A farkasfai áldozatok előtt tisztelegnek az emlékművel

A Szentgotthárdhoz tartozó Farkasfán emlékművet állítottak a kommunizmus helyi áldozatainak emlékére a Szent Anna templom kertjében. Az alkotást Kollár Csaba készítette. (www.vaol.hu)

Az avató ünnepségen elsőként Magyar Lajos szavalta el Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című versét, majd Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere szólt az egybegyűltekhez, kiemelve, hogy az emlékművel az 1950-es években történt jugoszláviai kémkedési ügyek és a kommunizmus farkasfai áldozatai előtt tisztelegnek.  

Az emlékmű kezdeményezője Németh Imre volt, az anyagi javak előteremtését többen segítették. A költségekhez hozzájárult számos adakozó magánszemély, civil szervezet, valamint a szentgotthárdi, a rönöki, a körmendi és a szalafői önkormányzat. Kissné Köles Erika, szlovén nemzetiségi szószóló közbenjárására a Bethlen Gábor Alap is támogatta az emlékmű elkészülését. Az adománygyűjtést és a pénzügyi lebonyolítást a Szentgotthárdért Közalapítvány végezte.   

Borbély Sándor amatőr helytörténész rövid múltidézést tartott, majd elmondta, hogy az új emlékművön hatvanhat név olvasható. Az első táblán a farkasfai perek áldozatait sorolták fel, a másodikon a hortobágyi kitelepítettek, a harmadikon az 1956 utáni elítéltek névsora látható.

A táblát Huszár Gábor polgármester és Vörös Gábor önkormányzati képviselő leplezte le, és dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg.  -Végtelenül hálás vagyok minden olyan magyar embernek, aki akkoriban, a diktatúra éveiben egy szebb és szabadabb Magyarországról álmodott, és ezért tenni is akart – mondta beszédében a főpásztor.