Ifjú művészek kiállítása nyílt a Martineumban 

Február 1-én, a Martineum Felnőttképző Akadémián négy fiatal művésznek nyílt kiállítása „Keresők” címmel.

A megnyitó kezdetén Maurer Péter a Martineum igazgatója köszöntötte a művészeket és az érdeklődőket, majd felkérte Megyéspüspök urat a kiállítás megnyitására. 

Dr. Székely János megnyitójában megköszönte az ifjú művészek munkáját, alkotását, hogy a valóság szívéről mélyéről mernek vallani alkotásaikban. Platón szerint a szépség az igazság ragyogása. Azt jelenti ami igaz az magától szép, a kettő elválaszthatatlan. Ami igaz az magától szép. A valóságba bele van ültetve egy gyönyörű isteni rend. A teremtéstörténetben tízszer van benne: Isten szólt. Isten tíz igével alkotta a világot. A világba bele van rejtve egy gyönyörű rend, gyönyörű isteni harmónia. A szent művészet ezt próbálja megszólaltatni. Az igazi művészet megáll ezelőtt az igazi művészet előtt. Az igazi művészet alázatos. Megrendülve állunk meg a szent titok előtt. Az ember akkor kezd gondolkodni, amikor elámul a világ gyönyörű, hatalmas titka előtt. Az embert valami titokzatos erő kiemeli. Az ember megkérdezi mi ez az egész, honnan jöttem, merre tartok, mit remélhetek? Az ember valamit sejt a végtelenből a teljességből. Az ember legalapvetőbb tulajdonsága az ámulat a csodálat. Püspök atya felelevenítette római emlékeit, ahol Caravaggio remekműveire csodálkozhatott rá. Beszéde végén Püspök atya a fiatal művészekhez, szólt, örömét fejezte ki, hogy az ifjak megsejtenek, éreznek valamit Isten fényéből, bátran vallanak hitükről. Kimernek állni hitükkel, keresésükkel. Azt kívánta nekik, hogy legyen meg bennük az alázat, ámulat, csodálat, hogy az isteni örök szépséget, jóságot sikerüljön megmutatni.

Püspök atya után Harangozó Bertalan szólt a megjelentekhez. A KDNP nevében szólt a megjelentekhez. Megköszönte a művészeknek, hogy elfogadták a támogatásukat, a kiállítás megrendezésére, amihez az egyházmegye is hozzájárult. Bátorságra vall a művészek részéről a témaválasztás. Kérte a fiatalokat, hogy a bátorságukat őrizzék meg, művészetük kiteljesedésekor. Menjenek a megkezdett úton és a Mesterük támogatásával meg fogják találni a helyes utat. 

A társművészetek képviseletében Melega Júlia adta elő Pintér Béla: KI vagyok én c. dalát, melyet gitáron saját maga kísért. 

Végezetül Tóth Csaba Munkácsy díjas festőművész megnyitójában Joseph Ratzingert, a későbbi XVI. Benedek pápát idézte, aki a liturgia szelleme című könyvében beszél a kép, a képzőművészet válságáról: „Ma nemcsak a szakrális művészetnek, hanem általában a művészetnek egy korábban ismeretlen méretű krízisét éljük át. A művészet válsága pedig azon emberlét krízisének a tünete, mely éppen az anyagi világ fölött való uralkodás legszélsőségesebb fokozásában olyan helyzetbe került, ahol az ember az anyagi természetű dolgokat meghaladó tájékozódási kérdések tekintetében vakká vált; ezt az állapotot lelki megvakulásként jellemezhetjük.” Épp ezért a négy fiatal kiállító, akik az ELTE BDTK hallgatói, a legnehezebbet választották, mivel a Felvilágosodás óta a szakrális művészetet kiközösítették a mindenkori kortárs kultúrából.

Ma, amikor a földi pokol bugyraiba navigálták az emberiséget a szekuláris ideológiák, mindennél nagyobb szükség van a hitvalló művészetre, és egyedül csak ennek van értelme. Egy Istent kereső, és egy Istent felmutató mű, egy fohász, egy imádság, és ahogy erre Thomas Merton trappista szerzetes évtizedekkel ezelőtt már rávilágított, az imák tartják életben a Földet, az életet a Földön. 

Tóth Csaba megnyitójában Thomas Mertont is idézte, az Isten keresésről: „Ami Isten megtalálását illeti, addig keresni sem tudjuk Őt, míg meg nem találtuk, s addig nem találtuk meg, amíg Ő előbb ránk nem talál”, és a nehéz idők reménytelenségében felsejlő reményről: „Mindegy, hogy az ember és az őt körülvevő világ milyen elpusztultnak látszik, és az sem számít, hogy milyen szörnyű kilátástalanság vesz erőt rajta: az embernek, mindaddig, amíg ember marad, embervolta sugallja élete értelmét.”

Tóth Csaba megnyitója után a négy kiállító egyenkét mutatta be kereséseinek útját, ami mindegyiküknél katartikus erejű tanúságtétellé vált.

Dr. Székely János megnyitó beszéde ITT hallgatható vissza.

Tóth Csaba Munkácsy díjas festőművész gondolatait IDE kattintva hallgathatják meg.