Elhunyt Tüske József atya

Elhunyt Tüske József atya

A Szombathelyi Egyházmegye – a családtagok és hozzátartozók nevében is – megrendülten, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Tüske József érd. esperesplébános életének 79. évében, 2024. június 10-én váratlanul hazatért a Mennyei Atyához.

Esperes úr mindvégig híveiért élő, őket szolgáló lelkipásztor volt. Távozása nagy űrt hagy maga után. Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő koncelebrációs gyászmisét június 17-én, hétfőn 14.00 órakor mutatjuk be a Lenti Plébániatemplomban. Holttestét közvetlen a gyászmise után – végakaratának megfelelően – a rédicsi temetőben helyezzük örök nyugalomra.  

„Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk…” (Jézus Szíve litániából) 

 

Adj Uram örök nyugodalmat neki! Requiem aeternam dona ei Domine!

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2024. június 4-én tartotta nyári rendes ülését, amelyen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.

A Szentatya, Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a Szenttéavatási Dikasztériumot, hogy Isten szolgája, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására vonatkozó dekrétumát kihirdesse. Mint ismeretes Bódi Mária Magdolnát 1945. március 23-án hit iránti gyűlöletből ölték meg Litéren. A plenáris ülésen a boldoggá avatással kapcsolatban Michael W. Banach úgy fogalmazott, hogy Bódi Mária Magdolna élete mélyebb gondolkodásra hív minket a vértanúság értelméről az Egyház életében. Krisztus követése, mint a keresztény hit középpontja, magában foglalja Krisztus életében való részesedést is, végső soron Krisztus sorsában való részesedést. A vértanúk életfelajánlása az erényük kinyilatkoztatásának bizonyult az egész világ előtt, nagy erőt adva tanúságtételüknek.

2024. április 23-25. között nemzeti zarándoklaton vett részt mintegy másfél ezer magyar Rómában, Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján. A zarándoklat mindhárom napján magyar nyelvű szentmisét mutattak be valamelyik nagy római bazilikában. A nemzeti zarándoklat zárónapján, április 25-én Ferenc pápa a VI. Pál teremben magánkihallgatáson fogadta a magyar zarándokokat.

A püspökök testülete meghosszabbította Martos Levente Balázs püspök úr rektori kinevezését a Központi Papnevelő Intézetben, továbbá Török Csaba tévéreferensi kinevezését. A püspöki konferencia újra Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt bízta meg a Katolikus Hittan Érettségi Bizottság vezetésével. Az Országos Katolikus Egyetemi Lelkészi Referens megbízatást Kulcsár Dávid fogja a jövőben ellátni.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Pro Ecclesia Hungariae díj II. fokozatát adományozta a Magyar Kurír három újságírójának, Bodnár Dánielnek, Bókay Lászlónak és Mészáros Ákosnak a katolikus sajtóban végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájuk elismeréseként. A rangos elismerést Veres András, az MKPK elnöke adta át június 4-én Budapesten.

Ferenc pápa 2025-re jubileumi szentévet hirdetett. A szentév előkészítéseként Ferenc pápa 2024-re meghirdette az Imádság évét. Ehhez kapcsolódóan az egyházmegyék saját programokat, liturgikus eseményeket szerveznek, és erre buzdítják a plébániai, egyházi közösségeket is. 2025 májusára az egyházmegyei, valamint szerzetesi fenntartásban működő katolikus iskolák fiataljai számára közös zarándoklatot szerveznek Mátraverebély-Szentkútra.

2024. július 28. – augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerül a nemzetközi ministránstalálkozó. Magyarországról és a környező országok magyar lakta területeiről mintegy 1300 ministráns jelezte részvételét. A csoport számára magyar nyelvű szentmise lesz a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában és a Szentatyával is találkozni fognak. A zarándoklat püspöki vezetője Martos Levente Balázs püspök úr lesz.

2024. szeptember 27-29. között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a KATTÁRS. Az idei esemény házigazdája Budapest lesz, jelmondata pedig: „Légy jelen!”.  A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A programban többek között – a szentmisék és a dicsőítő est mellett – koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet. Szeptember 27-én pénteken este a Szent István-bazilikában Katolikus Iskolák kórusainak koncertjére várják az érdeklődőket, szombaton egész napos programmal készülnek a Nemzeti Múzeum kertjében. Szombaton délben ünnepi szentmisét celebrál Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK Caritas in Veritate bizottságának elnöke. Szeptember 29-én, vasárnap a Szent István-bazilikában mutatja be a zárószentmisét Erdő Péter bíboros úr. A hétvége dicsőítő esttel zárul szintén a Szent István-bazilikában.

A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták.

Katolikus Karitász budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata áprilisban ünnepelte 30. jubileumát. Elhivatott szakembereik ingyenesen nyújtanak segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jóvoltából a Karitász 10.500 zöldségpalántát tudott szétosztani a rászorulók között „Zöldellő kertek” programja részeként. Az öngondoskodást segíti a „Szép Otthonok” program is, mely során hátrányos helyzetű családok lakókörülményeinek javítása zajlik a következő hónapokban, amelyekhez a Karitász biztosítja az eszközöket, a családok pedig elvégzik a szükséges javításokat.

A segélyszervezet Orvosmissziója túl van 70. útján: a határon túli magyarságnak és a Budapesten élő ukrajnai menekülteknek havonta szerveznek alapvető egészségügyi szűréseket. A szünidőben országszerte Karitász-táborok várják majd a nélkülöző gyermekeket, amihez a Katolikus Karitász örömmel fogad pénzadományokat, hogy minél több rászoruló gyerek üdülhessen napközis vagy bentlakásos táborokban a Balatonnál és az ország különböző helyszínein.

Úrnapja a Székesegyházban

Úrnapja a Székesegyházban

Június 2-án vasárnap ünnepeltük Urunk Szent Testének és Vérének ünnepét, Úrnapját. Az ünnepi szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök Dr. Perger Gyula plébánossal mutatta be, melyet úrnapi körmenet zárt.

Dr. Székely János püspök atya prédikációjában a szeretetet emelte ki. Erre Gyökössy Endre példáján keresztül világított rá. A legfontosabb legmélyebb dolgokat nem tudjuk szavakba önteni, az ember a legfontosabb pillanatokban elnémul, talán a könnyei csordulnak ki. Isten is közénk jött, testet öltött, meghalt értünk, és önmagát adta nekünk a kenyér és bor színe alatt. Aki engem eszik általa él. Az egyház hite mindig ez volt. Ez a kenyér nem közönséges kenyér valóban Krisztus teste, az átváltozás értelmében. Az egyház hite mindig ez volt: ez a kenyér valóban Krisztus teste, Ő maga. A szentségek látható jelek amik kegyelmet közvetítenek, az Eucharisztia egyenesen magát Krisztust, Őt magát hordozza és adja nekünk. Három fajtája van a jeleknek, emelte ki Székely János. Vannak mesterséges jelek pl. zászlók. Vannak természetes jelek pl. füst. Az Eucharisztia nem ilyen, hanem valóságos jel, reál szimbólum, megvalósítja amit jelez. Az emberi test a jele a lelkünknek, szellemünknek, személyünknek. A szavaink hordozzák gondolatainkat, az ölelés hordozza a szeretetünket. Az Eucharisztia ilyen valóságos jel, azzal a különbséggel, hogy nem ember, hanem Isten hozta létre. Az első ilyen isteni szentség a Biblia, valamint Jézus Krisztus egy valóságos emberben maga az élő Isten öltött testet, ilyen az egyház is, ami valóban Krisztus teste,  az Ő lelke él bennünk, ilyen valóságos jel az Eucharisztia Krisztus teste és vére.

A szentmise ITT visszanézhető!

Maulbertsch 300 – Élő közvetítés június 7-én a Püspöki Palotában tartott programról

Maulbertsch 300 – Élő közvetítés június 7-én a Püspöki Palotában tartott programról

Június 7-én pénteken emlékezünk meg Franz Anton Maulbertsch festőművész születésének 300. évfordulójáról. Ebből az apropóból előadásokra és kiállítás megnyitóra kerül sor a szombathelyi Püspöki Palotában. Az eseményt 9 órától élőben közvetítjük egyházmegyénk Youtube csatornáján, amelyet megtekinthetnek itt. 

Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2024. augusztus 1-jétől

Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2024. augusztus 1-jétől

Dr. Székely János megyéspüspök 2024. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. 

PLÉBÁNIA ÚJRAALAPÍTÁSA ÉS TERÜLETI ÁTRENDEZÉS

• Vaskeresztes központtal újraalapítom az egykori plébániát, amelynek Narda és Felsőcsatár lesznek a fíliái.
• Nemesrempehollós és Egyházashollós fíliát az Egyházasrádóci Plébániától a Körmendi Plébániához csatolom.

PLÉBÁNOSI KINEVEZÉS

• Dr. Perger Gyula atyát saját kérésére – lemondását elfogadva – felmentettem a székesegyházi plébánosság alól sokrétű feladatai miatt, amelyek továbbra is érvényben maradnak.
• Wimmer Roland gazdasági helynök urat megbízom a Székesegyházi Főplébánia plébánosi teendővel.
• Vaskeresztes plébánosává Bóka Balázs atyát nevezem ki, aki emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorandusz hallgató lesz.
• Bodorkós Imre szentgotthárdi plébánost a szombathelyi Szent Márton Plébánia plébánosává nevezem ki.
• Déri Péter jánosházai plébános szentgotthárdi plébános lesz, akire ezzel egyidőben a helyi katolikus iskola püspöki referensi tisztséget is rá bízom.
• Mikulyák László atyát a szombathelyi Szent Márton Plébániáról a Jánosházai Plébániára küldöm plébánosi minőségben.
• Aigner Géza atyát – egészségi állapotára való tekintettel – felmentem letenyei plébánosi megbízatása alól, és kisegítő lelkészként a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára helyezem.
• A Letenyei Plébánia új plébánosa Orsos Zoltán atya lesz.

KÁPLÁNI ÉS ISKOLALELKÉSZI KINEVEZÉS

• Vigh Balázs atyát Kőszegre küldöm kápláni minőségben.
• Járfás Ádám leendő újmisés paptestvérünket a Szombathelyi Főplébánia káplánjává, valamint egyetemi lelkésszé nevezem ki.
• Pongrácz Benedek leendő újmisés atyát a Szentgotthárdi Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki, és egyúttal megbízom a Szentgotthárdi Plébánia kápláni teendőinek ellátásával.
• Rákos József leendő újmisés paptestvérünk a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára kerül kápláni minőségben.
• Rátkai István leendő újmisés atya a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia káplánja lesz.

KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT
• Bodorkós Imre atya a Szombathelyi Kórházlelkészség vezetője lesz. Állandó megbízatással Dr. Pem László kanonok és Gaál Sándor plébános lesznek segítői. A Táplánszentkereszti Katolikus Szociális Intézmény lakóinak lelkigondozását Ipacs Bence atya látja el, míg a szombathelyi Gagarin úti Katolikus Szociális Intézmény lelkigondozója Haller László atya lesz.

TANULMÁNYI SZABADSÁG

• Dr. Németh Norbert atyának, miután lejárt 6 éves rektori megbízatása a Pápai Magyar Intézet élén, egyéves tanulmányi szabadságot engedélyeztem Olaszországban.
• Merkli Ferenc atya tanulmányi szabadságát folytatva a Jánosházai Plébánián segíti a lelkipásztori munkát, zalaerdődi lakhatással.

Hálaadó szentmise Székely János megyéspüspök 60. születésnapján június 6-án

Hálaadó szentmise Székely János megyéspüspök 60. születésnapján június 6-án

Szeretettel hívjuk a testvéreket 2024. június 6-án 19 órára a szombathelyi Székesegyházba, amikor dr. Székely János megyéspüspök mutat be 60. születésnapján hálaadó szentmisét. A szentmisét élőben közvetítjük egyházmegyénk Youtube csatornáján. 

Tegyünk a békéért – Vezetőséget választott és nyilatkozatot adott ki a Keresztény–Zsidó Tanács

Tegyünk a békéért – Vezetőséget választott és nyilatkozatot adott ki a Keresztény–Zsidó Tanács

Az alábbiakban a Keresztény–Zsidó Tanács nyilatkozatát adjuk közre.

A Keresztény–Zsidó Tanács 2024. május 22-én megtartotta évi rendes közgyűlését, amelynek fő napirendi pontja a tisztújítás volt. A tanács alapszabályának megfelelően az elnököt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), a társelnököt pedig a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) jelöli.

Mindkét elnök eddigi jelölését megerősítette a saját egyháza, így az elnök a következő ötéves ciklusban továbbra is Székely János püspök, a társelnök pedig Radnóti Zoltán főrabbi.

A testület két alelnököt választott Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Szent-Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének jegyzője személyében.

A tanács megvitatta az Izrael ellen 2023. október 7-én a Hamász által elkövetett terrortámadás és az erre válaszul Izrael által Gázában indított hadműveletek után beállt helyzetet. A tanács tagjai sajnálattal és fájdalommal állapították meg, hogy a világban emellett is számos háború zajlik.

Kifejezték meggyőződésüket, hogy a Gázában zajló háború nem indokolhat sem zsidógyűlöletet, sem a palesztin néppel szembeni ellenségességet. Imádságban kérték a béke ajándékát, a túszok kiszabadulását, a civil lakosság megkímélését.

A Keresztény–Zsidó Tanács megerősítette azt az elkötelezettségét, hogy testületileg és a tanács tagjai egyénileg is a béke üzenetének hírnökei akarnak lenni a társadalomban és egyházi közösségeikben. Ez a felelősségük abból a közös hitből fakad, hogy a Teremtő az embert a saját képmására alkotta (vö. Ter 1,27). A béke a Teremtő Isten egyik legértékesebb ajándéka. A Biblia egy helyen így fogalmaz: „Az Úr béke” (Bír 6,24); a Messiásról pedig ezt írja: „Ő maga lesz a béke” (Mik 5,4). Ezért az Isten képmására alkotott ember egyik legfontosabb hivatása a béke megteremtése és megőrzése.

A tanács tagjai vállalják és javasolják minden jóakaratú embernek, hogy a napjukból legalább öt percet szánjanak a békéért való imádságra vagy a békét elősegítő gondolatra, gesztusra.

Keresztény–Zsidó Tanács

Fotó: Keresztény–Zsidó Tanács

Magyar Kurír 

Nevelőszülői hálózat indul a Szombathelyi Egyházmegyében – Várják a jelentkezéseket

Nevelőszülői hálózat indul a Szombathelyi Egyházmegyében

A vármegye nevelőszülői hálózatába kíván becsatlakozni a Szombathelyi Egyházmegye a Szent Család Nevelőszülői Hálózat elindításával. A tervekről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a Püspöki Palotában.(www.vaol.hu)

 

Fiatal kora óta szívén viseli az állami gondozásban élő gyermekek sorsát Dr. Székely János megyéspüspök, régóta hordozza magában a gondolatot, hogy az egyházmegyében elindítson egy nevelőszülői hálózatot – tudtuk meg a sajtótájékoztatón. Dr. Székely János azt is elmondta: a Szent Család Nevelőszülői Hálózat elindításához tíz leendő nevelőszülőre lenne szükség, most is várják a leendő nevelőszülők jelentkezését.

Arra, hogy miért is van szükség egy újabb – hiszen a vármegyében működik már evangélikus, református, zsidó, pünkösdista – nevelőszülői hálózat, kétféle választ is kaphattunk. A nevelőszülővé válás lelki részéről a megyéspüspök azt gondolja, egy elhagyott gyermek szívén óriási seb tátong, amit azzal, hogy nevelőszülőkhöz, egy családba kerülhetne, ha teljesen begyógyítani nem is, de enyhíteni lehet. A nevelőszülő szerinte nem csak ad, de kap is: rengeteg hálát, örömöt és szeretetet.

 

 

Szakmai oldalról Pados Zsolt, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi igazgatója elmondta, hogy bár az országos átlaghoz képest vármegyénkben a legalacsonyabb a szakellátásban nevelkedő gyermekek száma (jelen pillanatban körülbelül 180 gyermek él otthonban, közel százan pedig nevelőszülőknél), a cél az lenne, hogy minél többen nevelkedhessenek családban, a fenti arányokat látva pedig még több nevelőszülőre lenne szükség, hogy ez teljesülhessen. Arról is beszélt, hogy Nyugat-Magyarországon a keleti országrészhez képest jelentősen kevesebb a nevelőszülő. – A családban felnövő gyermekek elsajátíthatják a megfelelő viselkedési és gondolkodásbeli mintákat, ezzel a nevelőszülők megmentik az életüket – hangsúlyozza a szakember.

Az Egyházmegye nevelőszülői hálózatának koordinátori feladatait Kázár Szilvia gyermekvédelmi szakember látja el, aki hangsúlyozta: minden gyereknek joga van ahhoz, hogy családban éljen, ez azonban a nevelőszülők hiánya miatt sajnos még a 12 év alattiak esetében sem teljesül.

A jelentkezés feltételeit ismertette: fontos, hogy a jelentkező 24 évnél idősebb, büntetlen előéletű legyen; a vállalt gyermeknél pedig minimum 18 és maximum 50 évvel legyen idősebb. Rendelkezzen magyarországi lakcímmel és életvitel szerűen tartózkodjon az országban, legyen megfelelő az egészségi állapota és vállalja, hogy elvégzi a nevelőszülői képzést. Egyedülállók és házasok is jelentkezhetnek, a házasok esetében azonban a másik fél beleegyezése is feltétel. A szakember kiemelte, hogy a nevelőszülő megértse, hogy a gyermek, még ha ő is neveli, nem a sajátja, hiszen a cél az, hogy a gyermek visszakerülhessen a saját, vér szerinti családjába vagy éppen örökbefogadóhoz.

Végezetül a jelenlévők Meskóné Kovács Mária nevelőszülő történetén keresztül bepillantást kaphattak a nevelőszülőség szépségeibe, amiből, mint Mária is elmondta, bár nehézségek is adódnak, bőven kijut számukra. Két fiúnak lett előbb nevelő, majd örökbefogadó szülője. Az anya meghatódottan mesélte el családjuk történetét. Mint fogalmazott, a szívében hordta gyermekeit. Akkoriban még egyedülálló volt, fiai már vele éltek, amikor megismerkedett férjével, aki az első perctől fogva elfogadta a gyerekeket. Időközben pedig a hit is megérkezett az asszony életébe, aki vallásosan szerette volna nevelni gyermekeit és mindent megtett annak érdekében, hogy példát mutasson számukra. Felvette az elsőáldozás szentségét, majd végül kisebbik fiával együtt bérmálkozott. Arról is mesélt, hogy idősebb fia mára családot alapított, Máriának így már unokái is vannak. Kisebbik fia sérült, így máig is velük él. Az asszony szeretné, ha a haláluk után is hasonló gondoskodást kaphatna, mint tőle és férjétől.

– Örülnék annak, ha nagyon sokan lennének, akik ezt a boldogságot át tudnák élni, amit mi élünk a családunkban – fogalmazott, végezetül elmondta: örömmel fogadnak az otthonukban bárkit, aki kedvet kapott ahhoz, hogy nevelőszülő legyen, szívesen adnak bepillantást abba, hogyan is élnek ők. 

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés…” – Szeretettel várjuk a papi hivatás iránt érdeklődőket

Szeretettel várjuk a papi hivatás iránt érdeklődőket

A Szombathelyi Egyházmegye szeretettel várja fiatal férfiak jelentkezését, akik papi hivatást éreznek magukban és a Szombathelyi Egyházmegyébe kérik felvételüket.

 

„Uram, sokat, nagyon sokat kerestelek. … Mikor már csaknem elernyedtem, a lelkembe tekintettem és ott megtaláltalak. Megláttam a Te arcod jóságos mosolyát, az élet lüktetését az igazság és szeretet egységében. Te magadhoz vonzottál…” (Boldog Brenner János)

 

Az írásos kérelmeket 2024. május 31-ig kérjük megküldeni a Püspöki Hivatal címére.

A kérelmükhöz csatolják:

–          a saját kezűleg írt önéletrajzot,

–          lelkipásztoruk ajánló sorait,

–          nagy formátumú keresztlevelüket,

–          valamint az utolsó félévi középiskolai bizonyítványuk, vagy érettségi bizonyítványuk, vagy esetleges felsőbb iskolai végzettségüket igazoló okmányuk másolatát.

A konkurzus (felvételi beszélgetés) 2024. június 17-én, hétfőn 9 órakor kezdődik a Püspöki Hivatalban.

Püspök – ápolók találkozója a Püspökvárban

Püspök – Ápolók találkozója a püspökvárban

Az püspök-orvos találkozó után, sor került az ápolók találkozójára Dr. Székely János püspök atyával a püspökvárban 2024. május 15-én szerdán.

Olyan korban élünk, amelyben elhatalmasodott a bizonytalanság, hiányoznak a távoli jövőbe mutató tervek: a remény egészségügyi és szociális szempontból törékeny. Egyre homályossá válik a jövő, mert eltűnni látszanak Isten nyomai. De számomra a remény jele, hogy mind az orvosok, mind a nővérek örömmel találkoztak Dr. Székely János megyés püspök atyával, aki az egészségügyi dolgozóknak is főpásztora és ennek nyomán őket is Krisztushoz akarja vezetni. Az orvosok és nővérek találkozója püspök atyával azt sugallja, hogy Istennek terve van az egészségügyi dolgozókkal is a jövőben. És mint kórházlelkész, ezt a reményt szeretném megosztani minden olvasóval.
Szent II. János Pál pápa ezt írja: „Meneküljünk Istenhez Krisztus által, megemlékezvén a Magnificat énekéről, melyben Mária magasztalja a nemzedékről nemzedékre’ szóló irgalmat. Könyörögjünk Istenhez az Irgalomért századunk embere számára! Az Egyház, amely Mária példája szerint arra törekszik, hogy Istenben az emberek Anyja legyen, ebben az imádságban fejezze ki gondoskodását és hűséges szeretetét, amely szeretetből a könyörgés súlyos kötelezettsége származik.” (Dives in misericordia 98)

Orsos Zoltán kórházlelkész