Szeretettel várjuk a papi hivatás iránt érdeklődőket

A Szombathelyi Egyházmegye szeretettel várja fiatal férfiak jelentkezését, akik papi hivatást éreznek magukban és a Szombathelyi Egyházmegyébe kérik felvételüket.

 

„Uram, sokat, nagyon sokat kerestelek. … Mikor már csaknem elernyedtem, a lelkembe tekintettem és ott megtaláltalak. Megláttam a Te arcod jóságos mosolyát, az élet lüktetését az igazság és szeretet egységében. Te magadhoz vonzottál…” (Boldog Brenner János)

 

Az írásos kérelmeket 2024. május 31-ig kérjük megküldeni a Püspöki Hivatal címére.

A kérelmükhöz csatolják:

–          a saját kezűleg írt önéletrajzot,

–          lelkipásztoruk ajánló sorait,

–          nagy formátumú keresztlevelüket,

–          valamint az utolsó félévi középiskolai bizonyítványuk, vagy érettségi bizonyítványuk, vagy esetleges felsőbb iskolai végzettségüket igazoló okmányuk másolatát.

A konkurzus (felvételi beszélgetés) 2024. június 17-én, hétfőn 9 órakor kezdődik a Püspöki Hivatalban.