A Szombathelyi Egyházmegye szociális célú tervei - Interjú Székely János megyéspüspökkel

A Szombathelyi Egyházmegye jövőbeni terveit illetően interjúsorozatot közlünk dr. Székely János megyéspüspökkel. A lelkiségi megújulást célzó Pasztorális Tervről, annak megjelente után, már esett szó. Megyéspüspök atyával most az egyházmegye szociális terveiről beszélgettünk, kiemelten elsőként az időseket célzó elképzelésekről. 

– A Szombathelyi Egyházmegye az elmúlt években több előkészítő lépést is tett, hogy szociális jellegű tevékenységét – nehéz helyzetbe került családok megsegítése, idősekről való gondoskodás, stb. – fokozza, erősítse. Miért érezte fontosnak, hogy ebbe az irányba lépéseket tegyenek? 

A kereszténység lényege a szeretet. A világ Isten szeretetének túlcsordulásából lett, és mi emberek arra születtünk, hogy megtanuljuk a szeretet gyönyörű, de néha embert próbáló művészetét. Az Ókorban a püspökségek körül gyakran szociális intézmények egész sora született, ingyenkonyhák, árvaházak, kórházak, menhelyek. Szeretném, ha a Szombathelyi Székesegyház ill. az egyházmegye körül a cselekvő szeretet minél több intézménye jönne létre, és így nem csak szavainkkal, hanem elsősorban a tetteinkkel tudnánk hirdetni az evangélium jó hírét.

 

– Az Egyház nem azt nézi kinek segít, hanem lehetősége szerint mindenkinek? 

Minden ember a felebarátunk, testvérünk. Elsősorban annak kell segítenünk, aki a legnagyobb bajban van. Erre tanít Jézus az irgalmas szamaritánus történetében. Amikor adunk, szeretnénk átadni a legnagyobb kincset, a hitünket is, ám ez sohasem kényszer, sohasem feltétele a segítségnek.

 

– Egy fontos szegmense lehet a következő években az egyházmegye szociális munkájának az idősekkel való foglalkozás. A családok, a gyermekek, a nehéz sorsú emberek mellett róluk mintha valóban kevesebb szó esett volna eddig. Miért tartja fontosnak, hogy ez a korosztály is nagyobb hangsúlyt kapjon? 

Társadalmunkban egyre több az egyedül élő idős ember. Sok esetben a gyermekeik tőlük távol élnek, és így alig van segítségük, alig van körülöttük szerető emberi közösség. Sokszor az erejük utolsó megfeszítésével tudják csak ellátni önmagukat és a ház körüli teendőket. Magyarországon jelenleg kb. 60 000 idős ember vár szociális otthonba történő elhelyezésre, mert már képtelen megoldani más módon az élete feladatait, mert a betegség és az idős korral járó gyengeség ezt teszi szükségessé. Nagyon sok idős ember vágya az, hogy olyan helyen élhesse le az élete utolsó éveit, ahol tud imádkozni, ahol van szentmise, tud a szentségekben részesülni, és ahol a kereszténység légköre hatja át az egész otthont, annak beszédstílusát, az ápolók lelkületét, a mindennapok hangulatát. Ebben szeretne a Szombathelyi Egyházmegye segítséget nyújtani.

 

– Miben tudna többletet nyújtani egy egyházi intézmény az időseknek mint egy világi intézmény és milyen tervek fogalmazódtak meg, milyen koncepcióban gondolkodik az egyházmegye? 

A Szombathelyi Egyházmegye átvette a Zalaegerszegi Pais utcai Szociális Otthont, amely azóta a Gondviselés Háza nevet viseli, és 52 idős ember számára nyújt ellátást, szívvel, figyelmességgel, az idős ember iránti tisztelettel végzett ápolást és a hit erejének semmi mással nem helyettesíthető segítségét. Szeretnénk ezt a szolgálatot felajánlani Vasváron, és esetleg Szombathelyen is. Ennek részletei még alakulóban vannak, így most még csak a különböző terveknél tartunk. 

 

– Egy nagy volumenű fejlesztés lenne Szombathely esetében a volt börtön épületének idősek otthona céljára való átalakítása, felhasználása. Itt mi az elgondolás?

A börtön épülete a város egyházi központja mellett található. Rendkívül masszív, vastag falakkal rendelkező épület, amelynek elbontása is jelentős kihívás volna, és amelynek funkcióját hosszú idő óta nem tudták megtalálni. Szeretnénk az épület egy részét a Brenner János középiskolai kollégium bővítésére átalakítani, hiszen a kollégiumunkban évek óta jelentős a túljelentkezés. A börtönépület mellett levő Petőfi utcai iskolaépületben ápoló és óvónő képzést szeretnénk elindítani. Ennek a szakgimnáziumnak a tornaterme részben a börtönépület telkének szélét is magába foglalná. A börtönépület többi (kollégium melletti) funkciója még tervezés tárgyát képezi. Szóba jöhet itt többek között a szálláshely létesítés, a szociális otthon, a sérültek számára létesített támogatott lakhatás.

 

– A másik szombathelyi helyszínként az Annunciáta nővérek volt rendháza merült fel.

Az Annunciáta Nővérek szombathelyi alapítású, főként betegápolással foglalkozó női szerzetesrend. Az ő rendházuk, amelyet valaha az egyházmegye épített, most az egyházmegye tulajdonába került annak fejében, hogy Sárváron felépítettük a Brazíliából érkezett Annunciáta Nővérek számára létesített kis kolostort. Az Annunciáta házat szeretnénk a Nővérek eredeti karizmájának megfelelően szociális célra átalakítani és használni. Terveink szerint nyugdíjas ház létesül néhány éven belül az épületben.