Nyissuk meg szívünket az ég felé – Ökumenikus istentisztelet a Székesegyházban 

Az ökumenikus imahét csütörtöki napján – január 19-én – a Székesegyházban gyűltek össze a szombathelyi keresztény felekezetek tagjai, hogy közös istentiszteleten vegyenek részt. Ha mi keresztények közeledünk Krisztus felé, ha kinyítjuk szívünket Őfelé, akkor közeledünk egymáshoz is, mondta igehirdetésében Székely János megyéspüspök.

Az Ökumenikus imahét vezérgondolata – „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17) – kapcsán Steinbach József református püspök kiemelte: minket is megkérdez Isten igéje: fáj nekünk az a szakadék ami tátong az Istentisztelet és az életünk között? Hiteles a keresztyénségünk?   

Hogyan tudunk jót cselekedni? – tette fel a kérdést az imahét gondolatához kapcsolódva. Képesek vagyunk a saját erőnkből a jót cselekedni? Hogy cselekedni tudjuk a jót Isten előbb cselekedett értünk, megtette felénk az első lépést: bűnbocsánatot, új életet és örök életet ajándékozott nekünk, ami együtt az üdvösség. Nincs esélyünk másként a jóra, csakha Jézus újjászül minket. Nélküle csak rosszra vagyunk hajlamosak. 

Tanuljatok jót cselekedni! Jöjj Szentlélek Úristen! Add, hogy ebben a kemény világban, egyre inkább teremhessük – mi akik nem vagyunk tökéletesek – a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Segítsen ehhez Bennünket az Isten, mondta beszédében Steinbach József. 

Steinbach József református püspök igehirdetése meghallgatható itt.  

Az erre a napra kijelölt Szentírási szakasszal – 137. zsoltár: Ének az Úrról idegen földön – kapcsolatban Szemerei János evangélikus püspök kiemelte: a babiloni fogságban élő zsidó nép nem értette, hogyan fordulhatott elő velük, hogy legyőzték őket, Jeruzsálemet és a templomot is lerombolták, amikor velük volt az Isten. Ez összeomlást jelentett számukra, mély lelki válságba sodródott a nép. Nem tudtak énekelni a számukra fontos Sion énekekből, amelyeket a jeruzsálemi templomban énekeltek egykor. Mit tudtak tenni? Elkezdték összegyűjteni a hagyományaikat, összeszedték az Istennel kapcsolatos emlékeiket. Ez az általunk ismert ószövetségi hagyomány jórésze. Ha nincs ez a szörnyűség, a fogság, talán nem is maradtak volna ránk a régi feljegyzések. Az a nép amely a fogságban értetlenül gondolkodott, hogy elszakították a templomból, miért engedte ezt az Isten, rájöttek, hogy Babilonban is velük van az Isten. Sőt, kiszabadította őket, felépíthették a szentélyt és utódaik közül megszületett a Megváltó. Az Isten nem hagy el minket a legnagyobb bajban sem. Az Isten akkor is velünk van, ha úgy érezzük, hogy távol vagyunk tőle. És ez jó hír nekünk is, a mai nehéz időkben.

Azt kívánom, hogy amikor nehéz időket élünk meg, nehéz krízisekben vagyunk segítsen minket ezeken át az Isten és visszatekintve tudjuk kimondani: ott is velünk volt, ott is átölelt minket taz Isten, mondta Szemerei János. 

Szemerei János evangélikus püspök igehirdetését meghallgathatják itt.

A mai napra rendelt evangéliumi szakasszal kapcsolatban Székely János hangsúlyozta: amikor Krisztust megostorozták, megfeszítették teljes lényében átélte a bűn súlyát. Az igazi tragédia nem az én fájdalmam, mondja Krisztus, mert ebből üdvösség, gyógyulás, megváltás fog fakadni. Az igazi tragédia a bűn zsákutcája, amivel az ember elszakítja magát az élet forrásától, a Teremtőtől, bezárja lelkét az ég felé és véges, földi dolgokkal akarja megtölteni az életét, ami soha nem fog sikerülni. Ez korunk tragédiája is. Az ember képes arra, hogy országokat elszegényítsen, hogy aztán könnyen felvásárolja azokat. Képes háborúkat indítani, abból hasznot húzni. Képes az ember önzésében az Isten által teremtett gyönyörű világot is elpusztítani. A házastársak gyakran az önzetlen, hűséges szeretetben elfáradva, megbukva engedik, hogy szétessen a családjuk, fájdalmat, szenvedést okozva ezzel gyermekeiknek. 

A keresztényég  igazi tragédiája ugyanez: a szakadások legfőbb oka a bűn, a vakság, az önzés. Ezek sebzik az Egyház testét, Krisztus testét.

Az ökumenikus imahéten kinyítjuk szívünket az ég felé. Erre hívjuk a világot is: nyissuk meg az életünket, társadalmainkat az ég felé, csak Ő tud minket betölteni békével, emberséggel, jósággal. Így maradhatnak meg szépnek, jónak a családjaink. Így maradhatnak meg emberhez méltónak a  nemzetek. Ha mi keresztények közeledünk Krisztus felé, ha kinyítjuk szívünket Őfelé, akkor közeledünk egymáshoz is. Az ökumené, Egyházunk egysége nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten kegyelme, a kegyelem csodája, mondta Székely János. 

Dr. Székely János igehirdetését meghallgathatják itt.  

Az ökumenikus istentisztelet az igét hirdető püspökök áldásával zárult.