Nagyszombat húsvéti vigília 

A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődött, majd a lángra lobbantott húsvéti gyertya fényénél, Krisztus világosságával vonult be Püspök atya az asszisztenciával az oltárig.

A szentmise elején elhangzott az Örömének, mely ennek a csodálatos éjszakának Krisztus feltámadásának örömhírét hirdeti. Az olvasmányok felidézték a választott nép történéseit.

Ezt követően szólaltak meg a nagycsütörtökön elcsendesedett harangok és az orgona fenséges hangja adta hírül a feltámadt Krisztus örömhírét.

János püspök atya szentbeszédében a negyedik zsoltárt hozta a hívek elé példának. A húsvét ünnepének a lényege megfogalmazható ennek a zsoltárnak a szövegével. Isten az élet útját mutatja nekünk, a szeretet és az öröm tágasságát. Ha a szívünk szűkös és csak ezt a véges világot látjuk, akkor az élet kudarcai mindent elszürkítenek. Húsvét azt üzeni, Isteni az élet teljességét kínálja. Emögött a világ mögött végtelen szépség és jóság rejtőzik, benne az élet és értelem csodája. A teremtő Isten mint egy hatalmas mágnes lebeg a világ fölött. Isten szeretetből alkotott minket. Az ő szeretetéből nem tudunk kiesni, ezért az emberi lélek halhatatlan. Az ember az isteni élet teljességére csak Istennel tud eljutni. A húsvét titkával egy új dimenzió jött létre. Az ember számára megnyílt a lehetőség, hogy Istenben éljen. Az önzés börtönéből kiszabaduljon az ember, a húsvéttal ez is megadatott az embernek. Húsvét eseménye valóság itt van közöttünk! Feltámadt Krisztus! Itt kopogtat az életünk ajtaján. Húsvét élő valóság. Nyissuk ki az életünk kapuit. Tágítsuk ki a szívünket, engedjük be az Istent.

A szentmise ITT visszanézhető! 

A szentbeszéd után egy felnőtt a keresztség és a bérmálás valamint két felnőtt a bérmálás szentségében részesült. 

A szentmise végén az időjárás miatt Püspök atya a templom elé vonult és ott adott áldást a városra és a benne élőkre, majd az oltártól az egybegyűlt hívekre.

A húsvéti vigília szertartása az ünnepi ételek megáldásával fejeződött be. 

Minden kedves Hívőnek, a feltámadt Üdvözítő kegyelmét kívánjuk szeretettel!