Fiataloknak szóló könyv jelent meg Mindszenty bíboros életéről

Miért fontos számunkra Mindszenty József bíboros? Miért imádkozunk oly sokan a boldoggá avatásáért? Ezekkel a kérdésekkel kezdődik az Övé a jövő! című kötet előszava. A könyvet kerekasztal-beszélgetés keretében, december 5-én mutatták be az olvasóknak a budapesti Apor Vilmos Közösségi Házban.

A beszélgetés résztvevői voltak Laczkó Andrea, a könyvet megjelentető Mission is Possible Kft. ügyvezetője, Kovács Gergely okleveles posztulátor, a kötet szerzője, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársa, Fecske Orsolya festőművész, a könyv illusztrátora, a Szociális Testvérek Társaságának tagja és Monostori László esperes, plébániai kormányzó. A beszélgetés résztvevőit Gőbel Ágoston, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa kérdezte.

Arra a kérdésre, hogy miért érezték fontosnak egy új Mindszenty-könyv megjelentetését, Laczkó Andrea úgy válaszolt, hogy az Övé a jövő! kifejezetten a fiatalokat célozza, a tizenévesekhez szeretné közelebb hozni a hercegprímás alakját. Kovács Gergellyel egyetértettek abban, hogy sokan úgy gondolnak Mindszenty Józsefre, mint egy rendkívül szigorú emberre. A most megjelent kötet sok rövid fejezettel, néhol megrendítő, néhol humoros történettel hozza közelebb Mindszenty emberi oldalát az olvasóhoz.

Ebben sokat segítenek az ötletes, szép grafikák is, amelyek Fecske Orsolya munkái. A festőművész kiemelte, nem kifejezetten képregényes, de mindenképp fiatalos megvalósításban gondolkodtak, amit örömmel forgatnak majd a tizenévesek, akik elé fontos példaértékű embereket állítani.

 

Az életszentség fontosságát hangsúlyozta Monostori László is, aki arról beszélt, talán még mindig úgy tekintünk a szentekre, boldogokra, mint tőlünk távoli személyekre. Amikor egy templomban végignézzük a szenteket ábrázoló festményeket, szobrokat, nem az az első gondolatunk, hogy „milyen nagyszerű, bárcsak én is ilyen lehetnék”. Életszerű történetek, hitelesség kell, olyan példa, ami követhető, még ha rögös utat is kínál.

Kovács Gergely kiemelte, a könyv tartalmi különlegességét a személyes történetek, beszélgetések, jó idézetek adják, egy egész évszázad válik a fiatalok számára (is) átélhetővé. A tiszteletre méltó bíboros történetét egészen napjainkig követhetjük nyomon, hiszen az Övé a jövő! felidézi a Ferenc pápa által három éve elfogadott döntést: Mindszenty József életszentségének hivatalos elismerését. Ez utóbbival kapcsolatban Kovács Gergely elmondta, nagyon jól áll a hercegprímás ügye, még egy csoda elismerése szükséges a boldoggá avatáshoz.


Az együttlétet egy rövid imádsággal zárták a résztvevők, akik Mindszenty bíboros mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért fohászkodtak. Az ima a könyvben is megtalálható:

Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az Övé a jövő! című könyvet Zalaegerszegen is bemutatják december 13-án, 17.30-kor, a Mindszentyneumban. Az eseményről és a kötetről bővebb információ a Mission is Possible Kft. weboldalán olvasható.

Forrás: Mission is Possible Kft.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír