Istenről és a világról – Biblikum 2. rész

Istenről és a világról – Biblikum 2. rész 

2023. január 30-án Zalaegerszegen, január 31-én Szombathelyen tartott előadást Székely János megyéspüspök az Istenről és a világról sorozat keretében. A Szentírásról szóló előadásának 2. részét meghallgathatják egyházmegyénk youtube csatornáján, ide kattintva. 

Előadásában Püspök atya áttekintést adott a Szentírás keletkezéséről, arról a folyamatról, ami az általunk használt katolikus Biblia kialakulásához vezetett. Nem evidencia, hogy mely könyvek kerültek a Bibliába és melyek nem – mondta Székely János. Az Egyház választotta ki évszázadok alatt a könyveket. Az ószövetségi Isten népe a Szentlélek sugallatával, vezetésével felismerte, hogy melyek a Szentlélektől kapott könyvek. 

Székely János beszélt az ősi ószövetségi kánonról, a Septuagintáról. Ezt a kereszténység természetes módon átvette. Az utolsó 7 könyv később kikerült a zsidó kánonból, mert ezek sok olyan üzenetet tartalmaztak, amik a kereszténység számára kulcsfontosságú: pl. örök élet, halottak feltámadása, a szegények, betegek iránti szeretet, jócselekedetek. 

Székely János beszélt a jamniai zsinatról, ahol – Kr.u. 90-ben – a zsidó rabbik elhatározták, hogy határt húznak a zsidók és keresztények közé. Pl. a zsidó templomba már nem mehettek be a keresztények. Ekkor döntötték el, hogy a kánont a bibliai könyvek jegyzékét, sorrendjét, mennyiségét is megváltoztatják. Az utolsó hét könyvet pl. néhány prófétát kihagyták, mert ezek lehetőséget adtak a keresztény prédikátoroknak, hogy Jézusról és pl. a feltámadásról beszéljenek. A sorrendjét is megváltoztatták a könyveknek. A legfontosabb így Mózes öt könyve lett. Ez alá rendelték a prófétákat, akik magyarázzák Mózes törvényét. A harmadik nagy egység pedig az egyéb írások – pl. zsoltárok-, lettek.

Az előadásában szó esett még a Biblia nyelveiről. Az ószövetségi könyvek legnagyobb része héber nyelven írodott, de arám és görög nyelven is írodtak egyes könyvek. Székely János beszélt arról is, hogy az Ószövetség első kézzel fogható, teljes, ránkmaradt tekercse Kr.u. 1008-1009-ből származik, ez a Leningrádi kódex. Vajon hitelesen másolták az ószövetségi szövegeket az évszázadok alatt? – tette fel a kérdést a főpásztor, majd hozzátette: igen, mert a másoláskor csak kevés hibát véthettek a másolók, azokat javíthatták. Aki sok hibát vétett, annak munkáját megsemmisítették. A qumráni tekercsek segítették bizonyítani, hogy a másolók jól dolgoztak. 

Az előadás zárórészében a Teremtés könyvéről beszélt részletesen a főpásztor, külön beszélt a teremtésről, Káin és Ábel történetéről. Kiemelte: a teremtéstörténetben két különböző elbeszélést illesztettek egymáshoz. Nem akarták a szent szövegeket megváltoztatni, hanem ahogy voltak, egymás mellé tették őket. Székely János szerint a szent szerzők ezzel a lépéssel segítik az olvasókat abban, hogy rádöbbenjenek, hogy itt két tökéletlen elbeszélés van olyan titokról, amit egyetlen történettel sem tudunk teljesen elmondani. 

Káin és Ábel történetében is van logikai furcsaság. Ez egy jóval későbbi kort tételez fel, amikor az emberiség már benépesítette a földet. Ezt a későbbi történetét ide csatolták, mert mutatja, hogy hogyan terjedt a bűnbeesés után a bűn a világban. Ez a történet és ez a szerkesztés arra figyelmezteti az olvasót, hogy itt nem egy naív családtörténetről van szó, hanem arról, hogy mi a teremtés, mi az ember: test és lélek. 

Székely János beszélt a 7 napos hét jelentőségéről, a Biblia kezdő mondatáról, valamint a Teremtéstörténetben tízszer olvasható: Isten szólt igéről, és ennek kapcsolatáról a 10 parancsolattal. Kiemelte: a tízparancsolat, az erkölcs tanítása nem későbbi, kulturális melléktermék hanem 10 parancs igéje ugyanaz mint a termetés igéje. Az erkölcs objektív, bele van teremtve a világba. Az ember csak kiolvassa ezt a rendet a világból. Vagy ezt alázattal tiszteletben tartjuk és ennek megfelelően élünk, vagy elpusztulunk. 

Biblikus előadás Zalaegerszegen

Teológiai előadás Zalaegerszegen 

2023. január 30-án Zalaegerszegen Székely János megyéspüspök atya előadásával folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye kétéves teológiai sorozata. 

Püspök atyát ma este, január 31-én Szombathelyen is meghallgathatják a Martineum Felnőttképző Akadémián 18 órától. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

Nyitott hétvége a győri szemináriumban

Nyitott hétvége a szemináriumban

Örömmel értesítjük, hogy a 2022/2023-as tanév II. félévében megrendezzük a teológus szakra vonatkozóan a nyitott hétvégét. Szeretettel várjuk a papi hivatást érző, valamint a papság iránt érdeklődő 15 és 35 év közötti férfiakat 2023. február 24-26. között a szemináriumba.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok egy rövid időre belső szemlélői lehessenek a papságra való készületnek, s egy hétvégét a ház napirendjének ritmusában eltöltsenek hivatásukra készülő kortársaikkal.

A részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek határideje: 2023. február 12. éjfél.

Regisztráció: https://forms.office.com/e/Pvnrzfz6bU

18. életévét be nem töltött regisztráló esetén Szülői Nyilatkozat szükséges. A nyilatkozat ide kattintva letölthető és kitöltve, e-mailban kell elküldeni a hok@bjhf.hu címre.

Egyéb információ: hok@bjhf.hu 

Székely János biblikus előadása Zalaegerszegen és Szombathelyen

Biblikus előadás január 30-án és 31-én

Folytatódik a Szombathelyi Egyházmegye kétéves előadássorozata. Székely János megyéspüspök január 30-án Zalaegerszegen, január 31-én pedig Szombathelyen tart előadást. 

Helyszínek:

Zalaegerszeg, Mindszenty-iskola

Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia 

A kezdés mindkét napon: 18 óra. 

Nyissuk meg szívünket az ég felé – Ökumenikus istentisztelet a Székesegyházban

Nyissuk meg szívünket az ég felé – Ökumenikus istentisztelet a Székesegyházban 

Az ökumenikus imahét csütörtöki napján – január 19-én – a Székesegyházban gyűltek össze a szombathelyi keresztény felekezetek tagjai, hogy közös istentiszteleten vegyenek részt. Ha mi keresztények közeledünk Krisztus felé, ha kinyítjuk szívünket Őfelé, akkor közeledünk egymáshoz is, mondta igehirdetésében Székely János megyéspüspök.

Az Ökumenikus imahét vezérgondolata – „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17) – kapcsán Steinbach József református püspök kiemelte: minket is megkérdez Isten igéje: fáj nekünk az a szakadék ami tátong az Istentisztelet és az életünk között? Hiteles a keresztyénségünk?   

Hogyan tudunk jót cselekedni? – tette fel a kérdést az imahét gondolatához kapcsolódva. Képesek vagyunk a saját erőnkből a jót cselekedni? Hogy cselekedni tudjuk a jót Isten előbb cselekedett értünk, megtette felénk az első lépést: bűnbocsánatot, új életet és örök életet ajándékozott nekünk, ami együtt az üdvösség. Nincs esélyünk másként a jóra, csakha Jézus újjászül minket. Nélküle csak rosszra vagyunk hajlamosak. 

Tanuljatok jót cselekedni! Jöjj Szentlélek Úristen! Add, hogy ebben a kemény világban, egyre inkább teremhessük – mi akik nem vagyunk tökéletesek – a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Segítsen ehhez Bennünket az Isten, mondta beszédében Steinbach József. 

Steinbach József református püspök igehirdetése meghallgatható itt.  

Az erre a napra kijelölt Szentírási szakasszal – 137. zsoltár: Ének az Úrról idegen földön – kapcsolatban Szemerei János evangélikus püspök kiemelte: a babiloni fogságban élő zsidó nép nem értette, hogyan fordulhatott elő velük, hogy legyőzték őket, Jeruzsálemet és a templomot is lerombolták, amikor velük volt az Isten. Ez összeomlást jelentett számukra, mély lelki válságba sodródott a nép. Nem tudtak énekelni a számukra fontos Sion énekekből, amelyeket a jeruzsálemi templomban énekeltek egykor. Mit tudtak tenni? Elkezdték összegyűjteni a hagyományaikat, összeszedték az Istennel kapcsolatos emlékeiket. Ez az általunk ismert ószövetségi hagyomány jórésze. Ha nincs ez a szörnyűség, a fogság, talán nem is maradtak volna ránk a régi feljegyzések. Az a nép amely a fogságban értetlenül gondolkodott, hogy elszakították a templomból, miért engedte ezt az Isten, rájöttek, hogy Babilonban is velük van az Isten. Sőt, kiszabadította őket, felépíthették a szentélyt és utódaik közül megszületett a Megváltó. Az Isten nem hagy el minket a legnagyobb bajban sem. Az Isten akkor is velünk van, ha úgy érezzük, hogy távol vagyunk tőle. És ez jó hír nekünk is, a mai nehéz időkben.

Azt kívánom, hogy amikor nehéz időket élünk meg, nehéz krízisekben vagyunk segítsen minket ezeken át az Isten és visszatekintve tudjuk kimondani: ott is velünk volt, ott is átölelt minket taz Isten, mondta Szemerei János. 

Szemerei János evangélikus püspök igehirdetését meghallgathatják itt.

A mai napra rendelt evangéliumi szakasszal kapcsolatban Székely János hangsúlyozta: amikor Krisztust megostorozták, megfeszítették teljes lényében átélte a bűn súlyát. Az igazi tragédia nem az én fájdalmam, mondja Krisztus, mert ebből üdvösség, gyógyulás, megváltás fog fakadni. Az igazi tragédia a bűn zsákutcája, amivel az ember elszakítja magát az élet forrásától, a Teremtőtől, bezárja lelkét az ég felé és véges, földi dolgokkal akarja megtölteni az életét, ami soha nem fog sikerülni. Ez korunk tragédiája is. Az ember képes arra, hogy országokat elszegényítsen, hogy aztán könnyen felvásárolja azokat. Képes háborúkat indítani, abból hasznot húzni. Képes az ember önzésében az Isten által teremtett gyönyörű világot is elpusztítani. A házastársak gyakran az önzetlen, hűséges szeretetben elfáradva, megbukva engedik, hogy szétessen a családjuk, fájdalmat, szenvedést okozva ezzel gyermekeiknek. 

A keresztényég  igazi tragédiája ugyanez: a szakadások legfőbb oka a bűn, a vakság, az önzés. Ezek sebzik az Egyház testét, Krisztus testét.

Az ökumenikus imahéten kinyítjuk szívünket az ég felé. Erre hívjuk a világot is: nyissuk meg az életünket, társadalmainkat az ég felé, csak Ő tud minket betölteni békével, emberséggel, jósággal. Így maradhatnak meg szépnek, jónak a családjaink. Így maradhatnak meg emberhez méltónak a  nemzetek. Ha mi keresztények közeledünk Krisztus felé, ha kinyítjuk szívünket Őfelé, akkor közeledünk egymáshoz is. Az ökumené, Egyházunk egysége nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten kegyelme, a kegyelem csodája, mondta Székely János. 

Dr. Székely János igehirdetését meghallgathatják itt.  

Az ökumenikus istentisztelet az igét hirdető püspökök áldásával zárult.  

Szent Margit ünnepe Kőszegen

Szent Margit ünnepe Kőszegen

Magyarország és a magyar domonkos szerzetesnővérek védőszentjére Árpád-házi Szent Margitra emlékeztek Kőszegen január 18-án.

Az ünnepség püspöki szentmisével vette kezdetét a Jézus Szíve-templomban. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: Szent Margit – bár királyi családból származott – nem elkényeztetett életet élt. Kereste a lehetőséget a böjtre, önmegtagadásra, együttérzett a szenvedőkkel, ápolta a betegeket, lángolt benne az Istenszeretet. Életét az egyszerűség és alázat jellemezte. Bátran és nagylelkűen adta oda az életét másokért, mondta a megyéspüspök hozzátéve: ha úgy élünk mint Szent Margit akkor a mi életünk is olyan lesz mint a ragyogó drágakő.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt. 

A szentmise után a Szent Margit nevét viselő iskolában folytatódott az ünnep. A Szombathelyi Egyházmegye katolikus iskoláinak és a domonkos nővérek által fenntartott hódmezővásárhelyi iskola diákjainak részvételével zajlott verseny, amelyen a rendalapító Szent Domonkos életével és munkásságával kapcsolatos ismereteikről adtak számot a tanulók.

A végeredmény:

1. helyezett: Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium Szombathely 2. helyezett: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája Hódmezővásárhely
3. helyezett: Szent Imre Általános Iskola Jánosháza
4. helyezett: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Celldömölk
5. helyezett: Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Zalaegerszeg
6. helyezett: Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Kőszeg

Míg a verseny zajlott Székely János megyéspüspök a gimnázium diákjaival beszélgetett, válaszolt az általuk feltett pl. az ördögűzéssel, gyógyítással, családon belüli erőszakkal kapcsolatos kérdéseikre.

Egyházmegyei zarándoklat Rómába 2023. május 15-19. között

Egyházmegyei zarándoklat Rómába 2023. május 15-19. között

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!
Nagy örömmel adom hírül, hogy 2023. május 15-19. között Boldog Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából egyházmegyei zarándokutat szervezünk Rómába a Misszió Tours szervezésében. Terveink között szerepel a Szentatyával való találkozás a szokásos általános kihallgatás során, ahol egyrészt hálánkat fejeznénk ki a 20. boldoggá avatási évfordulóért, másrészt bejelenteném a Boldog feleségének, Coreth Máriának boldoggá avatási eljárásának elindítását. A zarándokútnak természetesen része lesz a katakombák, néhány nagy római bazilika és fontos történelmi emlék megtekintése is. A szállásunk a Szent István Házban és a Tamagno magyar zarándokházban van lefoglalva. Nagyon örülnék, ha minél többen tudnánk együtt zarándokolni, ezért buzdítom Egyházmegyénk papjait és híveit a részvételre. Legyen ez a néhány együtt töltött nap a szentjeinkért való közös hálaadás, a Szent Péter utódával való találkozás, a közös ima és testvérei együttlét ideje.
A találkozás reményében: János püspök

Kána hét 2023 – Lelkigyakorlat házaspároknak 2023-ban

Kána hét 2023 – Lelkigyakorlat házaspároknak 2023-ban

Chemin Neuf Közösség nagy szeretettel hívja a házaspárokat lelkigyakorlatos hétre 2023. július elején lesz Bodrogolasziba. 

Kedves Testvérünk, Ismerősünk!

 

Nagy szeretettel hívunk a Kána házaspáros hétre, amely 2023. július elején lesz Bodrogolasziban. Már 30 pár jelentkezett a hétre, de még van kb. 5-10 szabad helyünk.

Amennyiben Téged személyesen nem érint ez a meghívás, kérünk, vidd hírét, hogy minél több párhoz eljusson.

 

Időpont: 2023. július 2-8.

Helyszín: a Chemin Neuf lelkigyakorlatos háza, 3943 Bodrogolaszi, Kastély utca 1.

A jelentkezés határideje február vége, vagy a szabad férőhelyek erejéig.

 

A Kána hét az egyik legszebb ajándék, amit egy pár önmagának és családjának adhat. A párok időt szánhatnak egymásra, kettesben lehetnek, ami fontos alapja a házasságnak. A helyszín különleges, a program egyszerre pihentető és dinamikus. Választható workshop-ok, sportolási lehetőség és rengeteg páros idő vár Rátok.

 

Programunkra minden párt várunk, nem feltétel az egyházi vagy polgári házasság.

 

A Kána hétre párokat gyermekeikkel együtt hívjuk, a gyermekek programjáról korosztályok szerint gondoskodnak tapasztalt segítőink. Számukra is felejthetetlen lesz ez a hét.

 

A jelentkezés az alábbi linken egyszerűen elérhető, itt információkat is találsz a hétről.

· Jelentkezés Kána hétre Bodrogolasziban

 

Bővebb információt Sóskuti-Varga Gergőtől és Luce-től kérhettek a 06 30 933 1005-ös vagy a 06 30 724 2448-as  telefonszámon, vagy e-mail-ben a kana.magyarorszag@chemin-neuf.org címen.