Egyházmegyénk védőszentjét ünnepelték Szombathelyen

November 11-én Szent Márton püspököt ünnepli Egyházunk. Az ókori Savariában, a mai Szombathelyen született szentről a vasi megyeszékhelyen is megemlékeztek. 

A hagyományoknak megfelelően a Székesegyházban elmondott vesperással, esti imával vette kezdetét az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe. Szentbeszédében dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek nem csak felidézte Szent Márton életének legfontosabb eseményeit, hanem kiemelte: 

“Márton a tettek embere volt, aki azonnal cselekedett amikor látta, hogy erre szükség van.”

Bár Szent Márton nem ismerte úgy a Bibliát mint Szent Jeromos, de Krisztust, a Biblia „főszereplőjét” nagyon ismerte. Nem volt olyan szónok mint Szent Ágoston, de a szavának ereje volt: betegeket meggyógyított, halottakat feltámasztott. Nem volt annyira művelt mint Ambrus, de bölcs volt és találékony. Nem tudott úgy vitázni mint Szent Atanáz, de sokakat megtérített.

A vesperás visszanézhető ide kattintva.  

Az esti imádság után a szombathelyiek égő lámpásokkal, mécsesekkel a kezükben, énekelve vonultak Szent Márton szobrához. Ünnepi beszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: Márton életében Isten erejét, szépségét, jóságát ünnepeljük, amely egy emberi életből a lehető legjobbat hozza ki. A kereszténység segített Európának kiemelkedni a bűn és a tévedés homályából, és eljutni a hit, a remény, a szeretet ragyogásába. Európát olyan emberek hozták létre mint Szent Márton. És jövője is csak addig lesz, amíg az éltető forrással, Krisztussal kapcsolatban marad.

Mit üzenne ma Szent Márton a szülővárosának?- tette fel a kérdést a megyéspüspök. 

“Ismerjétek meg a jótett örömét, a szeretet boldogságát. Nyissátok ki a lelketeket az ég, az Isten felé. Legyetek a béke emberei! Ne fegyverekkel, hanem egy igazságosabb világ felépítésével építsétek a szeretet országát.”

Előbb a lelkünkben, a családunkban és aztán a világban. Szent Márton élete ma is ragyog, mert megismerte Isten szeretetét, ragyogását. Erősítsük meg a hitünket abban, hogy a világ ma is Isten tenyerén van, szeretete megmarad örökre és azok is, akik ennek a szeretetnek a fényében éltek és élnek.

Dr. Székely János megyéspüspök beszédét meghallgathatják ide kattintva.

Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere beszédében hangsúlyozta: Szent Mártont ma is megtaláljuk. Bár a mostani nehéz időszakban le kell mondanunk jónéhány korábban megszokott dologról, de rajtunk múlik, hogy ezt a helyzetet ne veszteségként, hanem lehetőségként éljük meg. Lehetőség arra, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket és az igazán fontos dolgokban találjuk meg a boldogságot: a szeretteinkben és önmagunkban, abban a belső útban amit Szent Márton is járt. Ha ezt megértjük, akkor magától értetődik az is, hogy a családunkon, barátainkon túl feladatunk másokon is segíteni és így hitet, reményt adva számukra.

 “Keressük meg magunkban a jobbik részünk és adjunk belőle másoknak is, “

mondta Nemény András.

Dr. Nemény András polgármester beszédét meghallgathatják ide kattinva.  

A beszédeket követően egyházi, állami, önkormányzati és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat és mécseseket Szent Márton szobránál.