Isten igéje belenő az életünkbe – Székely János bemutatta az Isten szava minden napra 2022 kötetet

November 26-án, pénteken a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom plébániáján mutatta be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke a Magyar Kurír és a Sant’Egidio közösség együttműködése gyümölcseként megjelent Isten szava minden napra 2022 kötetet.

Szőke Péter, a Sant’Egidio közösség budapesti felelőse a könyvbemutató elején régi kedves barátként köszöntötte Székely János püspököt és Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kurír főszerkesztőjét, mint akiknek sokat köszönhet a közösség és akikkel összeköti őket a Szentírás és a szegények szeretete.

Kuzmányi István elmondta, hogy négy éve a Magyar Kurír adja ki az Isten szava minden napra évenként megjelenő köteteit, amely egy „csodakiadvány” abból a szempontból, hogy – csakúgy, mint az Új Ember hetilapot – az olvasók szeretete tartja fenn, ami ritka dolog a magyar könyvpiacon.

 

Ő maga magánemberként és állandó diakónusként is szívesen használja mint muníciót a prédikációkhoz. Vincenzo Paglia püspök elmélkedéseiben jól ötvözi azt, amit XVI. Benedek pápa megfogalmazott Deus caritas est kezdetű enciklikájában: a jézusi főparancs két elemét, Isten és a felebarát szeretetét. A két szeretet összefüggésének érzékeltetésére Kuzmányi István elmesélt egy jelenetet, amelyet már elhunyt, kedves plébánosa, Vigyázó Miklós kezdeményezésére élt át: egy nyári táborban a szentmisén azt kérte a hívektől, állják körbe a családok kézen fogva az Oltáriszentséget, majd menjenek egy lépéssel közelebb, aztán még eggyel…, majd egy lépéssel hátrébb, aztán még eggyel. A gyerekek jól megfogalmazták utána, mit éreztek: amikor közelebb léptünk Istenhez, egymáshoz is közelebb léptünk és fordítva. Paglia atya elmélkedései nekünk is azt mutatják meg, hogy lépjünk közelebb Istenhez és egymáshoz – zárta bevezető gondolatait Kuzmányi István.

Székely János püspök felelevenítette első emlékeit a Sant’Egidio közösségről, abból az időből, amikor három éven át Rómában tanult. A sok tanulnivaló közt vágyott az élő kereszténységről való tapasztalatra. A Sant’Egidio-templomba hívták el, ahol sok fiatal imádkozott, zengő hangon énekelt, és egyszerű, erőteljes módon hallotta megfogalmazni a bibliai üzeneteket. Elhívták a szegények étkezdéjébe is, ahol sok apáca, kispap, pap szolgált fel a szegényeknek. – öröm volt számára megélni a megelevenedett evangéliumot. Elment a közösség fiatal tagjaival a perifériákon lévő cigánytáborokba, ahol a romák bizonyos mértékben törvényen kívüliként élnek. Meghatotta az idősekről való gondoskodás, és hogy sok család úgy fogadott be időseket az otthonába, mintha a rokonaik lennének. Sok álom valósul meg a Sant’Egidio közösségben, például az afrikai AIDS-betegeket sok önkéntes segítségével kezelő DREAM-program.

 

Elmesélte, hogy az evangélium egészen különleges módokon is életre kelt, például amikor egy mozambiki pap segítséget kért tőlük a sok éve polgárháborútól szenvedő országa számára, a konkrét küldeményeken túl a közösség tagjai megismerték a kormány és a lázadók vezetőit, meghívták őket Rómába, hogy tárgyaljanak a békéről. Annyira egyedülálló dolog volt ez, hogy az olasz kormány kezdetben meg is ijedt tőle. A templom melletti régi kolostor épületében zajlottak a tárgyalások, amelynek eredményeképpen 1992-ben, 12 évnyi polgárháború után megszületett az országban a béke. A távoli fegyverropogás nem hagyta őket nyugodtan aludni, tenniük kellett valamit. Bizonysága ez annak, hogy az evangélium nemcsak egy régi, szép történet, hanem életre kelhet – hívta fel a figyelmet Székely János.

Ő maga több helyen is részt vett a szegények karácsonyi ebédjén, ahol igazi testvériséget, ünnepet kínálnak fel szegény barátaiknak; nem csak csomagot kapnak, hogy aztán az útszélen egyék meg az ételt. A szegény embert testvérnek tekintik, és eszerint élnek – ezzel van tele a könyv is. A Sant’Egidio karizmája éppen ez: megélni, hogy Istennek a szegény ember a legfontosabb. A szegény Lázár evangéliumi története jól példázza ezt az igazságot. Székely Jánostól megtudtuk, hogy ez valójában egy Jézus korában már létező példabeszéd volt: Bar Majan gazdag volt, és pompázatos temetésben részesült, a koldust azonban éppen csak elkaparták. Amikor egy kisfiú megdöbbent ezen, az Úristen megmutatta neki, hogy halála után a szegényt Ábrahám a keblére öleli, a gazdagnak pedig szenvedés a része. Jézus megváltoztatta a történetet: a gazdagnak nem volt neve, a szegénynek viszont igen. Világunkban a dúsgazdagoknak van neve, őket tapsolják, a szegény ember nevét nem ismerik, Isten előtt azonban éppen fordítva van.

 

A szombathelyi megyéspüspök az első három évszázad keresztényeit hozta fel példának, akik nagyon hitelesen élték meg az evangéliumot, Rómában például mindennap 1500 szegényt vendégeltek meg. Szeretetközösségben éltek, a rabszolgát is embernek tekintették, vállalták a vértanúságot… Hozzátette, hogy az Egyháznak ma is ugyanezt a hitelességet kellene újra megtalálnia, és a Sant’Egidio szép példát mutat ebben.

A Szentírás olvasása áll a kötet és a közösség életének középpontjában. Ennek érzékeltetésére Székely János a Sant’Egidio közösség kezdeteiről is beszélt: 1968-ban római gimnazisták úgy gondolták, együtt olvassák az evangéliumot. A nagy diáklázadások idején rájöttek, hogy az a legnagyobb forradalom, ha megélik az evangéliumot.

És az evangélium olvasása a kényelmes polgári életükből kiküldte őket a szegény gyerekekhez a város szélére, a cigánytelepekre. A közösség életének központjában ma is a Biblia olvasása és magyarázata áll – ehhez nyújt segítséget ez a könyv is. 

Isten országa nem emberi erőből épül fel – a Jelenések könyvének két szimbólumával érzékeltette Székely János a történelmet irányító igazi erőket. – Bábel tornya alulról épült; az emberi hatalom, a földi ország szimbóluma, az ember önmagát Istenné tenni akaró vágyából születik.

A történelem vége azonban nem ez a bűnös Babilon, hanem másik város, a mennyei Jeruzsálem, amely az égből száll alá, és „szép, mint a vőlegényének felékesített menyasszony”. A történelem a Teremtő kezében van.

Isten országa fentről épül, nem utolsó sorban Isten igéjéből. „Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza…, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én igémmel is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám dolgavégezetlenül, hanem elvégzi, amit rábíztam” – írja Izajás. Ezt az égi kegyelmi esőt élheti át, aki a kezébe veszi ezt a könyvet. Isten igéje kicsi magként belenő az életünkbe, és hatalmas fává nő, termést hoz – biztatott mindenkit Isten szavának olvasására, megélésére az előadó.

Székely János felidézte, hogy a könyv előszavában Vincenzo Paglia is az Isten városáról, a fentről aláereszkedő városról ír, amelyet „a hívők és a szegények együtt laknak”. Ez a város „már itt elkezdődik, valahányszor a hívők és a szegények találkoznak és befogadják egymást”. Az evangélium szívében van a szegények iránti kitüntetett szeretet. „Boldogok a lélekben szegények” – kezdi Jézus a hegyi beszédet és Lukácsnál hozzáteszi: „De jaj nektek, gazdagok.” Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak! – mondja másutt. Székely János püspök hozzátette: a föld nagy sebe az óriási igazságtalanság, az óriási vagyoni különbség: a leggazdagabb 20 százalék fogyasztja a javak 84 százalékát, a legszegényebb 20 százalékának csak 1,4 százalék jut! Ez oka a környezet pusztításának, az elvándorlásnak is.

Az Isten szava minden napra 2022 kötet olvasását ajánlotta mindenkinek: végig lehet követni az egyházi év ünnepeit, hétköznapjait, a végén pedig ott vannak a Sant’Egidio közösség gyönyörű imádságai a szegényekért, betegekért, az Egyházért… Öröm olvasni ezt a könyvet! – zárta a kötet bemutatását Székely János.