Új esély – Megáldották a Magvető Tanodát Szombathelyen

Megáldották a Magvető Tanodát Szombathelyen

Dr. Székely János megyéspüspök megáldotta Szombathelyen az egyházmegyei karitász égisze alatt működő Magvető Tanodát. Az egyházmegye új intézménye hátrányos helyzetű gyermekeket segít. Az egykori Annunciáta Rendház alagsorában működik március 1-jétől a tanoda. 

Ehhez hasonló intézmény 95 működik az országban, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Székely János megyéspüspök, aki hozzátette: a tervek szerint az egyházmegye a zalai területeken, Letenye térségében nyit még tanodát. A hátrányos helyzetből való kiemelkedés legfőbb útja a tanulás, a munka, az emberi szív, mondta a megyéspüspök. Másként alakul az ember élete ha tanul, igaz ez a munkalehetőségekre, de a családi életre is. Sok gyermeknek a tanulás nagy kihívás: a családjuk ebben nem támogatja őket, nehézségeiket nem tudják egyedül áthidalni, így az iskolát sem nagyon szeretik, mert rengeteg kudarc éri őket. A tanodák azonban másként működnek: itt családias légkör uralkodik, bátorítják őket, segítik a tanulási nehézségek megoldásában, kapnak uzsonnát, szünidős programokra hívják őket, mondta Székely János.

A tanoda szerződéseit aláírták a minisztériumban, ezt a jóhírt jelentette be a fenntartó képviseletében Tuczainé Régvári Marietta,  az egyházmegyei karitász igazgatója.  Emlékeztetett arra, hogy egyházmegyénkben Zalaegerszegen, még a rendszerváltás környékén a helyi karitász csoport hasonló módon foglalkozott a gyerekekkel, mint most a tanoda teszi.

Virágh Enikő szakmai vezetésével kezdi meg munkáját a tanoda, alakítják ki a beosztásokat, hogy melyik gyermek mikor jön majd délutáni foglalkozásokra. Hetente minimum 4 órát kell a gyerekeknek a tanodában tölteniük, mondta a martinus.hu-nak adott interjúban Virágh Enikő, aki korábban Zalabaksán és Lentiben vezetett ilyen intézményeket. 20 gyermekkel kezdik meg a munkát, ez később 30-ra bővülhet. Önkéntesek segítik a gyerekeket a tanulásban, személyiségük fejlesztésében, mondta Virágh Enikő, hozzátéve: szerződést kötünk a gyerekekkel és szüleikkel, és közösen kialakítunk egy rendszert, hogy mikor tudnak jönni a tanodába. Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokon segítjük őket az aznapi feladataik elkészítésében, megkeressük az elmaradásokat, amik nehezítik az iskolai munkájukat. Segítünk egy pozitívabb jövőképet kialakítani, mondta, majd bemutatta ki is foglalkoznak majd a gyerekekkel. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

 a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

 

Nagyböjti lelki zarándokutunkon a megváltás misztériumának megünneplésére készülünk, amely Krisztus feltámadásában csúcsosodik ki számunkra. Az Egyház közössége segíti lelki utunkat, merítve azokból a hagyományokból, amit kétezer év alatt ránk hagyott a Szentírásban, a liturgiában és a lelkiségi hagyományokban.

 

Nagyböjti utunkon jusson eszünkbe Isten Izajás próféta által adott üzenete:

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged” (Iz 58,6-8).

A szentmise liturgikus szövege, a Nagyböjt harmadik prefációja így tanít bennünket: „Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.”

A keresztény hagyomány a keresztúti ájtatosságot hagyta ránk, ami már a IV. században előbb Golgotaként épített kápolnával, majd néhány emléktábla állításával vette a kezdetét, és a középkorban terjedt el a keresztény világban a mai formájában. Jézus szenvedésének eseményeiről elmélkedve szembetűnik, hogy keresztútján ott voltak a segítők is, akiket a Gondviselés rendelt mellé.

Bennünket is így küld Isten rászoruló, nélkülöző embertársaink mellé, hogy legyünk mi is Cirenei Simonok és Veronikák.

 

Immáron tizenharmadik alkalommal hirdetjük meg – a nélkülözők segítésének ősegyházi hagyományát felélesztve – a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. Bíztatunk mindenkit, hogy lehetőségeikhez szerint kapcsolódjanak be nagyböjti akciónkba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei Nagyböjtben is, és járuljunk hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához!

Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehetőség, március 3-tól 10-ig. Hozzuk el tartósélelmiszer adományunkat a templomba, és tegyük az arra kijelölt helyre.

 

Jó alkalom a gyűjtés arra is, hogy – ahol még nincs plébániai karitász csoport – alkalmi segítőcsoportok alakuljanak az egyházközségekben. Feladatuk, hogy a gyűjtéssel kapcsolatos teendőket – adományok szétválogatása, élelmiszercsomagok készítése és rászorulókhoz eljuttatása – megszervezzék és elvégezzék. Egyben lehetőség arra is, hogy az egyházközségben karitász csoport szerveződjön.

 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet jut kifejezésre. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző családokba.

 

A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulóknak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben vannak, hiszen a gazdasági válság senkit sem került el. A legkisebb adományokat is hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát, vagyis a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

 

Ferenc pápa így bíztat bennünket:

Ne fáradjunk bele, hogy felebarátainkkal szeretetben jót tegyünk, az idei Nagyböjtben örömmel adakozva gyakoroljuk azzal az alamizsnálkodást (vö. 2Kor 9,7). Isten, aki »magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul« (2Kor 9,10), nemcsak azért gondoskodik mindannyiunkról, hogy legyen mit ennünk, hanem azért is, hogy nagylelkűek lehessünk és másokkal jót tegyünk.

Ha igaz az, hogy egész életünk arra van rendelve, hogy a jóság magvait elvessük, akkor ezt a böjti időszakot használjuk ki különösen arra, hogy gondoskodunk a hozzánk közel állókról és odalépünk azokhoz a testvéreinkhez, akik sebesülten fekszenek az élet útjának szélén (vö. Lk 10,25–37).

A Nagyböjt kedvező időszak arra, hogy felkeressük – és ne elkerüljük – a rászorulókat; hogy megszólítsuk – és ne levegőnek nézzük – azokat, akiknek értő meghallgatásra és jó szóra van szükségük; hogy meglátogassuk – és ne magukra hagyjuk – azokat, akik magányosak. Váltsuk tettekre a meghívást, hogy tegyünk jót mindenkivel, szánjunk időt a szegények és rászorulók, az elhagyatottak és elutasítottak, a diszkriminációval sújtottak és a hátrányos helyzetűek szeretetére (vö. Fratelli tutti, 193).” (Ferenc pápa 2022. évi nagyböjti üzenete)

 

Közös cselekvésre hívva Mindnyájukat, hálás szívvel köszönjük adományaikat!

 

Jóléti állam vagy Közjó? – Kerekasztalbeszélgetés március 12-én a Martineumban

Jóléti állam vagy Közjó? – Kerekasztalbeszélgetés március 12-én a Martineumban

Sokakat érintő és érdeklő témával, a szociálpolitika társadalmi szerepének kérdéseivel látogat el 2024. március 12-én 16 órakor a „Jóléti állam vagy Közjó” című országos párbeszéd sorozat Szombathelyre a Martineum Felnőttképző Akadémiára.

 

Sokakat érintő és érdeklő témával, a szociálpolitika társadalmi szerepének kérdéseivel látogat el 2024. március 12-én 16 órakor a „Jóléti állam vagy Közjó” című országos párbeszéd sorozat Szombathelyre a Martineum Felnőttképző Akadémiára.

Baritz Laura Domonkos-rendi nővér, a KETEG alapítója és Pogátsa Zoltán, az Új Egyenlőség társadalomelméleti online magazin főszerkesztője pódiumbeszélgetésének vendégei ezúttal Czibere Károly közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója és Lakner Zoltán szociológus, a Jelen című közéleti hetilap főszerkesztője lesznek.

Program

  1. Két világnézet – két gazdasági és társadalmi modell
  • A jóléti társadalom és a Közjó modell bemutatása
  1. Társadalmi jövőkép – szociálpolitika
  • A szociálpolitika és a társadalmi értékek kapcsolata
  • A szociálpolitika irányai a társadalmi értékválasztás alapján
  1. A hallgatók kérdeznek
  • A pódiumbeszélgetők válaszolnak

A 2023-ban indult, 6 beszélgetésből álló sorozatot a hallgatók aktív bevonásával az ország nagyobb egyetemein és oktatási intézményeiben rendezzük. Célunk, hogy megmutassuk a jövő értelmiségének azt a vitakultúrát, amelynek célja a megoldások keresése és a közös jövő építése. A beszélgetéseket Szilas Roland, a Budapesti Corvinus Egyetem docense moderálja.

A sorozat első állomásán a beszélgetőpartnerek a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a teremtésvédelem kérdését járták körül a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az est meghívott vendégei Köves Alexandra ökológiai közgazdász és Nemes Csaba ökollógiai szakértő voltak. A sorozatot áprilisban a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytattuk, ahol Laura nővér és Pogátsa Zoltán beszélgetését követően a két meghívott szakértő, Kőrösiné Dr. Merkl Hilda és Ercse Kriszta az oktatásról osztotta meg nézeteit. Májusban a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Laura nővér, Pogátsa Zoltán és prof. Kocziszky György egyetemi tanár a pénz szerepéről beszélgetett az árutermelő gazdaságban és a gazdasági javak elosztásában. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán októberben szociológus egyetemi tanárok: Éber Márk Áron, Füzér Katalin Judit és prof.Szántó Zoltán Oszkár fejtették ki véleményüket fontos szociológiai témákban. A sorozat  novemberi rendezvényén pedig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán az egészségügy legfontosabb kérdéseit vitatta meg a hallgatókkal Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász és Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

 

Szervező az Új Egyenlőség online magazin és a KETEG Oikonomia Alapítvány.

Szentek nyomában – ifjúsági gyalogos zarándoklat március 22-24. között

Szentek nyomában – ifjúsági gyalogos zarándoklat

Dr. Székely János megyéspüspök 2024-ben is gyalogos zarándoklatra hívja egyházmegyénk fiataljait a szentek – elsősorban Boldog Batthyány László és Boldog Brenner János – nyomában

március 22-24. között (péntek 13.30 – vasárnap 15.30).

 

Részletek a plakáton.

Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban – Stációs szentmisék Szombathelyen

Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban – 

Stációs szentmisék Szombathelyen

Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Ebben az időszakban minden szerdán és pénteken Szombathelyen a város más-más templomaiban gyűlnek össze a katolikus hívek, hogy reggeli szentmisén vegyenek részt. Dr. Székely János megyéspüspök és Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mondják a szentbeszédeket. A helyszínekről a Szombathelyi Egyházmegye honlapján tájékozódhatnak. Hamvazószerdán az oladi Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült templomban Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mondott szentbeszédet.

Az oladi lakótelepen lévő templomban bemutatott szentmisén a város plébániáinak vezetői és a különböző városrészeken élő hívek is résztvettek. Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek kiemelte: bár napjainkban a gonosz hatására sokan elhiszik, hogy bűn nem létezik, ez azonban nem igaz. A nagyböjtben arra hív minket az Egyház, hogy hallgassunk Krisztusra, aki azt mondja: tartsunk bűnbánatot. Jézus mellettünk áll és segít minket, hogy szabad akaratunkat felhasználva egyre jobbak legyünk. Ha elesünk, felsegít minket és bűnbánatunkat örömre fordítja.

A szentbeszéd után következett a hamvazás szertartása. A következő stációs szentmisét február 16-án pénteken a Szent Erzsébet-templomban tartják. A ferences testvérek mindenkit szeretettelé hívnak és várnak a szentmisére. 

 

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.  

Az idős ember is Isten gyermeke – Megáldották a Szombathelyi Egyházmegye két új idősotthonát

Megáldották a Szombathelyi Egyházmegye két új idősotthonát

Január 1-jétől a szombathelyi Ezüsthíd Integrált Szociális Intézményt és a táplánszentkereszti Ezüstplatán Integrált Szociális Intézményt a Szombathelyi Egyházmegye működteti tovább. Székely János megyéspüspök február 12-én áldotta meg az intézményeket, találkozott a lakókkal, dolgozókkal.

A szombathelyi intézményben 108, a táplánszentkereszti intézményben 80 ember él: idősek, fogyatékossággal élők, demens emberek és pszichiátriai betegek. Az egyházmegyei átvétellel a két intézmény visszakapta gazdasági önállóságát, emelte ki Illés Lívia, a táplánszentkereszti és Fekete Árpád, a szombathelyi intézmény vezetője. A jövőben fontos cél a szakemberek szerint az eddig kialakított szakmai színvonal emelése, pl. a demens ellátás vagy a támogatott lakhatás fejlesztésével, de legalább ugyanilyen fontos, hogy mindig elegendő számú munkatársa dolgozzon az intézményekben. Ahogy a szociális szféra egyéb területein, úgy itt is érzik a hiányt.

A keresztények számára az idős, beteg, rászoruló emberekkel való foglalkozás központi gondolat, ebben Jézus példáját követjük, mondta a sajtótájékoztatón dr. Székely János megyéspüspök, aki délután a táplánszentkereszti otthonban mutatott be szentmisét.

Szentbeszéde meghallgatható az alábbi linken, ide kattintva.

Magyarországon az idősotthonokra nagy igény van, kb. 60 ezer ember vár arra, hogy ilyen intézményekbe bekerüljön. Sok ember szeretné ha idős éveiben is ott lenne az imádság, a szentmise, az a lelkiség, amiben az életét eltöltötte. Ezért gondolta az egyházmegye, hogy két idősotthont átvesz. Többletet a hitből fakadó lelkülettel tudunk adni, ami az idős embert is Istent gyermekének tekinti, bármilyen állapotban is van, mondta Székely János.

 

A Szombathelyi Egyházmegyének 2019-ig a Papi Otthon volt az egyetlen időseket ellátó intézménye. 5 évvel ezelőtt vett át Zalaegerszegen a Gondviselés Háza idősek otthonát, ahol 54 idős, köztük demens emberek ellátását végzik, mondta az intézmény vezetője, az Egyházmegyei Idősotthonok referense, dr. Marx Gyuláné. Sok pluszt tudunk adni ha biztonságot, szeretetet, segítséget adunk ahol szükséges. A demenciával küzdő emberek személyiségközpontú gondozása az egyik új irány az idősellátásban, amihez továbbképzéseket is biztosítanak az országban és amihez már közösen csatlakoznak az egyházmegyei idősotthonok és munkatársaik. A tervek között szerepel, hogy Zalaegerszegen hospice házat indítanak a Gondviselés Háza intézmény területén, hogy a reményt, az örömet, a hit fényét a súlyos betegek életébe is elvigyék. Az egyházmegye a két új intézményben élők lelki gondozásával Orsos Zoltán atyát bízta meg.

Stációs szentmisék Szombathelyen

Stációs szentmisék Szombathelyen

2024. február 14-én, hamvazószerdán megkezdődnek a stációs szentmisék Szombathelyen. Minden szerdán és pénteken a város más-más templomában tartják a szentmiséket. A helyszíneket a plakáton olvashatják. Kezdés: 6.30

Testvériesebbé tenni a világot – Megkezdődött az Afrika-hét

Testvériesebbé tenni a világot – Megkezdődött az Afrika-hét

Február 5-én a körmendi Battyhány-iskolában tartott megnyitóval kezdetét vette az idei Afrika-hét. Idén a kongói Kabinda városában egy óvoda és egy iskola felújítására, valamint motorok vásárlására gyűjtenek pénzt. 

6 afrikai gyermek életét is bemutatták rövid műsorukban a körmendi iskola diákjai, akik egy afrikai éneket is előadtak. 

Életünk végén a teremtő Isten azt fogja kérdezni tőlünk: éheztem és adtál-e ennem, szomjaztam és adtál-e innom, észrevetted-e a szenvedőt vagy csakis magadnak éltél? – mondta köszöntőjében Székely János megyéspüspök, aki az irgalmas szamaritánus példabeszédét is felidézte, mint a felebaráti szeretet, az irgalmasság cselekedetének példáját. Akkor vagyunk méltók a testvér, az ember névre ha segítünk és adunk. 

A világunk messze van attól, hogy testvéri világ legyen, mondta a megyéspüspök, miközben jövedelmi, gazdasági viszonyokról beszélt a gyerekeknek. A Föld népességének 40%-a koldusszegénységben él, napi 2 dollárnál kevesebb jövedelemből kell megélniük. Ha a Földünk egy 100 fős falu lenne, akkor 30 ember mindig jóllakna, felük túlsúlyos is lenne. A faluban élők közül 50-en gyakran éhesek, de ez egészségügyi károsodást nem okoz bennük. 20-an lennének akik annyira éheznek, hogy egy már gond az életükben és 1 ember lenne az éhhalál határán. 6 másodpercenként a Földünkön meghal egy gyermek, miközben a Földön rengeteg élelmiszer van. A világ gazdagabb felén a megvásárolt élelmiszer 1/3-át kidobják az emberek. 

Nem arra születünk, hogy gyűjtsünk, hanem, hogy szeressünk és adjunk, hogy a szeretet első legyen az életünkben. Az Afrika-hét célja, testvéribbé tenni a világot.  A legtöbb szegény Afrikában él. Kongónak próbálunk segíteni, ahol 102 millió ember él, ahol Hardi Richárd szemorvos él és gyógyítja az embereket. Kongóban a gyerekek nehezen jutnak el iskolában, amelyek közül soknak sem teteje, sem oldala nincs, sem padok, sem székek nem állnak rendelkezésre. Füzetek, könyvek hiányában a gyerekek felkészültsége is hiányos. Az Afrika-hét és a Mindannyian testvérek program ebben próbál segítséget nyújtani – mondta Székely János megyéspüspök, aki megköszönte a korábbi években nyújtott támogatásokat. 

Mint megtudtuk: a korábbi években 46 iskola regisztált a programra. Az Afrika-héten gyűjtött támogatásoknak, magánszemélyek és vállalatok évközbeni egyéb támogatásának köszönthetően tavaly 11 millió forint gyűlt össze. Aki szertne adakozni a Szent Márton Köpenye Alapítvány számlaszámára fizethet be egy neki tetszőleges összeget. 

Bankszámla száma: 11747006-27260324. Az alszámla megnevezése “Mindannyian testvérek”.

A megnyitó során  kongói Mawasala Mbela Fabien verbita szerzetes, pap, misszionárius mutatta be a fekete kontinenst a fiataloknak. Saját gyermekkoráról is beszélt, kiemelve: 7-en vannak testvérek, de csak hárman járhattak iskolába. A többiek otthon maradtak, hogy vigyázzanak a kisebb gyerekekre, dolgozniuk kellett otthon, míg  a szülők földet műveltek. Fabien atya 12 km-ert gyalogolt mindennap, hogy eljusson iskolába és haza. A tanulást nehezíti a családok számára, hogy Kongóban fizetni kell az oktatásért, ez is komoly gond, emelte ki Fabien atya.

Az Afrika-hét megnyitóról adott élő kövezítés megtekinthető a Szombathelyi Egyházmegye Youtube csatornáján, ide kattintva.

Ifjú művészek kiállítása nyílt a Martineumban

Ifjú művészek kiállítása nyílt a Martineumban 

Február 1-én, a Martineum Felnőttképző Akadémián négy fiatal művésznek nyílt kiállítása „Keresők” címmel.

A megnyitó kezdetén Maurer Péter a Martineum igazgatója köszöntötte a művészeket és az érdeklődőket, majd felkérte Megyéspüspök urat a kiállítás megnyitására. 

Dr. Székely János megnyitójában megköszönte az ifjú művészek munkáját, alkotását, hogy a valóság szívéről mélyéről mernek vallani alkotásaikban. Platón szerint a szépség az igazság ragyogása. Azt jelenti ami igaz az magától szép, a kettő elválaszthatatlan. Ami igaz az magától szép. A valóságba bele van ültetve egy gyönyörű isteni rend. A teremtéstörténetben tízszer van benne: Isten szólt. Isten tíz igével alkotta a világot. A világba bele van rejtve egy gyönyörű rend, gyönyörű isteni harmónia. A szent művészet ezt próbálja megszólaltatni. Az igazi művészet megáll ezelőtt az igazi művészet előtt. Az igazi művészet alázatos. Megrendülve állunk meg a szent titok előtt. Az ember akkor kezd gondolkodni, amikor elámul a világ gyönyörű, hatalmas titka előtt. Az embert valami titokzatos erő kiemeli. Az ember megkérdezi mi ez az egész, honnan jöttem, merre tartok, mit remélhetek? Az ember valamit sejt a végtelenből a teljességből. Az ember legalapvetőbb tulajdonsága az ámulat a csodálat. Püspök atya felelevenítette római emlékeit, ahol Caravaggio remekműveire csodálkozhatott rá. Beszéde végén Püspök atya a fiatal művészekhez, szólt, örömét fejezte ki, hogy az ifjak megsejtenek, éreznek valamit Isten fényéből, bátran vallanak hitükről. Kimernek állni hitükkel, keresésükkel. Azt kívánta nekik, hogy legyen meg bennük az alázat, ámulat, csodálat, hogy az isteni örök szépséget, jóságot sikerüljön megmutatni.

Püspök atya után Harangozó Bertalan szólt a megjelentekhez. A KDNP nevében szólt a megjelentekhez. Megköszönte a művészeknek, hogy elfogadták a támogatásukat, a kiállítás megrendezésére, amihez az egyházmegye is hozzájárult. Bátorságra vall a művészek részéről a témaválasztás. Kérte a fiatalokat, hogy a bátorságukat őrizzék meg, művészetük kiteljesedésekor. Menjenek a megkezdett úton és a Mesterük támogatásával meg fogják találni a helyes utat. 

A társművészetek képviseletében Melega Júlia adta elő Pintér Béla: KI vagyok én c. dalát, melyet gitáron saját maga kísért. 

Végezetül Tóth Csaba Munkácsy díjas festőművész megnyitójában Joseph Ratzingert, a későbbi XVI. Benedek pápát idézte, aki a liturgia szelleme című könyvében beszél a kép, a képzőművészet válságáról: „Ma nemcsak a szakrális művészetnek, hanem általában a művészetnek egy korábban ismeretlen méretű krízisét éljük át. A művészet válsága pedig azon emberlét krízisének a tünete, mely éppen az anyagi világ fölött való uralkodás legszélsőségesebb fokozásában olyan helyzetbe került, ahol az ember az anyagi természetű dolgokat meghaladó tájékozódási kérdések tekintetében vakká vált; ezt az állapotot lelki megvakulásként jellemezhetjük.” Épp ezért a négy fiatal kiállító, akik az ELTE BDTK hallgatói, a legnehezebbet választották, mivel a Felvilágosodás óta a szakrális művészetet kiközösítették a mindenkori kortárs kultúrából.

Ma, amikor a földi pokol bugyraiba navigálták az emberiséget a szekuláris ideológiák, mindennél nagyobb szükség van a hitvalló művészetre, és egyedül csak ennek van értelme. Egy Istent kereső, és egy Istent felmutató mű, egy fohász, egy imádság, és ahogy erre Thomas Merton trappista szerzetes évtizedekkel ezelőtt már rávilágított, az imák tartják életben a Földet, az életet a Földön. 

Tóth Csaba megnyitójában Thomas Mertont is idézte, az Isten keresésről: „Ami Isten megtalálását illeti, addig keresni sem tudjuk Őt, míg meg nem találtuk, s addig nem találtuk meg, amíg Ő előbb ránk nem talál”, és a nehéz idők reménytelenségében felsejlő reményről: „Mindegy, hogy az ember és az őt körülvevő világ milyen elpusztultnak látszik, és az sem számít, hogy milyen szörnyű kilátástalanság vesz erőt rajta: az embernek, mindaddig, amíg ember marad, embervolta sugallja élete értelmét.”

Tóth Csaba megnyitója után a négy kiállító egyenkét mutatta be kereséseinek útját, ami mindegyiküknél katartikus erejű tanúságtétellé vált.

Dr. Székely János megnyitó beszéde ITT hallgatható vissza.

Tóth Csaba Munkácsy díjas festőművész gondolatait IDE kattintva hallgathatják meg.

Válaszd az életet – Életvédelmi előadás a Martineumban

Válaszd az életet – Életvédelmi előadás a Martineumban

Január utolsó napján, a KÉSZ Szombathelyi Szervezetének meghívására tartott Dr. Székely János megyéspüspök előadást a Martineum Felnőttképző Akadémián.

A szombathelyi KÉSZ szervezésében az életvédelemről szóló előadásra került sor a Martineum Felnőttképző Akadémián. Az előadást Dr. Székely János megyéspüspök úr tartotta. Különösen két helyzetet emelt ki az ember életéből. Az élet kezdetét és az ember életének befejeződését. Mindkét helyzet életünk gyenge és védendő pillanata.
Mint mondta, az ókori és jelenkori filozófusok is úgy vélekednek, hogy az ember élete végtelen érték és senkinek nincs joga elvágni az életet valamilyen keresetlen indokkal.
Az abortusszal kapcsolatban kiemelte, hamis az a gondolat, amelyet gyakran hangoztatnak: hogy a nő a saját testének ura, és azt tesz, például a megfogant gyermekkel, amit szeretne. Ez egy hamis állítás, hiszen az a gyermek él , és nem csak testi jeleket ad, hanem Isten lelkét is megkapta. Az abortuszok számának mindössze 5 % -a amely orvosi, vagy kriminális indíttatású.
Az abortuszok száma világméretben nagyon magas, ami mutatja, hogy az élet értéke, az élet védelme nem áll első helyen a mai főleg nyugati ember gondolkodásában. Az előadásban a Megyéspüspök úr külön beszélt, a méhen belüli vizsgálatokról, amelyek eldönthetik egy kis magzat sorsát. Ha valamilyen rendelleneséget tapasztalnak, sokan inkább az abortuszt vállalják. Arról nem beszél senki, hogy egy ilyen döntés, az nő egész további életére hatással van. Hogyan dönthet valaki arról, hogy egy megfogant magzat, gyermek élhet-e vagy nem….? A sérült gyermekek legtöbbször a család kincsei.
Az eutanáziával kapcsolatban Megyéspüspök úr ismét, az emberi élet kioltásának tilalmát emelte ki. Illetve feltette a kérdést, miért is akarja valaki, hogy „átsegítsék” idő előtt a halálon?
Történtek ezzel a helyzettel kapcsolatban is pszichológiai vizsgálatok, amelyek azt mutatják, hogy nem csak a súlyos szenvedés az indok. Az adott ember életének rendezetlensége, az, hogy úgy érzi már nem fontos, nincs értelme az életének, ezek az érzések, gondolatok mind közrejátszanak abban, hogy valaki már nem akar élni.
A Megyéspüspök úr előadása mélyen érintette a hallgatóságot. Rengeteg elgondolkoztató tény, esemény, történet merült fel, amelyeket megfontolva tovább erősítenek minket abban, hogy Isten az élet Ura, ő ad életet és őhozzá térünk. Nem esünk ki Isten kezéből. Nem veszünk a semmibe, hanem nála leljük meg életünk végső értelmét.

Püspök atya előadása ITT visszahallgatható!


Salamon Viktória