A Béke Királynője vándormonstrancia egyházmegyénkben

A Béke Királynője vándormonstrancia egyházmegyénkben

Vándorútra indult a Medjugorjei Béke Királynője monstrancia, amit a most épülő medjugorjei Örök Szentségimádás-kápolnában helyeznek el. November 1-7. között egyházmegyénk több templomában is szerveznek imaórákat, szentségimádásokat.

bekekiralynoje

Magyarországra érkezett a Medjugorje-i Béke Királynője vándormonstrancia. Kettős céllal járja körbe a Földet: részint szépségével “bevonzza” az embereket a Szentségimádásba, másrészt felhívja a figyelmet, hogy a békét alázattal, térdenállva lehet kikönyörögni.

 

Egyházmegyénkben több egyházközség is fogadja a vándormonstranciát a következő napokban:

November 1. – Zalaegerszeg – Jézus Szíve (ferences) templom

November 2. – Kőszeg    

November 3. – Szombathely – Zárda templom  

November 4. – Vasvár  

November 5. – Nagykutas

November 6. – Felsőszölnök      

November 7. – Szentgotthárd

 

Kérjük, az imaórák időpontjáról tájékozódjon a fogadó egyházközségekben! 

A plakát letölthető itt.  

A Béke Királynője litánia szövege letölthető itt. 

Az alábbiakban közzreadjuk Szent II. János Pál pápa és XVI Benedek pápa szövege alapján fogalmazott imát a békéért.

Atyáink Istene, Nagy és Irgalmas vagy! Te vagy az élet és béke Ura, minden ember Atyja!

A Te akaratod a béke és nem pedig a szenvedés! Ítéld el a háborúkat és törd le a büszke erőszakosokat!

Elküldted fiadat Jézus Krisztust, hogy hirdesse a békét mindazoknak, akik közel és távol vannak Tőled. Egyesítsd egy családba a különböző nemzetiségű embereket!

A Te Szent Eucharisztikus Arcod előtt térdelve, Mariának a Béke Királynőjének a közbenjárása által könyörgünk hozzád Istenünk! A világbékéért, azokért, akik távol vannak Tőled, és azokért akik a holnap pánikjába és a bizonytalanságába süllyednek.

Kérünk, hogy mindenki tisztelje az élet szentségét, a fogantatástól kezdve a természetes halálig. A békéért, amire olyan nagy szüksége van családjainknak, hogy egységben és szeretetben maradjanak. Add, hogy az igazság és a jóság elvei szerint tudjanak fejlődni társadalmunkban és országunkban.

Az Anyaszentegyházért, hogy a ,,farkasok” ne veszélyeztessék az isteni nyájat. Szereteted gyújtsa meg bennünk a buzgóság lángját, hogy békéd eszközei legyünk a gyűlölet, a megosztottság, önzőség és a háború által szétszakadt világban.

Érintsd meg a nemzetek sorsáért felelős emberek szívét! Pusztítsd el a megtorlás és a bosszú logikáját a mindennapokban! A Szentlélek által adj új nagylelkű és nemes megoldásokat a párbeszédben, és a türelmes várakozásban teljes bizalmat Hozzád!

Mária Béke Királynője, támogass minket ebben a buzgóságban és könyörögj értünk!

AMEN 

Nehéz kérdések-világos válaszok – Visszahallgatható Székely János megyéspüspök előadása

Nehéz kérdések-világos válaszok - Visszahallgatható Székely János megyéspüspök előadása

Október 19-én új előadássorozat vette kezdetét az egyházmegyében Nehéz kérdések-világos válaszok címmel. Elsőként Székely János megyéspüspök atya beszélt a cölibátusról, annak bibliai alapjairól, az Istennek átadott életről, az így megélt hétköznapokról. Az előadás meghallgatható ide kattintva. 

nehez kerdesek plakat_okt19

Közösségi ház avatása Zalaegerszegen

Közösségi ház avatása Zalaegerszegen

  1. október 9-én áldotta meg Székely János megyéspüspök az új közösségi házat Zalaegerszegen a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom mellett.
15068.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15073.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15071.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15069.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15072.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15078.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15087.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15085.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15091.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15090.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15092.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15094.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15093.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15095.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban
15081.uj-kozossegi-haz-a-kertvarosban

Dr. Székely János megyéspüspök atya mutatta be az ünnepi szentmisét, amelyen nagy számban vettek részt a plébánia hívei és szomszédos egyházközségek tagjai is, valamint a társadalmi élet vezetői. Szentbeszédében a Közösségi Ház küldetéséről beszélt, hogy milyen értéke, értelme van annak, hogy közösségben gondolkodunk, hogy közösségben képzeljük el keresztény hitünk megélését.

A szentmisét követően Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő köszöntője után egy közös ének következett. Ezután Stanka László az Evo-Komplex vezetője készre jelentette az épületet és átadta a kulcsokat Németh Lajos egyházközségi elnöknek, valamint püspök atyának. Nagy Bálint államtitkár  ünnepi beszéde után püspök atya megáldotta a közösségi házat. Ezt követően vehették birtokba az érdeklődők, tekinthették meg a jelenlévők.

Istennek legyen hála, hogy megadta érnünk ezt az alkalmat, hogy ily módon is növekszik özösségünk. Külön köszönet minden támogatónak, a magyar államnak, országgyűlési képviselőnknek, Vigh  Lászlónak, valamint Balaicz Zoltán polgármesternek, aki segített, hogy pályázatunk kedvező elbírálás alá essen és a sok nagylelkű adakozónak, akik adományaikkal támogatták a projekt megvalósulását!

 

Az ökológiai gondolat nem liberális, baloldali, vagy zöld – Beszélgetés Székely Jánossal és Bánlaki Zsanettel a Pécsen megrendezett teremtésvédelmi találkozó alkalmából

Az ökológiai gondolat nem liberális, baloldali, vagy zöld - Beszélgetés Székely Jánossal és Bánlaki Zsanettel a Pécsen megrendezett teremtésvédelmi találkozó alkalmából

Az egyházmegyék teremtésvédelmi munkatársai számára szervezett találkozót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága október 11-én és 12-én Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban. A rendezvényen Székely János püspököt, a Caritas in Veritate Bizottság elnökét és Bánlaki Zsanettet, a bizottság irodavezetőjét a teremtésvédelem tudatosításának és gyakorlatba való átültetésének lehetőségeiről kérdeztük. A találkozóra ellátogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök is.

pecs2
pecs3
pecs4

– A teremtésvédelem kérdésköre a Katolikus Egyházban Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikájának megjelenésével került igazán a figyelem középpontjába. A pápai körlevelek sorában az is különlegessége ennek a dokumentumnak, hogy hétköznapi nyelvezetben íródott, melynek értelmezése nem feltételezi az egyházi fogalmak alapos ismeretét. A referensek találkozóján elhangzott, hogy a teremtésvédelem a Katolikus Egyházban nem egyfajta zöld mozgalom, vagy liberális kezdeményezés. Mit is jelent ez?

– Székely János: Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme nagyon üdvös kijózanodás a kicsit talán nagyképű, modern ember számára, aki azt gondolja, hogy a világgal akármit megtehet, mert a szabadsága korlátlan. Esetleg a mások érdekeit, létét kell egyedül tiszteletben tartania, de ezen túlmenően a teremtett világgal, a saját életével, a testével, a családi titkaival azt tehet, amit akar. Az ökológiai katasztrófa réme arra figyelmezteti az embert, hogy vannak ennek a világnak gyönyörű, objektív törvényei, amelyek bele vannak kódolva a természetbe, a sejtjeinkbe, az atomokba, a csillagokba, a lelkünkbe. A teremtő Isten egy gyönyörű rendet, harmóniát adott ennek a világnak. Az ember ezt vagy tiszteletben tartja, vagy lassanként önmagát elpusztítja.

 

– Hol borult fel ez az isteni rend és harmónia?

– Az isteni rend nemcsak a biológiai élővilág rendjét szabja meg, hanem ugyanilyen és igazságos rendje lehetne a gazdasági életnek is. Lehetne igazságos rendje a vagyonelosztásnak, annak a fajta gazdasági rendszernek, amit az emberiség kialakít. Ettől is nagyon-nagyon távol vagyunk. A világunk gazdaságilag döbbenetesen igazságtalan. Nagyon kevesek kezében koncentrálódik a tőke, igen kevés helyre megy a haszon, nagyon kevés embernek és erőközpontnak a döntései határozzák meg az emberiség életét. A teremtett világ megóvásának egyik legfőbb akadálya éppen ez. De van egy ilyen objektív rendje az ember személyes életének is: a család titkának, a szerelem titkának, az életfakasztás titkának. A gyönyörű isteni harmónia nem ellenségünk. A valóság nem ellenség. A szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény, hanem a valóságba beleírt harmóniának a kiolvasása és az e mentén való kibontakozás. Vagyis az ökológiai gondolat lényege egyáltalán nem liberális, baloldali, zöld stb., hanem lényegét tekintve pontosan azt az isteni törvényt, azt az objektív isteni rendet ragyogtatja föl, ami benne van a természeti életben, a gazdasági életben és az erkölcsi életben egyformán. Ilyen értelemben konzervatívnak lehet mondani és nagyon közel van az evangéliumi örömhírhez. Éppen ezért nagyon alkalmas arra, hogy a mai gyerekeknek, a mai fiataloknak szimpatikussá tegyük a kereszténységet általa. Ha meglátják ennek az isteni rendnek a különböző szinteken érvényesülő egységét, akkor rádöbbennek arra, hogy a teremtett világ úgy gyönyörű, ahogy az Isten megalkotta, és nem kellene tönkre tennünk. Így kellene kialakítanunk a gazdasági életet, vagy akár a személyes, családi életünket is. foglalkozik. A bizottság kiemelten kezeli a kisebbségek helyzetét, a menekültek megsegítését, a társadalmi igazságosság kérdését és a teremtésvédelmet. Elsősorban koordinációs, illetve döntéselőkészítő feladatokat lát el, az egyes témákban szakemberekkel működik együtt, illetve részt vesz a püspöki kar körleveleinek előkészítésében. Ilyen volt 2019 novemberében a Megújulás a szeretetben című körlevél. Egy éve csatlakoztunk a vatikáni Laudato si’ Mozgalom munkájához, aminek online animátorképzési anyagát lefordítottuk magyarra. Teremtésvédelem témájában a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület a legfontosabb, de nem egyetlen együttműködő partnerünk, hiszen a szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak is sokat tesznek az ügyért (pl. Fokoláre mozgalom). A bizottság kezdeményezésére az utóbbi két évben az egyházmegyék teremtésvédelmi referenst neveztek ki, akik célzottan a teremtésvédelem ügyét hivatottak gondozni, összefogni. Ugyanúgy, ahogy más pasztorációs területek, pl. az ifjúság- és a családpasztoráció referensei is, rendszeresen találkoznak országos szinten, ez a rendezvény a teremtésvédelmi referenseknek találkozója. Az egyházmegyék, plébániák és katolikus iskolák részére szeretnénk javaslatokat megfogalmazni, tudástárat közreadni, melyek segítségével teremtéstudatosabbá tudják tenni működésüket. Az ökosuliktól eltérően mi a lelki hátteret is tudatosan szeretnénk ápolni a Laudato si’ enciklika szellemében. Képzéseket indítunk, melyekre növekvő igény mutatkozik. Az egyik kiemelt képzésünk az imént említett online Laudato si’ Animátorképzés, ami a napokban indul majd el.

– A teremtésvédelmi szemlélet tudatosításának előmozdításában van-e jellemző különbség a Katolikus Egyházon belül intézménytípusok, plébániák, oktatási intézmények esetében? Hol érzékelhető élénkebb érdeklődés az ökológiai gondolat iránt?

– SzJ: Hál’ Istennek, ennek az ügynek a fontosságát szépségét, értékét nagyon sok egyházi iskola felismerte, és valamilyen módon beépíti a tananyagba, az iskola életébe. Gondolok itt a műanyag flakonok elkerülésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, fák ültetésére és még sorolhatnánk, tehát elkezdték ezt a gondolatot átvinni az iskola hétköznapi életébe. Nagyon szép példa erre az Egri Főegyházmegye kiterjedt iskolahálózata, de a többi egyházmegyében is elindultak az iskolák ebbe az irányba. Ez a terület az Egyházunknak az a szegmense, ahol leginkább érezzük, hogy a gondolat nyitott szívekre, nyitott fülekre talált, és a legfontosabb lépések megtétele elindult. Hasonlót szeretnénk elérni a plébániák esetében is. Van már több olyan plébánia, ami „öko” vagy teremtésvédelmi plébániaként működik. Ők különösen figyelnek ezekre a szempontokra a táborok szervezésénél, illetve minden más programjuknál. Szeretnénk elérni, hogy minden egyházmegyének legyen erre vonatkozó stratégiája, amit például épületek felújításakor, új épületek tervezésekor is figyelembe vesznek.

 

– A Pécsen megrendezett referensi találkozónak mi volt a célja?

– SzJ: Az egyházmegyei referenseket minden évben szeretnénk összehívni, tanulni egymástól. Célja a találkozónak, hogy az említett három szintet, iskolák, plébániák, egyházmegyék szintjét szisztematikusabban áttekintsük, és felkínáljunk egy közös javaslatcsomagot, amelynek mentén a teremtésvédelmi gondolat értékeit át tudják vinni a gyakorlatba.

– Bánlaki Zsanett: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága az Egyház társadalmi tanításával  foglalkozik. A bizottság kiemelten kezeli a kisebbségek helyzetét, a menekültek megsegítését, a társadalmi igazságosság kérdését és a teremtésvédelmet. Elsősorban koordinációs, illetve döntéselőkészítő feladatokat lát el, az egyes témákban szakemberekkel működik együtt, illetve részt vesz a püspöki kar körleveleinek előkészítésében. Ilyen volt 2019 novemberében a Megújulás a szeretetben című körlevél. Egy éve csatlakoztunk a vatikáni Laudato si’ Mozgalom munkájához, aminek online animátorképzési anyagát lefordítottuk magyarra. Teremtésvédelem témájában a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület a legfontosabb, de nem egyetlen együttműködő partnerünk, hiszen a szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak is sokat tesznek az ügyért (pl. Fokoláre mozgalom). A bizottság kezdeményezésére az utóbbi két évben az egyházmegyék teremtésvédelmi referenst neveztek ki, akik célzottan a teremtésvédelem ügyét hivatottak gondozni, összefogni. Ugyanúgy, ahogy más pasztorációs területek, pl. az ifjúság- és a családpasztoráció referensei is, rendszeresen találkoznak országos szinten, ez a rendezvény a teremtésvédelmi referenseknek találkozója. Az egyházmegyék, plébániák és katolikus iskolák részére szeretnénk javaslatokat megfogalmazni, tudástárat közreadni, melyek segítségével teremtéstudatosabbá tudják tenni működésüket. Az ökosuliktól eltérően mi a lelki hátteret is tudatosan szeretnénk ápolni a Laudato si’ enciklika szellemében. Képzéseket indítunk, melyekre növekvő igény mutatkozik. Az egyik kiemelt képzésünk az imént említett online Laudato si’ Animátorképzés, ami a napokban indul majd el.

 

– Van-e olyan jógyakorlat, amelyet meg tudnak osztani az egyházmegyék felelőseivel?

– BZs: Jellemzően azok az egyházmegyék rendelkeznek több bevált jógyakorlattal, ahol már régebb óta foglalkoznak a kérdéskörrel. Az éves referensi találkozó egyik célja az előző év értékelése mellett éppen ezeknek a megosztása. Volt, aki a gyógynövények megismertetésével kapcsolatban hozott gyermekeknek, híveknek szánt kiadványt, volt, aki közösségi komposztálók, kertek, biciklitárolók telepítéséről számolt be. Utóbbinak a kialakítása már önmagában is üzenet a munkatársak, hívek felé. Ezek a jógyakorlatok a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tudástárába kerülnek be, melyek így hozzáférhetők és elérhetők mindenki számára.

Fotó: Hegyi László

 

 

Szentségimádás óvodásokkal

Szentségimádás óvodásokkal

A Boldog Brenner János Óvoda Bem József utcai telephelyének nagycsoportos óvodásai október 7-én a szombathelyi Jézus Szíve Zárdatemplomban szentségimádásra gyűltek össze, melyet Dr. Székely János megyéspüspök atya vezetett. 

Papp Miklós előadása Szombathelyen
Papp Miklós előadása Szombathelyen
Papp Miklós előadása Szombathelyen
Papp Miklós előadása Szombathelyen

Egy kedves történet és buzdító szavak után a gyermekek, óvónőik és hitoktatóik közreműködésével, dicsőítő énekekkel, imádságokkal és saját szavaikkal fejezték ki a szeretetüket, köszönetüket, kéréseiket és hálájukat az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak. Az Úrral való találkozás láthatóan nagy boldogsággal töltötte el az óvodás gyermekeket. A szentségimádás végén örömmel osztották meg mindazt, ami megérintette őket a Jézussal való találkozásban. Püspök atyától emlékül egy szentképet is kaptak, melyért nagyon hálásak voltak.

 

Melega Gabriella Anna OP

Justitia et Pax Europa_2. nap

A Justitia et Pax Europa Bizottság szombathelyi tanácskozásának második napja

Találkozójának második napját tartotta május 14-én a Justitia et Pax Europa Bizottság Szombathelyen.

Justitia et Pax Europa_2 másolata
Justitia et Pax Europa_2_2 másolata
Justitia et Pax Europa_2_4
Justitia et Pax Europa_2_5
Justitia et Pax Europa_2_8
Justitia et Pax Europa_2_9
Justitia et Pax Europa_2_14
Justitia et Pax Europa_2_15
Justitia et Pax Europa_2_29
Justitia et Pax Europa_2_31
Justitia et Pax Europa_2_32
Justitia et Pax Europa_2_33
Justitia et Pax Europa_2_34
Justitia et Pax Europa_2_37
Justitia et Pax Europa_2_49
Justitia et Pax Europa_2_49
Justitia et Pax Europa_2_51
Justitia et Pax Europa_2_55
Justitia et Pax Europa_2_56
Justitia et Pax Europa_2_57
Justitia et Pax Europa_2_62
Justitia et Pax Europa_2_64

Délelőtt a Martineum Felnőttképző Akadémia nagytermében folytattak tanácskozást. Ebéd után meglátogatták a szombathelyi egykori Annunciáta Rendházban élő menekült családokat. A Szily János Látogatóközpontban Brenner József atya visszaemlékezését hallgathatták meg testvéréről Brenner Jánosról, Szentgotthárdon pedig végigjárták a vértanúság útját. A nap Körmenden zárult. A Csörötnek-magyarlaki Általános Iskola diákjai énekkel, a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes pedig magyar táncokkal köszöntötték a vendégeket, akik az est során Orsos Zoltán atya tanúságtételét is meghallgathatták.

Nálunk ülésezett a Justita et Pax Bizottság

Nálunk, Szombathelyen ülésezett a Justita et Pax Bizottság

Újra személyes találkozót rendezhetett az európai püspöki konferenciák Justitia et Pax Bizottságait tömörítő Justitia et Pax Europa. A nemzetközi fórumot Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága elnöke meghívására Szombathelyen tartják május 13. és 15. között. (www.magyarkurir.hu)

Justitia et Pax Europa_1
Justitia et Pax Europa_1_13
Justitia et Pax Europa_1_2
Justitia et Pax Europa_1_12
Justitia et Pax Europa_1_11
Justitia et Pax Europa_1_10
Justitia et Pax Europa_1_7
Justitia et Pax Europa_1_6
Justitia et Pax Europa_1_5
Justitia et Pax Europa_1_3

Közel harminc európai ország képviselői érkeztek a Martineum Felnőttképző Akadémiára, hogy részt vegyenek a Justitia et Pax Europa közgyűlésén. A tavaszi vezetői találkozó szervezését az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága vállalta Székely János szombathelyi megyéspüspök, a bizottság elnöke, valamint Noël Treanor, az észak-írországi down-connori egyházmegye főpásztora, a Justitia et Pax Europa elnöke felkérésére, a Szombathelyi Egyházmegye közreműködésével.

 

Play Video

A Justitia et Pax Europa küldetése az Egyház társadalmi tanításának képviselete, hogy újra és újra megfogalmazza az Egyház válaszát az aktuális világtörténelmi helyzetekre. Ezúttal Nemzetközi közösség, az emberek és nemzetek jogai, a béke előmozdítása, Háború Ukrajnában és a Katolikus Egyház címmel sajtónyilvános konferencia nyitotta meg a nemzetközi bizottság főtitkárainak találkozóját.

Az eseményen a Justitia et Pax Europa elnöke, Noël Treanor püspök köszöntötte az egybegyűlteket.  Beszédében rámutatott, hogy a bizottság feladata, újra és újra képviselni a béke üzenetét. „Az utóbbi évtizedekben természetesnek vettük, hogy békében élünk; ellankadtunk, hogy szorgalmazzuk megteremtését. Ma újra látjuk, mennyire fontos az evangélium világot átalakító üzenete, mely meg tudja termékenyíteni intézményeink munkáját” – mondta az elnök.

Székely János, az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága elnöke megragadta a lehetőséget, hogy az európai résztvevőkhöz közel hozza Magyarországot. Ízelítőt adott nyelvünk sajátosságaiból, bemutatta őseink útját Ázsiából, otthonra találását a Kárpát-medencében, betekintést adott viharos történelmünkbe, kiemelve veszteségeinket és talpra állásainkat. Szólt történeti távlatú barátságunkról a lengyel néppel.

Eljutva napjainkhoz összefoglalta a függetelenséget hozó rendszerváltás néhány gyümölcsét, az ingyenesen elérhető egyházi iskolákat – melyek a magyar iskolarendszer 16 százalékát teszik ki – a kormány gyermek- és családtámogatási politikáját. Röviden szólt a jelen helyzetről, az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítését célzó országos összefogásról, a cigány származású népesség felemelését célzó kezdeményezésekről. A cél: „Erőt adni a lemaradóknak, megmutatni, hogy a Jóisten szeretetével tudnak változtatni az életükön” – fogalmazta meg a főpásztor.

Yuriy Tykhovlis, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériuma migránsokkal és menekültekkel foglalkozó osztálya (Migrants & Refugees Section) területi képviselője A Katolikus Egyház pasztorális válasza a nagy létszámú elvándorlásra címmel tartott előadásában arra mutatott rá, a migrációs áramlások jelentik ma a legnagyobb kihívást a világ számára. Képet adott arról, mivel foglalkozott a vatikáni intézmény ez elmúlt öt évben, összefoglalta az idén márciusban megjelent Pastoral Orientations on intercultural migrant ministry [Iránymutatások a bevándorlók interkulturális lelkipásztori ellátásához – a szerk.] című dokumentumot.

Milyen kihívásokkal állunk szemben, és erre mik lehetnek a pasztorális válaszaink – ez a dokumentum fő témája. Ferenc pápa tanításának szellemében a találkozás, a gondoskodás, a párbeszéd kultúráját kell építenünk. Sokrétű együttműködéssel kell megoldásokat keresni, összefogással kialakítani a lelkipásztori gondoskodást. „Befogadóvá kell válnunk, láthatóan kell megélni hitünket” – fogalmazott ez előadó. Ahhoz hogy legyőzzük a migrációval kapcsolatos félelmeinket meg kell értenünk, mik az elvándorlás okai. A média feladata, hogy felmutassa a szolidaritás példáit, így segítse a közösségvállalás megszületését. A katolikus közösségek nincsenek felkészülve a lelki befogadásra; találkozókkal kell segíteni őket ezen az úton. Így fel tudják ismerni egymás gazdagságát, és áldásként tudnak tekinteni egymásra. Ez a találkozás kultúrája – összegezte a Szentatya iránymutatást adó szavaival a küldetést az előadó.

Szocska A. Ábel OSBM nyíregyházi megyéspüspök elsőként köszönetet mondott az európai országok képviselőinek hazájuk Magyarországnak nyújtott segítségéért az ukrajnai menekültek fogadásában, és kérte, vigyenek hírt országaikba arról, hogyan segít Magyarország. „Az első napok nagy bizonytalanságában rögtönözni kellett, lassan azonban meg tudtunk mutatni, hogy segíteni akarunk. Majd napok alatt felállt, s mind a mai napig működik a segítségnyújtás magyar rendszere” – ezt mutatta be dióhéjban a görögkatolikus püspök.

A kárpátaljai születésű Szocska Ábel a háború gyökereiről, lehetséges kimeneteléről, a béke megteremtéséről osztotta meg gondolatait: „A soknemzetiségű Ukrajnában sok népnek kell megtalálnia otthonát. Köztük 10 millió orosznak, de mellettük lengyeleknek, cigányoknak, szlovákoknak, magyaroknak. Megvalósulhat ez konfliktusok nélkül? Ukrajna egy fiatal vehemenciájával akarja megváltani a világot, keresi a maga önállóságát, szabadságát. Gyámkodni akar felette az egyik oldalról a »keménykalapos nagybácsi«, a másik oldalról egy világhatalom. Ha vége is lesz a háborúnak, a békéhez hosszú út fog vezetni, hiszen nincs egyetértés a nemzetek között” – fogalmazott a püspök, akit még érzékenyebbé tesz a szülőföldje miatti aggodalom.

„Kárpátalján most nyugalom és béke van, de a magyarok, akiknek szülőföldje ez a térség, nagy számban eljöttek onnan, közel annyian hagyták el otthonaikat, mint amennyien odatelepültek a háborús területekről. Vissza fognak tudni menni a magyarok, ha véget ér a háború? Hogyan fognak tudni továbbélni? Lesz-e erő, energia az újrakezdéshez?” – tette fel a nyugtalanító kérdéseket az előadó. Válaszul egy személyes élményét osztotta meg: „Egy édesanyát segítettem Németországba továbbutazni. Két gyermekével menekült el Donyeck környékéről. Szó szerint összeomlott a fejük felett a házuk. Az asszony egy ikont kötött fel a testére, és gyermekeivel a padlón feküdve élték végig a bombázást. Megmenekültek. Ez az én válaszom is. Ha Krisztussal látjuk a háborút, megtaláljuk a menekülés útját” – mondta a főpásztor.

Azbej Tristan a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára megrendítő felvételekkel és számokkal alátámasztva mutatta be, miért vált a magyar kormány szívügyévé az üldözést szenvedő keresztények támogatása, és felhívást fogalmazott meg arra, hogy egyre szélesedő összefogás szülessen meg, hogy a keresztények sorsán világszerte javítsunk.

„360 millió keresztény szenved üldözést hite miatt, legyen az rendszerszintű támadás vagy hátrányos megkülönböztetés. 2021-ben naponta 16 keresztényt öltek meg, és a hite miatt hátrányosan megkülönböztetett emberek 80 százaléka keresztény. Ez korunk legnagyobb humanitárius válsága, nem lehet csak az egyházak és civil szervezetek ügye” – mondta az államtitkár. Bemutatta, hogy a Hungary Helps Program 50 országban több mint 200 projekttel segít, melyek közös jellemzője, hogy helyi egyházak, helyi jótékonysági szervezetek révén nyújt közvetlen segítséget. Példaként a Libanonban, Irakban, és Nigériában zajló projekteket ismertetett.

A tanácskozás folytatódik: lelki programok, helyi jó gyakorlatok megismerése, kulturális élmények, városlátogatás hivatott építeni a találkozás kultúráját Szombathelyen.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír 

Székely János előadása

Play Video

Yuriy Tykhovlis menekültügyi képviselő

Play Video

Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök előadás

Play Video

Azbej Tristan államtitkár

Play Video

Imaszövetség

Coreth Mária Imaszövetség megalapítása

A Coreth Mária Terézia Imaszövetség megalapítása Körmenden
2022. május 7-én Körmenden megalakult a Coreth Mária Terézia Imaszövetség. Célja nemcsak Boldog Batthyány-Strattmann László felesége tiszteletének terjesztése, hanem imádság a családokért, feleségek és édesanyák lelki támogatása. Várják a jelentkezéseket.

280299142_342813584502675_6023455725491414790_n
280228638_342813411169359_2296784261476483493_n
279914487_342813194502714_8732826705302689590_n
279912264_342813377836029_6415284395848666298_n
279895028_342813074502726_8875295254961871691_n
279597351_342813471169353_1965131853154132541_n
279513540_342813291169371_634536056840567647_n
279505678_342813161169384_7489752214586300201_n
279353898_342813567836010_7506222707106009676_n
279349290_342813497836017_3545122577266955253_n
279328979_342813481169352_5684793818064934559_n
279293127_342813311169369_7897012735261504884_n
279173742_342813211169379_1292443266651598257_n

Az ünnepi szentmisén a Batthyány-család tagjai is részt vettek. Boldog Batthány-Strattmann László felesége olyan sugárzó egyéniség volt, aki férje életét is döntően befolyásolta. Mondhatjuk azt, hogy az Úristen után elsősorban neki köszönhetjük Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Székely János megyéspüspök. Ezért gondolták sokan, hogy a hercegorvossal együtt Coreth Máriát is boldoggá kellett volna avatni 2003-ban. Ezt fogja kezdeményezni jövőre a Szombathelyi Egyházmegye és az Eisenstadti Egyházmegye. És ennek egyik első lépcsője az imaszövetség megszületése. Szeretnénk Coreth Máriát példaképként állítani feleségek, édesanyák elé. Ahogyan Ő derűs, vidám hittel tudta a férjét visszavezetni Isten közelébe, ahogy a nagy szeretetével tudta alakítani a férje szívét, ahogy igent mondott 14 gyermek világrahozatalára, ahogy sok beteget, szegényt gondozott, ápolt, segített, tegyenek így a mai feleségek, édesanyák is: tudjanak sugárzó, férjük életét szeretetükkel, hitükkel alakító feleségekké és édesanyákká válni, hangsúlyozta Székely János aki szentbeszédében Coreth Mária életének néhány fontosabb eseményét idézte fel a híveknek, kiemelve jellemének követendő vonásait. Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt. https://drive.google.com/file/d/14V4QBbTKskOyYQ8jgMHybHizEa-zZqnt/view Az imaszövetség tagjai a szentmise végén közösen mondták azt az imát, amit mindennap elimádkoznak a feleségekért, édesanyákért, valamint a családokért. Pappné Szép Mária egyike azoknak akik már az induláskor tagjai lettek az imaközösségnek. Mint mondta: azért tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon, mert így Ő is tud tenni valamint a családokért. Coreth Mária nevével, életével akkor találkozott először, amikor gyermekei révén kapcsolatba került a körmendi óvodával, amely az Ő nevét viseli. Később azt is megtudta mekkora szerepet játszott Boldog Batthyány-Strattmann László, valamint a körmendi emberek életében. Akik szeretnének tagjai lenni az Imaszövetségnek számukra a következő információkat közöljük: Az Imaszövetség céljai: – Coreth Mária Terézia tisztelőinek összefogása – A feleségek és édesanyák lelki támogatása önfeláldozó munkájukban – A családok, házaspárok egységének megerősítése – Ima és közbenjárás a testi vagy lelki nehézséggel küzdő családokért – Imádságos háttér biztosítása Coreth Mária Terézia tiszteletének terjedéséhez. Az imaszövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden nap elimádkozzák a szövetség imáját, valamint legalább egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget családjukért, családjainkért. Szeretettel várjuk az imaszövetségbe mindazokat, akik vállalják imáikat a fenti célokért, családjaink megerősödéséért! További információ és jelentkezés: Szombathelyi Egyházmegye 9700 Szombathely Pf. 41. pasztoralis@martinus.hu

Szentbeszéd: https://drive.google.com/file/d/14V4QBbTKskOyYQ8jgMHybHizEa-zZqnt/view

Templommegáldas

Templommegáldás és kiállítás megnyitó

Templommegáldás és kiállításmegnyitó Magyarszecsődön
A külső felújítási munkálatok befejezését követően 2022. május 6-án Székely János megyéspüspök megáldotta a magyarszecsődi templomot.

279100759_342256967891670_3991506030140258878_n
279103298_342256417891725_1159288820610315795_n
279105920_342256114558422_4778250281447628358_n
279107263_342257297891637_6468420063397012931_n
279183803_342257167891650_5545375192640258528_n
279210334_342256394558394_1499399866813701695_n
279214384_342256497891717_6764097449008376801_n
279358533_342256594558374_7987443713432813839_n
279381355_342257081224992_535932970618409502_n
279418711_342257094558324_8537370423864193423_n
279494816_342257517891615_4195208053442076139_n
279499945_342257584558275_2523056663105570977_n
279778939_342256741225026_7672506198387695231_n
279898357_342257414558292_8345104349636206409_n
280036022_342257061224994_4318499939060565990_n

A kivitelezési munkák nem ma kezdődtek. Már 2017-ben beszámoltunk a felújítási munkálatokról, akkor még Németh Zoltán volt a plébános. A tervek már akkor is az épület teljes külső felújításáról szóltak, de elegendő anyagi forrás hiányában a csapadékvíz elvezetést, a tető felújítást, a torony felső részének és a déli oldalon lévő bélletes kapu felújítását sikerült elvégezni. Az elmúlt években egy újabb pályázatnak köszönhetően került sor az elmaradt munkák elvégzésére, sőt, a falak átvágásával további lépéseket tettek a vizesedés visszaszorítására. A megszépült templomot Székely János megyéspüspök áldotta meg. Szentbeszédében kiemelte: Jézus keresztjéből élet fakad. Éltető forrás, amely megtermékenyítette az európai kulturát és magyar népünk történelmét is. A Biblia arra tanít minket, hogy minden ember egyenlő; arra tanít, hogy Isten a világot az emberre bízta, hogy művelje, hogy őrizze, kutassa a benne rejlő bölcsességet, isteni törvényt. Ha nem lenne Krisztus keresztje, nem állna a magyarszecsődi templom sem. Hálát adunk a mai napon őseink hitéért – mondta Székely János. Ezzel azonban még nem volt vége az ünneplésnek Magyarszecsődön. A templommal szemben lévő egykori plébániaépületben ugyanis megnyitotta kapuit a Takács László nádasdi plébános által megálmodott Egyházmegyei Képtár. Fotók, szentképek, szoborok, kegytárgyak 5 témába sorolva mutatják be számunkra, hogy az emberekben élt és él a hit.

Roma tárlat

Roma képzőművészek tárlata

Roma képzőművészek szakrális alkotásaiból nyílt tárlat Szombathelyen a Sportházban. Székely János megyéspüspök is megosztotta gondolatait a roma emberekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatairól, hitükről.

Kevés olyan nép van amelyik Himnusza Istenhez kiállt, kezdte beszédét a megyéspüspök miután cigány nyelven is köszöntötte a roma származású alkotókat, megjelenteket. A magyar mellett ilyen a romák Magyarországon használt Himnusza is: Isten, könyörülj meg nékünk, Ne szenvedjen tovább népünk. Talán azért is van ez mert a magyar nép is sok szenvedésen ment keresztül, akárcsak cigány testvéreink. Fájdalmakkal és kincsekkel teli a nép története. A romák sok szempontból a gyökereiket elveszítették, de így közelebb vannak az éghez. Sok olyan cigány embert ismerek, akiknek szíve közel van Istenhez, mondta Székely János. A roma emberek házában sok szentkép van, előttük megállnak, szívből imádkoznak. Sokak szerint az, hogy cigányok élnek Magyarországon mint testvéreink ez gond, de szerintem ez inkább lehetőség. Tanulhatnánk családszeretet, ünnepelni tudást, a zenéhez, tánchoz való érzékenységet és Istenközelséget, hitet, mondta Székely János. Van szakralitás a roma emberek szívében. Örülnék ha lenne hazánkban méltó és gyönyörű cigány múzeum, ahol pl. ezek a képek is láthatók lennének. Örülnék ha lenne olyan köztér, ahol megjelenne a cigány zászló. Örülnék ha lennének olyan helyek ahol cigány zene szól. Örülnék ha minden évben egy-két alkalommal az iskolákban a roma diákok bemutathatnák kincseiket, kultúrájukat, zenéjüket. Örülnék ha a befogadásnak sok ilyen gesztusa megszületne Magyarországon, mondta Székely János. A kiállításon Balogh Tibor, grafikus, Bari Janó, festőművész, Bódi Barbara, festőművész, Horváth János, festőművész, Ferkovics József, festőművész, Kunhegyesi Ferenc, festőművész, Váradi Gábor, festőművész alkotásai láthatók egészen május 19-ig.

roma képzőművésze tárlata_2
roma képzőművésze tárlata_3
roma képzőművésze tárlata_4
roma képzőművésze tárlata_5
roma képzőművésze tárlata_7
roma képzőművésze tárlata_8
roma képzőművésze tárlata_9
roma képzőművésze tárlata_12
roma képzőművésze tárlata_13
roma képzőművésze tárlata_14
roma képzőművésze tárlata_20
roma képzőművésze tárlata_25
roma képzőművésze tárlata_26
roma képzőművésze tárlata_27
roma képzőművésze tárlata_28
roma képzőművésze tárlata