Imádkozzunk, hogy gyümölcsöt hozzon ez a sok ajándék! – Székely János megyéspüspök a pápalátogatásról

Dr. Székely János megyéspüspök atya a Mária Rádió számára adott interjút, amelyben megosztotta gondolatait Ferenc pápa magyarországi látogatásáról. 

Nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm az Olvasókat!

Ferenc pápa rövid időn belül harmadszor is találkozott a magyarsággal. Találkozott velünk Csíksomlyón, utána az Eucharisztikus Kongresszuson, és most a nem régiben történt gyönyörű látogatása során. Ebből is láthatjuk és láthatja a világ, hogy Ferenc pápának nincsen ellenérzése a magyarsággal szemben. Megígérte a repülőgépen a Kongresszus után, hogy el fog jönni, és így is tett, meglátogatott minket. Egészen különleges figyelemmel fordul a magyar nép felé. Talán ott van e mögött az ő életének néhány nagyon fontos tapasztalata. Buenos Airesben az Angolkisasszony közösségben volt néhány magyar nővér, akiknek a tanúságtétele, a tehetsége, a hite, a megszenvedett életsorsuk, ahogyan Magyarországot a kommunizmus miatt el kellett hagyniuk, nagyon mélyen hatott Ferenc pápára fiatal pap korában. Ugyancsak némelyik rendtársának az élete, például Jálics Ferenc atyának az élete, az ő szegények iránti szeretete és szolgálata döbbenetes erővel belevésődött a pápának az emlékezetébe. Amikor Habsburg Eduárddal, a magyar vatikáni nagykövettel találkozott, és Habsburg Eduárd így mutatkozott be, hogy ő a magyar államnak a vatikáni nagykövete, akkor a pápa csak ennyit mondott, „a magyarok hősök”. Tud valamit a mi nagyon nehéz, sok szenvedésekkel teli, de mégis csodálatos történelmünkről, amelynek a során Isten kegyelmei szinte kézzelfoghatók. A Szűzanyának fölajánlott nemzetet egy nagyon nehéz helyén Európának, nagyon sok tragikus történelmi korszak után, a tatárjárás, a török dúlásnak az óriási vérveszteségei ellenére is az Úristen megőrizte.

A pápalátogatásnak voltak gyönyörű csúcspontjai. Úgy gondolom, az egyik ilyen nagy csúcspont az Brenner József atya tanúságtétele volt. Ahogyan ő elmondta Boldog Brenner Jánosnak, a testvérének a vértanúságát, a családjuk életét, a pápa megrendült, és ahogy Brenner József atya oda ment hozzá, a pápa fölállt és megcsókolta a kezét. Találkozott ezzel a sokat szenvedett múltunkkal, ennek a mélységével, a sokszor, ahogyan ő mondta, sziklaszilárd, grániterős hittel, ami nagyon sok magyar emberben hála Istennek megvan.

Egy másik ilyen nagyon nagy csúcspont volt, úgy gondolom, a szegényekkel való találkozás végén a cigány kórusnak az éneke. A pápa maga fölfigyelt erre a nagyon lelkes, szívből jövő énekre. Kérte a kísérőit, hogy vigyék őt oda. A cigányok, ahogy látták, hogy jön a Szentatya, megáldották őt egy gyönyörű énekkel. Több cigány embernek folytak a könnyei. VI. Pál pápa azt mondta, hogy a cigányok nem az egyház perifériáján, hanem az egyház szívében vannak. Ezt élhettük át ott szombat reggel a Rózsák terén. A pápa szívében hordozza a szegényeket és a cigány testvéreket is.

Gyönyörű volt a találkozás a fiatalokkal, ahol a pápa fantasztikus energiával, vidámsággal, örömmel tanította őket rengeteg mindenre. Akár arra, hogy az igazi válaszok nem az internetről, hanem a tabernákulumból jönnek. Az élet nem virtuális, hanem reális, valóságos. Ezt keressék! Bátran, áldozatokat nem kímélve keressék az igazi értékeket, „aki mer, az nyer” – idézte a pápa a magyar közmondást.

Sok más nagyon fontos mondat hangzott el, például a pápa beszélt arról, hogy Európának meg kellene találnia újra a szívét. Meg kellene találnunk Európa lelkét. Azt a fajta lelkületet, amellyel valaha az Európai Unió létrejött. A nagy alapítók: De Gasperi, Adenauer és Robert Schumannak a lelkében, ahogy megszületett az egyesülő, az unióba összekapcsolódó nemzeteknek az álma. Beszélt a pápa arról is, hogy az egység az Európai Unióban nem egyformaságot kell, hogy jelentsen, hanem tiszteletben kell tartani minden népnek a sajátosságát, az identitását. Beszélt a rászorulók, a menekültek befogadásáról, de ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy legális befogadásról, bevándorlásról gondolkodik, biztonságos utakról. Köszönetet mondott azért, amit az Ukrajnából érkező rengeteg menekült felé a magyar nemzet megtett az elmúlt hónapokban. Megköszönte azt is, ahogy a közel-keleti üldözött keresztényeket igyekszik segíteni a magyar állam.

Beszélt a család értékéről. Többek között arról, hogy az abortuszhoz való állítólagos jog hangoztatása az emberiesség tragikus kudarca, veresége. Beszélt arról, hogy a genderideológia, amelyik a férfi és a nő közötti különbözőséget eliminálni, tagadni törekszik, ennek a különbözőségnek a gazdagságát. Nem veszi észre, mennyire ártalmas a különböző társadalmaknak az életében.

És gyönyörű volt, ahogyan beszélt és imádkozott a békéért. Megemlítve nem csak az ukrán, hanem az orosz népet is. Megemlítve azt, hogy mind a két nemzet a Szűzanyának van fölajánlva.

Hálát adunk Ferenc pápa látogatásáért! Imádkozunk azért, hogy gyümölcsöt hozzon ez a sok-sok ajándék, amit kaptunk, a nemzetünk lelki megújulásában lépés legyen a béke irányába, gyümölcsöt hozzon az egész világ számára.

A rádió interjú meghallgatható itt.