roma/cigány pasztoráció SZOCIÁLIS SEGÍTSÉGE

A rendszerváltozásig a magyarországi cigányság túlnyomó többsége dolgozott. 1993-ban már csak a munkaképes cigányság 28 %-ának volt munkahelye. Ez a helyzet azóta is lényegében változatlan. Jelenleg a foglalkoztatottsági arány a teljes népességben 39 %, a romák között 16 %. Ez a romák körében meglévő hatalmas arányú munkanélküliség a jelen társadalmi feszültségek és a közbiztonság romlásának legfőbb oka.

A munkahelyteremtés nem egyházi feladat. Ugyanakkor a keresztény életeszmény és a szeretetből fakadó erő sok helyen arra ösztönöz egyházi intézményeket és hívő embereket, hogy ebben a problémában is próbáljanak segíteni a lehetőségeikhez mérten. Ilyen kezdeményezések például az Egri Főegyházmegyei Karitász vetőmag programja, a Váci Egyházmegye gyógynövénygyűjtő és befőtt programja, vagy az esztergomi baromfi program.

A cigányság lakásviszonyai sok esetben nyomorúságosak. Egy 2002-es adat szerint a cigányok által lakott lakások kb. 41%-ában nincs fürdőszoba, 34%-ában nincs vezetékes víz. A romák között a szegénységi küszöb alatt élők aránya 70% (TÁRKI 2010-es adat).

A Katolikus Egyház és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat néhány helyen a lakhatás problémájában is segítséget nyújt (pl. Baglas puszta, Esztergom, Nyíregyháza Huszár telep, Tarnabod, Veszprém).

A cigány népesség egészségi állapota sokkal rosszabb az országos átlagnál. A felnőtt roma népesség kb. 66 %-a szenved valamilyen betegségben. Az átlagos halálozási év is sokkal alacsonyabb, mint az országos átlag. Ennek egyik oka az egészségügyi ellátottság hiánya, egy másik ok az egészségtelen életmód (pl. a felnőtt romák kb. 77 %-a dohányzik).

A Katolikus Karitász és a katolikus Egészségügyi intézmények segítséget adhatnának ingyenes, a telepre kivitt szűrésekkel, egészségügyi felvilágosítással.

A karitász sokféle módon segíti a rászorulókat (romákat és nem romákat egyaránt), pl. gyógyszer akcióval, használt ruha vagy tartós élelmiszer osztással. Fontos ügyelni arra, hogy a karitatív segítséget ne ugyanaz a személy adja, aki az evangelizációt végzi.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2015. március 4.