Boldog Brenner János ünnepe Szombathelyen

2022. december 10-én emlékezik meg egyházmegyénk Boldog Brenner János vértanúságáról. A hagyományoknak megfelelően Szombathelyen a Székesegyházban vette kezdetét az ünnep.

Szentbeszédében dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek felidézte Boldog Brenner János életútját, kiemelve azt a sok viszontagságot amelyeken keresztül egyátalán eljutott a papszentelésig. Kiemelte: mindez nem szegte kedvét, hanem inkább elmélyítette hivatástudatát. Tudta, hogy életveszélyben van de ez nem szegte kedvét: boldogan vállalta a halált Krisztusért. Márfi Gyula ezt követően Brenner János erényeiről beszélt, az evangéliumi 8 boldogság alapján. Beszélt János atya  meggyilkolásáról, hozzátéve: ma is sok keresztényt üldöznek és halnak meg hitükért szerte a világban. 

Dr. Márfi Gyula szentbeszédét meghallgathatják itt.  

A szentbeszéd után került sor Harangozó Vilmos, nyugalmazott kőszegi plébános kanonoki beiktatására. 

Székely János megyéspüspök az egyházmegye papságának képviselőivel együtt imádkozott Brenner János koporsójánál egyházmegyénkért, a hívekért és a papokért.  A szentmise végén Székely János bejelentette: a hívek kezdeményezésére imaháló indul az egyházmegye lelkipásztoraiért. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy egy éven át imádkozik egy atyáért. Jelentkezni a pasztoralis@martinus.hu címen lehet. 

A szentmisét követően az egykori Papi Szeminárium, a mai Brenner Kollégium udvarán a kollégium fiataljai adtak műsort Brenner János atya emlékére.