Áradjon be életünkbe Isten fénye – Horvát zarándoklat a Vérrel Könnyező Szűzanyához

Május első vasárnapján több mint fél évszázada köszöntik a horvát anyanyelvű hívek Győrben a Vérrel Könnyező Szűzanyát. Négy egyházmegyéből érkeznek ilyenkor zarándokok. Az ünnepi szentmisét idén május 7-én Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrálta, a szentbeszédet Benkovich Ferenc kanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa mondta.

A bevonulást követően előbb horvátul, majd magyarul köszöntötte a zarándokokat Benkovich Ferenc, aki örömét fejezte ki, hogy a szentmisét az első győri leányegyházmegye püspöke mutatja be (1777-ben a Győri Egyházmegyéből jött létre a Szombathelyi Egyházmegye – a szerk.).

De érkeztek hívek a Kismartoni Egyházmegyéből is, amely egykor szintén a Győri Egyházmegye része volt, és a Pozsonyi Főegyházmegye területéről is.

Egybeköt minket a közös hit, az édesanyához való hűség és a kölcsönös szeretet. A Szűzanya közbenjárására legyen a Jóisten bőséges áldása ezen a zarándoklaton – zárta köszöntőjét a Győri Egyházmegye horvát pasztorális tanácsának tagja.

Székely János szombathelyi megyéspüspök előbb horvátul, majd magyarul köszöntötte a híveket.

A főpásztor felidézte egyik legelső élményét a Szombathelyi Egyházmegyéből: Szentpéterfán egy hétköznap délután három óra felé teljesen váratlanul lépett be a templomba; ott volt körülbelül negyven ember, és gyönyörűen imádkozták horvátul a rózsafüzért. Egy nem túlságosan nagy faluban mindennap harminc-negyven-ötven ember ott van, és imádkozik.

A horvát testvérek a nyelv és a hit kettős gyökerét megkettőzött hűséggel őrzik. „Hálás vagyok ezért a hűségért, példát is veszünk belőle” – mondta Székely János püspök, aki azt is elmondta, hogy egyházmegyéje legvallásosabb közösségei a horvát falvak. Azt kérte a főpásztor, hogy őrizzék meg a hithez és anyanyelvhez való hűségüket.

Egy afrikai történet szerint egy idős férfi a szentmise után még egy órát a tabernákulum előtt térdelt. Amikor az atya megkérdezte, hogy mit csinál ilyen hosszú ideig, azt felelte: „Odatartom a lelkemet a napba.”

Mi is ezért jöttünk: Isten fényességébe tartjuk oda a lelkünket, az életünket, ezt a sokszor annyira megsebzett világot, a családjainkat.

Engedjük, hogy beáradjon az életünkbe Isten fénye, hogy szíven találjon minket a Szűzanya mosolya, és könnye megmosson és megtisztítson. Ezért imádkozzunk a mostani szentmisén” – kérte a híveket a főcelebráns.

A szentmisét horvát nyelven mutatták be. A Szűzanyát köszöntő énekeket Halmos László dallámára, de szintén horvát szöveggel énekelték. A liturgiát követően a kegyoltárnál imádkoztak a hívek, kérve a Vérrel Könnyező Szűzanya pártfogását.

A délutáni szentségimádást és litániát Mogyorósi Ányos OSB vezette.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír