Nagypéntek – Krisztus kereszthalála

Nagypéntek az Úr szenvedésének és halálának napja. Az egyház Krisztus keresztútját, szenvedését állítja a hívek elé.

A nap reggel közös zsolozsma imádsággal kezdődött, melyet Székely János megyéspüspök az egyházmegye kispapjaival, papokkal és a hívekkel közösen imádkozott.

Délután három órakor Krisztus kereszthalálára érseki szentmisével emlékeztek, a szertartás főcelebránsa Dr. Márfi Gyula érsek volt.

A szentmise elején érsek atya leborult az üres oltár előtt a földre, majd az olvasmányok elhangzása után, Székely János megyéspüspök a kispapokkal passiót az Úr szenvedésének történetét énekelte.

Ezt követte érsek atya szentbeszéde, melyben arról beszélt, hogy mi a jelentősége a keresztnek, a szenvedésnek a mi életünkben?

1. vezekelhetünk a saját bűneinkért

2. a szenvedés által tökéletesebb emberek lehetünk

3. engesztelhetünk másokért 

Mi mindannyian bűnösök vagyunk, jó, hogy vezekelhetünk. Engesztelhetünk másokért szeretetből. Igy válhatunk hasonlóvá a Megváltóhoz.

Érsek atya szentbeszése és szentmise IDE kattintva visszanézhető! 

A szertartás a könyörgésekkel folytatódót, amit a kereszthódólat  követett.

A liturgia szentáldozással fejeződött be.