Közszolgálatban dolgozók szentmiséje

Minden évben összegyűlnek a székesegyházban a közszolgálatban dolgozók, hogy közös szentmisében kérjék Isten áldását életükre és munkájukra.

2023. június 29-én reggel mutatta be a székesegyházban dr. Székely János püspök atya és Császár István helynök-plébános atya a 23. közszolgálati szentmisét. 

Szent Péter és Pál egymástól különböző személyiségű, de életüket odaadó, Krisztus követők példáján keresztül hozta napjainkhoz közel a püspök atya az önzetlen, a másokért tenni akaró és tudó közszolgálati ember képét.

Egyszerű , hétköznapi történeteken keresztül tette még érzékletesebbé az emberek szolgálatát hivatásként végzők számára az áldozatvállalást, az odafigyelést, az önzetlen segítőkészséget.

Huszonévvel ezelőtt dr. Kaczmarski János akkori jegyző kezdeményezésére először csak a köztisztviselők voltak a meghívottak. Azóta egyre tágult a kör, és az elmúlt években a szó valódi értelmében vett a köz szolgálatában dolgozók „seregszemléje” lett a szentmise.

Orvosok, ápolók, mentősök, bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, tanárok, rendőrök, katasztrófa védelemben, büntetésvégrehajtásban dolgozók, szociális munkások, szociális gondozók, védőnők, bölcsődei, óvodai dolgozók, állami és kormányhivatalokban, polgármesteri hivatalokban, szociális és gyermekotthonokban, kereskedelemben dolgozók, önkormányzati képviselők, média, a kulturális, tudományos élet munkatársai, civil és karitatív szervezetek képviselői jöttek el.

A felolvasók közülük kerültek ki. Dr. Károlyi Ákos Szombathely város jegyzője, Merklin Ferenc a Kanizsai Dorottya Gimnázium igazgatója, a könyörgéseket pedig Bálint Éva színművésznő és Szabó Tibor a Weöres Sándor színház direktora mondta el. Végül pedig mélyen megrendülve, könnyek között kérte Olga a békét hazájának, Ukrajnának. Férje a fronton harcol, ő két gyermekével menekült Magyarországra.

Ahogy a költő mondja: „ Békét, békét a világnak, de ne zsarnok kénytől, békét csupán a szabadság felszentelt kezétől!”

A szentmise hangszeres, gitáros, énekes résztvevői is a közszférából jöttek. /védőnő, közgazdász, tisztiorvos, tanár és mérnök-igazgató/

A záróének az emberi lét esendőségére, képletes zarándokútra hívta fel a figyelmünket: „Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk…” 

Asbóth Mária dr.