Egy különleges ünnep – nagycsütörtöki olaj- és diakónusszentelés a Székesegyházban

Az idei nagycsütörtöki olajszentelési szentmise  rendhagyó volt a Szombathelyi Egyházmegyében. Ezen az ünnepen került sor 4 kispapunk diakónussá szentelésére. A szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján. 

„A nagycsütörtöki liturgia a délelőtti olajszentelési, ünnepi szentmisével kezdődik. A katolikus egyház székesegyházaiban a főpásztorok a papsággal koncelebrálva mutatják be a szentmisét, amelyet krizmaszentelési misének is neveznek. Ekkor szentelik meg azokat az olajokat, amelyeket a keresztelés, a bérmálás, a papszentelés, a templomszentelés és a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak. A papság ennek a misének a keretében, közösségben újítja meg a szenteléskor tett ígéretét.” Eddig a hivatalos közlemény, összefoglaló a nagycsütörtök délelőtti szertartásról. A Szombathelyi Egyházmegyében azonban másról is szólt idén ez az ünnep. Járfás Ádám, Pongrácz Benedek, Rákos József és Rátkai István papnövendékeinket  diakónussá szentelte Székely János megyéspüspök. 4 fiatal, akik elkötelezik magukat Krisztus szolgálatában. Kegyelmi állapot, hogy a tavalyi év után, idén újabb 4 diakónusa van az egyházmegyének. Hosszú évek után, amikor sem diakónus, sem papszentelésre nem került sor, hála legyen Istennek ezekért a fiatalokért. Imádkozzunk értük! 

Többek között ezt is kérte szentbeszédében Székely János megyéspüspök is, aki arra hívta fel a diakónusok figyelmét, hogy nekik is – hasonlóan Krisztushoz – teljes önátadásban kell élniük, szolgálniuk kell az embereket.

Mi emberek arra születünk, hogy ajándékká tegyük az életünket. Akkor lesz valaki boldog, ha sikerült odaadnia az életét. 

Az út nem lesz könnyű amin járnotok kell, inkább az ellenkezőjét ígérte Jézus, figyelmezetett Székely János, azonban egyvalamit megígért: soha nem hagy el minket, és ad mellénk testvéreket. Ha nehézségekbe ütköztök ne ijedjetek meg, és ne feledjétek: nem magamnak élek, hanem szolgálni akarok, odaadni akarom az életemet Istennek és másoknak. Legyetek a szabadulás kísérői másoknak, akik nem maguknak és nem a maguk erejéből élnek, mondta a megyéspüspök. Legyetek az imádság emberei, akik kegyelemből élnek, akik nem önmagukkal vannak tele, hanem Krisztus arcát nézik.

Székely János mindegyik diakónusnak a jelmondatához fűzött egy-egy személyes gondolatot, majd megköszönte családtagjaiknak, hogy segítik, támogatják gyermekeiket a Krisztus felé vezető úton. 

 

A szentmise IDE kattintva érhető el.

A szentbeszéd után következett a diakónusok szentelése, majd az olajszentelési szertartással folytatódott a szentmise.  

Diakónusainkat rövid bemutatkozásra kértük meg. Ezt elolvashatják ide kattintva.