Az Úr szőlőjének új munkásai – Papszentelés a Székesegyházban

2023. június 17-én a szombathelyi Székesegyházban Bodorkós Áron, Kirchknopf Gergely, Szántó Adrián és Vigh Balázs diakónusokat áldozópappá szentelte dr. Székely János megyéspüspök. 

Ezen a napon megemlékeztünk a szentelésük jubileumát ünneplő atyákról is. A nemrég elhunyt dr. Szakony Ferenc atyáról, aki vasmiséjét ünnepelte volna idén. Püspök atya köszöntötte az aranymisés Orbán István kanonok atyát, Sághegyi Gellért atyát, az ezüstmisés Andor Zoltán, Kercza Asztrik OFM atyákat és dr. Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspököt. Imádkozzunk értük! A papszentelési szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján.

Szentbeszédében Székely János megyéspüspök, a szentleckére utalva, kiemelte: papnak lenni annyit jelent, hogy Jézus rajtunk keresztül szíveket nyit az ég felé, gyógyít, olyan emberekét akik a saját keserűségük miatt elzárkóztak Istentől.

Segítsünk újjászületni az embereknek, hogy életükbe beáradjon Isten fénye, a szeretet fénye.

Adjátok az embereknek a leghatalmasabb kincset amire minden ember vágyik, amit csak Isten tud adni, mert csak ő tudja az egész embert betölteni. Adjatok értelmességet, értelmet és fényt, amit semmilyen földi szenvedés nem tud kioltani. Azt a reményt, ami bármivel képes szembenézni. Azt békét ami nem külső körülményektől függ. Azt a hitet és kapaszkodót amit nem mi emberek alkottunk, hanem ami igaz, valóságos.

Az evangélium kapcsán Székely János elmondta: Jézus a világ világosságáról beszél, amelyet nem elrejtenek, hanem lámpatartóra tesznek. Krisztus korában mécsest gyújtani nagy munka volt. A jézusi mondatnak igéje szenvedő igealak: Isten cselekvésére utal. Isten nem azért gyújtotta benned a fényt, hogy bárki ezt elrejtse, eloltsa. Isten sokat fáradt, hogy az életünk, hitünk, szeretetünk fénye égjen. Becsüld meg, légy érte hálás.

A fényt Isten felteszi a lámpatartóra, hogy világíts sokaknak. Sokszor ez a lámpatartó nem lesz más mint a kereszt. Annak, hogy világíts ára van: önmagadat kell odaadnod, nap mint nap. Tedd ezt jókedvűen, hiszen Isten a jókedvű adakozót szereti, mondta Székely János a szentelendőknek.

Az evangélium következő mondatához, ti vagytok a föld sója, a következő gondolatokat fűzte Székely János. Az ókorban démonűző hatalmat tuladjonítottak a sónak, hiszen a húst a só óvta meg a széteséstől. A szétestéstől ami a gonosz cselekedete. Isten egységes világát akarja szétszakítani a gonosz pl. az embert elszakítani Istentől, nemzeteket fordít egymás ellen. Legyetek sók, azaz tartsátok távol a gonosz rothasztó hatalmát és legyetek őrei az eleven, életadó gyökerenek, szálaknak amik kötnek az Istenhez és egybentartanak családokat, nemzeteket, közösségeket.

Legyetek szolgálatkész papok aki adni akarnak. Akik nem kényelmet, sikert és önmagukat keresik, hanem szogálják a rájuk bízottakat. Legyetek igényesek a felkészülésben. Isten népének joga van arra, hogy tartalmas, hiteles üzeneteket kapjon. Legyetek az imádság emberei. Legyen a szívetek nyitva mindenki felé. Legyetek testvérei mindenkinek aki hozzátok jön, különösen a gyermekeknek, fiataloknak, szenvedőknek, szegényeknek. Legyetek hűséges papok: annak a kincse, akinek hite nem felszíni érzelmek hullámzása, hanem mély mint a tenger és erős mint a szikla. Papnak lenni hatalmas ajándék, felfoghatatlan megtiszteltetés, kegyelem, kincs, ajándék és titok. Minden nehézség ellenére öröm, mondta Székely János, aki a szentbeszédben megköszönte a szentelendők családtagjainak is a támogatást.

A szentmise végén a felszentelt atyák Székely János megyéspüspökkel a Szent Márton oltárhoz vonultak, ahol közösen imádkoztak új papi hivatásokért. A szentmise az újmisések áldásával fejeződött be.