséges testi, lelki, és szellemi fejlődését. A gyermekek védelme és biztonsága érdekében ezekben az esetekben a gyermekvédelmi hatóság kiemeli őket családi a környezetükből. Sokszor pedig a szülők maguk adják be a gyermeküket állami gondozásba, vagy egyszerűen otthagyják őket a kórházban.

Csak az elmúlt év folyamán 31 tizenkét év alatti gyermek került a rendszerbe Vas vármegyében. Közülük mindössze tizenegyet sikerült nevelőszülőknél elhelyezni, a többiek gyermekotthonba kerültek. Noha a gyermekotthon dolgozói a legjobb tudásuk szerint igyekeznek ellátni a feladataikat, egy gyermekotthoni csoport mégsem tudja azt a biztonságot, személyes odafigyelést, szerető és meghitt környezetet biztosítani, amelyet egy család. Ezért kiemelten fontos, hogy minél több állami gondozott gyermeket nevelőszülőnél tudjunk elhelyezni. Ebbe a folyamatba kíván az Egyházmegye bekapcsolódni Krisztus szavait követve: „aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be” (Mk 9,37). Egy gyermek számára, aki elveszítette a legalapvetőbb hátterét és kapcsolatait – a családját, ahonnan szeretetet, biztonságot, segítséget, megértést, örömet kellett volna kapnia – a legnagyobb ajándék egy szerető szívű, befogadó új család, olyan emberek, akik valamit pótolnak abból, ami alig-alig pótolható.

A nevelésbe vett gyermekek saját családjuk környezetében kisebb nagyobb mértékben traumatizálódtak, mentális és fizikai sérüléseket szenvedtek. Ezért szükséges, hogy szerető, elfogadó, stabil, támogató családi környezetbe kerüljenek, ahol felépülhetnek a bántalmazások okozta sérülésekből, ahol átélhetik a gyermekkor örömét és azt, hogy van valaki, akire mindig, feltételek nélkül számíthatnak. A fejlesztés és felzárkóztatás mellett kiemelt célunk a tehetségek kibontakoztatása, és az önálló életvitelre nevelés, hogy a gyermek felnőve boldog emberré és a társadalom hasznos tagjává válhasson. Szeretnénk a gyermekeket megismertetni a hit ajándékával is, azzal az örömhírrel, hogy van Mennyei Atyjuk, aki mindig velük van, soha nem hagyja el őket, akinek szeretete végtelen.

Ki lehet nevelőszülő?

Nevelőszülő az lehet, aki büntetlen előéletű, 24. életévét betöltött, fizikailag, egészségileg és pszichésen alkalmas a nevelőszülői feladatok ellátására, rendelkezik azzal a szeretetteli lelkülettel, amely ehhez a hivatáshoz elengedhetetlen. Gyermeknevelésre alkalmas lakókörnyezettel kell rendelkeznie, ahol az egy gyermekre jutó élettér legalább 6 m2. A jelentkezőnek el kell végezni a jogszabályban előírt 60 órás nevelőszülői tanfolyamot. Rendelkeznie kell magyarországi lakcímmel, és életvitel szerűen az ország területén élő magyar állampolgárnak kell lennie. Egyedülálló is jelentkezhet nevelőszülőnek, házastársak esetében pedig mindkét félnek támogatni kell a nevelőszülői elhatározást.   

Jelentkezi lehet: szombathely@katolikus.hu