Mindannyian testvérek vagyunk, Isten gyermekei – Roma családi nap a Püspöki Palotában

Mindannyian testvérek vagyunk, Isten gyermekei – Roma családi nap a Püspöki Palotában

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szervezésében roma családi napot tartottak Szombathelyen a Püspöki Palota kertjében május 4-én. Boldog Ceferino, a romák patrónusa emléknapján hívta ünneplésre a családokat a Szombathelyi Egyházmegye. 

A Püspöki Palota kertjében Kiss István, a Karitász igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Székely János megyéspüspök roma nyelven tette meg ugyanezt. Rövid köszöntőjében Boldog Ceferinoról beszélt, aki gyakran összegyűjtötte a gyerekeket, és mesélt nekik Jézusról. Mi is hasonlót élünk át most a püspökség kertjében. Érezzétek, hogy Isten szívében vagytok, nem valahol oldalt, távol, a periférián. Nincs szakadék, testvérként vagyunk együtt, a Mennyei Atya gyermekeiként – mondta az egybegyűlteknek. Szirmai Róbert, a SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is köszöntötte a megjelenteket, akiket ebéddel is vártak.

Mintegy 250-en hallották meg a hívást és jöttek el a találkozóra. Amíg a gyerekeket arcfestéssel, rajzolással, kézművesfoglalkozással kötötték le, a felnőtteket kulturális programok szórakoztatták. Felléptek, többek között, a Lovászi Általános Iskola énekkara és a szombathelyi Magvető Tanoda diákjai. Dr. Székely János megyéspüspök a martius.hu-nak adott interjújában elmondta: számára a nap egyik legmélyebb pontja az volt, amikor a  felnőttekkel külön is találkozott. Beszélgettek hitről, és bátorította a megjelenteket, hogy imaközösségeket hozzanak létre.

A családi nap szentmisével zárult. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök újra Boldog Ceferino életét állította példaként a megjelentek elé. Beszélt életének nehézségeiről – pl. nem járhatott iskolába, édesapja elhagyta a családot – de buzgóságáról is, amelynek egyik megnyilvánulása volt például, hogy a káromkodást, a csúnya beszédet nem tűrte meg maga körül. Kiskorától kezdve rendkívül tisztelte Istent és amikor meglátta, hogy az emberek templomba járnak, ami az életüket gazdagabbá, szebbé tette: a családokban nincs veszekedés, zűrzavar, hanem békesség van, akkor Ő is elment a templomba. Felfedezett egy óriási titkot: a lelkünknek szüksége van az imádságra, az Isten-kapcsolatra. Erre hívta a cigány testvéreket is Székely János, aki a házastársi szeretetről, a tanulás fontosságáról is beszélt. Milyen jó ha egy gyermek úgy nő fel, hogy a családban nincs veszekedés, ahol a problémákat békességben oldják meg, mondta a megyéspüspök hozzátéve: Ceferino élete arra is példa, hogyha a gyermekeitek javát akarjátok akkor segítenetek kell őket abban, hogy tanulhassanak, és így életük szebb és boldogabb legyen. Székely János beszélt arról is, hogy Boldog Ceferino 1936-ban egy papért adta oda életét. Utolsó szava ez volt: Éljen Krisztus király! Gyönyörű élete volt és a Te élted is lehet ilyen: engedd be a szívedbe Jézust és akkor az életed megváltozik, megújul. Búcsúzáskor minden jelenlévő számára ajándékot adott Székely János megyéspüspök. A szentmisén közreműködött az Ébren álmodók zenekar Rettegi Zsolt vezetésével.

A programról megkérdeztük Kiss Istvánt is, az egyházmegyei karitász új igazgatóját. Ez volt az első program amit már mint a karitász igazgatójaként vettem részt, segítettem a szervezést. Számomra nagy élmény volt a kollégáim elkötelezettsége, az, ahogy ezt a találkozót megszervezték. Én jól éreztem magam és akiket megkérdeztem, szintén pozitívan nyilatkoztak a napról. Lenyűgözte őket János püspök atya személyisége, az, hogy meghívta őket otthonába, hogy mindenkit megszólított és kíváncsi volt a véleményükre. Ilyennel korábban nem találkoztak, mondta az igazgató. 

Legyünk Isten országának építői – Egyházmegyei zarándoklat Pusztacsatáron

Legyünk Isten országának építői – Egyházmegyei zarándoklat Pusztacsatáron

Idén Pusztacsatár adott otthont az évről évre várt egyházmegyei zarándoklatnak. Több mint ezren vettek részt a programon.

A résztvevők többsége gyalogosan, énekelve, rószafüzért imádkozva tette meg az Ozmánbüktől a kegyhelyig vezető utat. Székely János megyéspüspök indulás előtt mondott gondolataiban megemlítette, hogy Jézus 12 éves korában, a szüleivel együtt tette meg első ízben a Jeruzsálembe vezető utat, később a tanítványaival együtt minden jelentős ünnepen elgyalogolt ugyanoda. A Katolikus Egyház története is tele van zarándoklatokkal, amelyek úticélja hol Róma, hol Santiago de Compostela, hol a Szentföld volt. 

A zarándoklat rádöbbent arra, hogy az egész életünk egy titokzatos hosszú út, amelynek az a célja, hogy megtanuljunk szeretni – mondta Székely János. A zarándoklat során a szeretet lépéseit tanuljuk, azt, hogy ajándékká tegyük az életünket. Ezt az utat Isten indította el. Ő az, aki megálmodta, megteremtette ezt a világot, s benne minket is. Ő az, aki a földi életünk végén, a halál kapujában kitárt karokkal vár majd, hogy beléphessünk az örök szeretet országába.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentbeszédében a pusztáról és a csatákról beszélt. A puszta az Ó-és Újszövetségben is megjelenik, Keresztelő János is a pusztában élt és azt kérte/kéri: Készítsük az Úr útját, egyengessük ösvényét. János kilép a komfortzónájából, hogy az Istennel találkozzon. Krisztus is a pusztába vonult 40 napra, ahol megkísértette a sátán. A puszta lehetőség a magasság és mélység megélésére, lehetőség, hogy találkozzunk az Istennel. Erre lehetőség van Pusztacsatáron is. A zarándoklat során mi is kilépünk a komfortzónánkból, elhagyjuk a megszokott, kényelmes életünket. Az ÉN helyett alkalmazkodnunk kell, figyelni másokra, az Istenre is. Szentbeszédének második részében a csatákról beszélt a segédpüspök. Szellemi téren óriási háború zajlik, amely Isten országának építői és a gonoszság erőinek csatlósai között zajlik. Mindkét oldal keresi a munkatársait. Legyünk Isten munktársai az Ő országának építésében, mondta Fekete Szabolcs Benedek. Hogyan? Pál apostol efezusi levelét idézte: öltsük magunkra Isten fegyverzetét. Derekunkon az öv legyen az igazság: azaz igazat kell mondani, őszintének kell lenni.  A megigazulás páncélját öltsük magunkra, hogy a legsebezhetőbb pontjaink – pl. a szívünk –  védve legyenek: azaz értsük meg, minden ajándék. Ügyeljünk lépteinkre, és ha elesünk álljunk fel Isten segítségében bízva. Vegyük fel az üdvösség sisakját, bíztat minket Pál apostol, azaz: megmaradjon az ítélőképességünk. Használnunk kell a hit pajzsát, a gonosz tüzes nyilai, azaz a kétségek ellen. Kezünkbe vegyük a lélek kardját, azaz az Isten igéjét, a Szentírást. Olyan csatába hívlak benneteket amely csak győzelemmel végződhet. Mert a jó erősebb a rosszanál. A szeretet erősebb a gyűlöletnél. A béke erősebb a háborúnál, mondta Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök.

A szentmise útán lehetőség nyílt egyéni imádságra a kápolnában, a szabadtéri oltárnál szentségimádást tartottak, emellett az Öröm útját is végigjárhatták a zarándokok. A program litániával zárult. Rövid beszédében Székely János megyéspüspök Szent Józsefet állította példaként a hívek elé, mint aki ráhagyatokozott Isten akaratára, elfogadta, hogy az Isten Fiának nevelője legyen, és támaszává vált a Szűzanyának. Fontos az édesapai hivatás, mondta a megyéspüspök.

A szentmise hangfelvétele meghallgatható az alábbi linken. 

Névadójukra emlékeztek a szombathelyi Brenner óvodások

Névadójukra emlékeztek a szombathelyi Brenner óvodások

Névadójukra, Boldog Brenner Jánosra emlékeztek április 30-án, a szombathelyi Brenner óvodások. 

2018. május 1-jén avatták boldoggá Brenner Jánost Szombathelyen. Ehhez az a naphoz kötődik az emléknap, mondta a martinus.hu-nak Pintérné László Ildikó intézményvezető. Vagy kiránduláson vesznek részt a gyerekekkel – ahol tábori misével és játékkal emlékeznek Brenner Jánosra-, vagy, mint a mai napon, különböző bibliai tartalmú drámajátékokkal viszik közelebb az ő személyét, az evangélium üzenetét a gyerekekhez. Éljék át milyen boldognak lenni, milyen az Jó Isten közelében lenni, együtt, szeretetben, békességben lenni, illetve megmutatjuk hogyan élt János atya a gyerekkel: közöttük volt, tanította őket, sokat játszott velük, mondta az intézményvezető. 

Az eseményen nem csak a szombathelyi Hollán Ernő utcai és Bem utcai telephelyről érkeztek a gyerekek, hanem a nardai és pornóapáti tagóvodákból is. 

Dr. Székely János megyéspüspök nyitotta meg a napot. A gyerekek beszállhattak Noé bárkájába, Jézussal együtt a vihar lecsendesítését is átélhették, ahogy megtapasztalhatták a Jó Pásztor szeretetét is, de „ellovagoltak” Rábakethelyre, ahol imát is mondtak a templomban.

Búcsú a zalaegerszegi Gondviselés Házában

Búcsú a zalaegerszegi Gondviselés Házában

Április 29-én búcsút ünnepeltek a zalaegerszegi Gondviselés Házában. Április 30-án emlékezik meg Egyházunk Cottolengo Szent József olasz pap haláláról, aki a 19. században létrehozta a rászorulók megsegítésére a Gondviselés Kis Házát. A zalaegerszegi intézményt is az ő oltalmára bízták az alapításkor. Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét az ünnepen.

Szentbeszédében beszélt Cottolengo Szent Józsefről és példaképéről Páli Szent Vincéről. Azt kívánom, hogy mindig érezzék Isten jelenlétét, szeretetét, Cottolengo Szent József jelenlétét és bizalmát, amellyel egykor művét létrehozta. Azt kívánom, hogy ebben az otthonban egymás között is mindig uralkodjék szeretet, jóság, megértés, türelem. A keresztjeiket tudják bátor szívvel, türlemmel, hittel, alázattal elfogadni, engedni, hogy Isten alakítsa a szívüket és akkor ez az otthon is ahhoz hasonló lesz, amit egykor Cottolengo Szent József létrehozott., zárta szentbeszédét Székely János megyéspüspök.

A szentmise után a Dúdolók zenekar adott műsort.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.

Megáldották a felújított jáki templomot

Megáldották a felújított jáki templomot

Április 21-én délelőtt került sor a jáki Szent György-templom felújítás utáni megáldására. Az eseményen részt vett dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök is. A szentmise végén átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága által, a legjobb műemléki helyreállításért járó ICOMOS-díjat és végső nyughelyére helyezték az alapító Jáki Nagy Márton földi maradványait. 

A délelőtt folyamán Sulyok Tamás köztársasági elnök magánlátogatáson vett részt a Püspöki Palotában dr. Székely János megyéspüspök meghívására.Jákon dr. Tóth Ernő polgármester fogadta az ország első emberét, amelyen – a hívek mellett – az ország és a vármegye több vezető politikusa is megjelent. 

A szentmisén előbb megyéspüspök atya köszöntötte a megjelenteket, majd V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mondta el ünnepi gondolatait. Köszönetet mondott – többek között – a felújítási munkákban részt vevőknek, valamin Magyarország kormányának, amely a templomok felújítására is programot indított és, hogy a 3700 templom közé a jáki is befért. A világi szentelések értelme lelepleződik: mert minden munkának, időnek, anyagi áldozatnak szentelés értelme az, ahogy a katolikus lexikonban is olvassuk: kiemelni világi rendeletetéséből és Isten szolgálatára rendelni. 

V. Németh Zsolt államtitkár beszédét meghallgathatják ide kattintva.  

Ezt követően dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök mondta el köszöntőjét. Kiemelte: a templom ékessége hazánknak és az egész Kárpát-medencének. Őrzi az ezredéves magyar kereszténység lenyomatát. Éppen ezért meg kell őrizni a magyarság következő generációinak és azoknak akik csodálattal szemlélik Európa keresztény múltjának eme darabját. Beszédének további részében a közösség erejéről beszélt: a templomot építő és azt betöltő emberekről. A kívülről sugárzó dicsőség nem helyettesíti a belülről felhangzó dicséretet, mondta az államfő. Hangsúlyozta: a változó idő nem csak az épületeken látszi,, hanem a közösségeinket is kikezdi. Van-e elég erő bennünk, hogy a közösésgeinket megújítsuk? Erőt tudunk-e merítenmi abból a spirituális hagytaékból amely 1000 éven át meghatározta mindennapjainkat? Merünk-e egymás gondjaiba merülni? Merünk-e egymás életnehézségeinek és örömeinek hordozójává válni?

Fontos lenne a jövőben a közösségek megújítására is hangsúlyt helyezni. Nem csak a felszínt értintő, hanem szellemi, lelki magasságokat, mélységeket elérő újjáépítésre van szükség. Nekünk is újra egymáshoz kell épülnünk, minden akadályt, bizalmatlanságot félretéve. Az emberek vágynak a megtartó közösségekre, vágynak a spirituális többletre, hogy felüdülést és Istenközelséget találjanak. De ha nincs megtartó közeg, élő és életető közeg, akkor hová forduljanak? – tette fel az államfő. Hitünket is csak közösségben tudjuk megélni, ahogy a szeretetet is. Magányosan nem megy. Hívő közösségben élni pedig azt jelenti, mint részt venni egymás életében, osztozni a másik örömében és bánatában, tudni együtt imádkozni. Meg kell találnunk, hogyan lehetünk élő kövek összekötő habarcsa. Hogyan tudunk újra közösségbe szerveződni, egymást szolgűli és ezzel kívülre is sugározni az örömhírt. A templom megújulása társadalmi összefogás eredménye, ahhoz az egész nemzet hozzájárult. Európa felújított templomává válhatunk – mondta Sulyok Tamás: élő, egymás segítésében, szeretetében aktív közösségek otthonává ahová erőt meríteni jönnek az emberek. Közösségeink egymás erőforrásai lehetnek, összekötőkapcsok az imdáságban, egymás támogatásában és segítésében. 

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédét meghallgathatják itt.

Mit üzen számunkra a jáki templom? – tette fel a kérdést szentbeszdében Székely János megyéspüspök. Az első, hogy a hit felemel, távlatot ad, megtölti a szívet. Hit nélkül az emberi élet lapossá, sivárrá válik. Ezt őseink tudták. A hit felfelé emelő ereje nélkül társadalmunk összeomlik.

A második üzenetet a templom díszítő elemeiből és történelméből olvashatjuk ki. A védőszent Szent György, a gonoszt legyőző szent. A jáki templom kapuzatát kőoroszlánok őrzik és  a templom egyik faragványa is a sárkányt, a gonoszt legyőző hívőt árbázolja. A templom is sok viszontagságon ment keresztül. A tatár, a török is puszított itt. Csoda, hogy megmaradt a templom, hogy itt imádkozhatunk, csoda, hogy 1000 éven át megmaradtunk. Értékeinket megőrizni csak küzdelmek által lehetséges, csak a gonoszt legyőző Szent György erejével és kitartásával és Isten kegyelmével. 

A jáki templom kövei a kegyelem erejét, Isten minket körülölelő szeretetét sugározzák. És sugározza a jézusi ígéretet: Ne féljetek! Én legyőztem a világot! És veletek vagyok a világ végéig. 

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.  

 

 

A szentmisében került sor az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága – mint a műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja, által adomonyozott ICOMOS-díj átadására. A szervezet minden évben díjazza az általa legjobbnak ítélt műemlék helyreállításokat. A díjat idén a jáki templom kapta.

Vörös András beszédét meghallgathatják ide kattintva.

A szentmise végén a szentély alatti kriptába helyezték végső nyugalomra az alapító Jáki Nagy Márton földi maradványait. A Szombathelyi Egyházmegye Youtube csatornáján élőben közvetítettük az eseményt, amelyet visszanézhetnek ide kattintva.

Befejeződött a jáki templom felújítása – Április 21-én ünnepélyes megáldás

Befejeződött a jáki templom felújítása – Április 21-én ünnepélyes megáldás

A Szombathelyi Egyházmegye és Ják Község Önkormányzata mindenkit szeretettel hív a felújított Szent György-templom püspöki szentmisével történő megáldására 2024. április 21-én, vasárnap 10 órára Jákra. Az eseményen dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök is részt vesz. A szentmisén kerül sor az ICOMOS-díj átadására és az alapító, Jáki Nagy Márton földi maradványainak újbóli elhelyezésére. 

A Szombathelyi Egyházmegye és a Ják Község Önkormányzata a jáki Szent György-templom 2024. április 21-i megáldásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást, felhívást teszi közzé.

 

1. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét megtiszteli jelenlétével dr. Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke. Az esemény kiemelt jellege miatt a templomdombon korlátozottan állnak majd rendelkezésre parkolók. Azt kérjük a település lakóitól, hogy – akinek egészségi állapota megengedi – erre a szentmisére gyalog vagy kerékpárral jöjjön. 

Akik Jákról vagy távolabbról gépkocsival érkeznek azoknak a település egyéb helyein – így pl. a faluközpontban, az óvoda környékén, a temetőnél vagy az önkormányzati étkező mellett – lesz lehetséges a parkolás. 

 

2. A templomot és környékét a szentmisét megelőzően biztonsági átvizsgálásnak vetik alá. Emiatt a templomkertbe és a templomba csak 9 órától lesz lehetséges a belépés. 

Kb. 9.45-kor a templom déli kertjébe vezető Folnay-kapu lezárásra kerül az érkezők elől és ettől az időponttól a templomba sem lehet már bemenni. Akik ezt követően érkeznek, a lépcsőn vagy a „szekérút” melletti nagykapun tudnak a kertbe bemenni.

 

3. A templomon kívül a kertben LED-falas kivetítést és hangosítást biztosítanak a szervezők.

 

4. Az ünnepnapon – a szentmisét követően 16.00 óráig – díjtalanul körbesétálható és megtekinthető a felújított templom és a kápolna. Ják Község Önkormányzata a helyi civilekkel, az egyházközséggel és a Karitasszal összefogásban pogácsával és frissítőkkel szolgál a vendégeknek. 

 

 

A jeles eseményre szeretettel hívjuk a testvéreket! 

Fotó: Dömötör Csaba országgyűlési képviselő Facebook oldala/ Magyar Építők 

Jubiláns házaspárok találkozója Szombathelyen június 15-én – Jelentkezési információk

Jubiláns házaspárok találkozója Szombathelyen június 15-én – Jelentkezési információk 

Idén is közös ünneplésre hívja a jubiláló házaspárokat a Szombathelyi Egyházmegye. 

A Jubiláns Házaspárok Szentmiséje 2024. június 15-én, szombaton 10 órakor kezdődik a  szombathelyi Székesegyházban. Azokat a házaspárokat várjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. 

Az előző évekhez hasonlóan egy könnyen használható internetes felületen kell a házaspároknak egyénileg jelentkezni. 

A regisztrációs űrlapot a következő linken lehet elérni: https://forms.gle/ozPXP8NRHdRijD2N8

 

Jelentkezési határidő: 2024. június 2. A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudunk fogadni.

Kérjük a jubiláns pároktól, hogy az ünnepre minél korábban – legalább 15 perccel a szentmise kezdete előtt-  érkezzenek meg, hogy  névre szóló ülőhelyeiket el tudják foglalni. 

Római zarándoklaton vettek részt a szentgotthárdi gimnazisták

Római zarándoklaton vettek részt a szentgotthárdi gimnazisták

A Szent Gotthárd Gimnázium az idei évben élhetett először azzal a lehetőséggel, hogy 11. évfolyamos diákjai a Szombathelyi Egyházmegye anyagi támogatásával és Székely János Püspök atya áldásával 4 napos római zarándoklaton vehessenek részt.

 

„Aki rohan, azt az idő szorítja, – aki zarándokol, azt az idő tágítja.

Aki menekül, önmaga elől fut, – aki zarándokol, önmaga felé tart.

Aki menetel, másokhoz igazodik, – aki zarándokol, saját ritmusára jár.

Aki túrázik, teljesít, – aki zarándokol, teljessé lesz.

Aki kirándul, kikapcsolódik, – aki zarándokol, bekapcsolódik.

Aki sétál, nézelődik, – aki zarándokol, befelé figyel.

Aki bóklászik, céltalan, – aki zarándokol, célra talál.

Aki zarándokol, úton van…Aki zarándokol, jó úton van.”

 

velence2A zarándoklat első napján megismerkedtünk Velencével, a tengerek királynőjének nevezett csodálatos várossal, ahol a pompás paloták lábát a tenger mossa, és a lagúnák megannyi titkot őriznek. Utaztunk vaporettóval, és megcsodáltuk a város nevezetességeit: a Szent Márk teret, a Szent Márk székesegyházat, a Dózse palotát, a Sóhajok hídját és a Rialto hidat.

A közös programok után maradt elegendő szabadidő arra is, hogy mindenki kedvére barangolhasson a sikátorok és lagúnák rejtélyes világában.

Utunk során (közel 16 órát töltöttünk az autóbuszban) többször imával fordultunk a jó Istenhez. Az esti rózsafűzér imánkat már Róma fényeinél mondtuk el. Fáradtan tértünk nyugovóra magyar egyházunk által fenntartott Szent István Házban.

 

roma10Zarándokutunk következő napját – egy csodaszép és felejthetetlen napot – Rómában töltöttük.

Délelőtti programunk első állomása a Vatikán volt.

Vatikánváros a világ legkisebb, de vallási és erkölcsi szerepét tekintve a világ egyik legnagyobb tekintélyű állama. Államfője a pápa, aki a világ sok államával tart fenn kapcsolatot.  

A Szent Péter tér ámulatba ejtő monumentalitása, a Szent Péter bazilika lélegzetállító fensége feledtette velünk a hosszas sorbanállást a közel 30 fokos nyári hőségben.

A Szent Péter bazilika kupoláját is meghódítottuk: a 120 méteres, közel 35 emeletnyi magasságba gyalog mentünk fel 551 lépcső segítségével.

roma1A nap során felkerestük még az Angyalvárat, majd a gyönyörű szobrokkal díszített Ponte Sant’ Angelo hídon átsétáltunk a Teverén.

Megpihentünk a Piazza Navonán, az olasz főváros legnyüzsgőbb terén, ami egyben Róma történelmi központja is. Megcsodáltuk a Pantheont, ami Róma legépebben fennmaradt építészeti öröksége.

Majd elérkeztünk e napi utazásunk utolsó állomására: a három út kereszteződésében található Piazza Fontana di Trevi-re, ami Róma talán egyik legismertebb, legnépszerűbb, legvonzóbb terecskéje. Az itt található Trevi-kút igazi gyöngyszeme Rómának: látványa felébreszti a látogatóban a vágyat, hogy e városba visszatérjen – s az eléje táruló mesevilágtól elkápráztatva mintha egy pillanatra hinne is abban, hogy a vízbe dobott pénzdarab még visszahívja Rómába.

A nap során barangoltunk a Rómát behálózó szűk, rejtélyes sikátorokban is, a kicsi, eldugott, de annál szebb tereken; gelatót, pizzát, pastát és tiramisut kóstoltunk.

A léleknek szánt útravalót a mai napon is megkaptuk lelki vezetőnktől, Imre atyától: nemcsak

a meglátogatott szakrális helyek történetét mesélte el, hanem személyes élményeit, tanító gondolatait is átadta nekünk.

A következő napon a keresztény és antik Róma csodás helyeit jártuk be.

Zarándoklatunk harmadik napját szállásunk, a római Szent István Ház kápolnájában kezdtük, ahol Imre atya vázolta nekünk a nap programját: a négy római pápai bazilika meglátogatását fontosnak tartottuk. Ezen négy pápai bazilika a Katolikus Egyházban nagy jelentőséggel bír.

Az első római pápai bazilika a Szent Péter Bazilika (más néven: Basilica Vaticana), mellyel pénteki napunk során már megismerkedtünk.

roma4A városfalon kívül található a Falakon kívüli Szent Pál Bazilika, Róma második legnagyobb bazilikája. Sokak meggyőződése szerint e templom ott áll, ahol Pál apostolt eltemették. Az új évezred első évtizedében a régészeti feltárások is igazolták ezt.

A világon egyedülállóan az oszlopok felett a pápákat ábrázoló mozaikok vannak, egészen Szent Pétertől Ferenc pápáig, az ő mozaikképeik világítanak.

San Giovanni in Laterano, azaz a Lateráni bazilika a négy római pápai bazilika közül a legrangosabb. A történelmi városközpont peremén található székesegyház az egyik legrégebbi és legnagyobb egyházi épület Rómában. A templomok „tanítójának és szülőanyjának” is nevezik, hiszen az egyházi hierarchia figyelembevételével a lateráni a Város és a Világ első számú temploma.

Róma legnagyobb Mária-temploma, egyben a negyedik fő bazilikája a Santa Maria Maggiore (Basilica Liberiana). A legenda szerint 356-ban Liberius pápa álmot látott, melyben a Szűzanya azt kívánta, hogy építsen templomot azon a helyen, ahol másnap havat talál. Augusztus 5-én reggel hó fedte azt a helyet, ahol ma a templom áll, a pápa pedig engedelmeskedett, megépíttette a templomot.

roma5A templomok felkeresése után következett az antik Róma megismerése: a Colosseum, a Forum Romanum, a Palatinus domb, Constantinus diadalíve lenyűgözött minket.

A hivatalos programok sorát az esti szentmise zárta szállásunk kápolnájában. A gimnazisták látták el a ministrálást és az énekesek szolgálatát. Külön tanuló felügyelte a mise alatti csengetés rendjét.

A pénteki fárasztó, de felemelő programok után az estét szállásunk tetőteraszán zártuk a Budapesti Piarista Gimnázium diákjaival, akik aznap érkeztek római zarándoklatra. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az ország két patinás, évszázados múltra visszatekintő gimnáziuma között.

Szombaton elbúcsúztunk Rómától, és élményekkel telve indultunk haza.

Köszönjük Őexcellenciája, Dr. Székely János megyéspüspök atyának és Tálas József EKIF igazgató úrnak, hogy támogatták utunkat; Bodorkós Imre atyának, hogy velünk tartott és vállalta az út lelki vezetését; Szentgotthárd Város Képviselőtestületének és a gimnázium Szülői Közösségének, hogy anyagi támogatást adtak; szállásunknak: a római Szent István Háznak, hogy nagyszerű hajlékot nyújtottak; a Benkő Kft-nek, hogy biztonságban célba- és hazaszállította csapatunkat; Németh Roland tanár úrnak, hogy elkísért minket és Kovács Andrea tanárnőnek, hogy megálmodta és megszervezte utunkat; és persze szüleinknek, hogy minden formában támogatták, hogy ez az álom végül valóra válhasson.

Bízunk abban, hogy a Trevi-kútba dobott érménk beváltja reményünket és visszatérünk még Rómába. E jámbor – számunkra mégsem babonát jelentő – megállapítás mellett fenntartónkkal összhangban valljuk, hogy ez az utazás egy olyan ajándék volt számunkra, amely hitünkben és identitásunkban életre szólóan formált minket.

 

Élményekkel telve és a lelki kincseket elraktározva értünk haza, és most már mi is valljuk:

 

„Boldog vagy, zarándok, mert felismerted, hogy a valódi utazás akkor kezdődik, amikor maga

az út véget ér.”

 

 

Nagypénteki városi keresztút Szombathelyen

Nagypénteki városi keresztút Szombathelyen

Nagypénteken este, a hagyományoknak megfelelően, kereszutat jártak a szombathelyiek. Dr. Székely János megyéspüspök és Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök vezetésével az Óperint utcai Szent Kvirin emlékhely és a Kálvária-domb aljában található Szent István szobor közötti útvonalon idézték fel Jézus szenvedésének eseményeit. 

A jelenlévők a keresztutat XVI. Benedek pápa elmélkedéseivel és imáival járták végig. Az egyes állomások között a szombathelyi plébániák, a karitász, a cserkészet, a Szent György Lovagrend és az egyházmegye kispapjai vitték a keresztet.