Éljünk a szeretet ragyogásában!

Szent Márton üzenete szülővárosa lakiónak

Szent Márton ünnepén, november 11-én, a szombathelyi Szent Márton-szobornál mondott beszédet Székely János megyéspüspök. Beszédét változtatás nélkül közöljük.

Nagy szeretettel köszöntöm én is Érsek atyát, püspök atyát, paptestvéreket, kedves nővéreket, Polgármester urat, kormánymegbízott urat, tisztelt képviselőket, nagy szeretettel köszöntöm a családokat, gyerekeket, idősebbeket, mindenkit, aki eljött a mai estén Szent Mártont ünnepelni. Ünnepelni az ő életében Isten szépségét, erejét és jóságát, amely egy emberi életből a lehető legjobbat hozza elő.

Ma reggel egy hídon mentem át. Gyönyörű volt látni, ahogyan a híd alja még ködben úszott, de a híd teteje már ragyogott a Nap fényében. Valahogyan így emelte ki az Istennel való találkozás a fiatal Mártont a pogányság, a katonai élet ködéből, fel a Szeretet ragyogásába. Valahogyan így emelte ki Európa népeit a kereszténységgel való találkozás a tévedés és bűn homályából az igazság, a hit, a remény és a szeretet ragyogásába. Európát olyan emberek hozták létre, mint Szent Márton, mint Szent Benedek, mint Szent István, Szent Adalbert, Szent Gellért, Szent Mór, Szent Ferenc és Szent Domonkos, Szent Erzsébet és Szent Margit. Európának és benne Magyarországnak addig van jövője, amíg ismeri azt a fényt, amely az ő életüket beragyogta és teljessé tette, a hit és a szeretet fényét, Európának addig van jövője, amíg ebben a világosságban él. Különben visszahull a ködbe, a tévedés és távlat nélküliség homályába.

Ha megkérdeznénk Szent Mártont, hogy mit üzen ma a szülővárosának, akkor többek között – úgy gondolom – így szólna hozzánk:

„Amikor a didergő koldust látva egy hirtelen gondolattal kettéhasítottam a vastag és értékes katonaköpenyt, majd amikor éjszaka ezt a fél köpenyt Krisztus vállán láttam, hatalmas öröm árasztott el. Ismerjétek meg ti is a jótett örömét, a szeretet boldogságát.”

Kedves gyerekek! Amikor én kisgyerek voltam, édesanyám mindig arra intett, hogy igyekezzek jót tenni, amikor csak lehet. Egyszer, talán 6-7 éves lehettem, egy idős nénit segítettem le a buszról. Valószínűleg jobban akadályoztam őt a leszállásban, mint ha nem akartam volna segíteni, a néni mégis nagyon örült, nagyon megköszönte. Én pedig, mintha szárnyaim lettek volna, olyan boldogan szaladtam haza. Ugyanezt az örömet éltem át, amikor iskolás koromban a kórházban beteget látogattam, vagy amikor egy koldusszegény idős embert hazavittem és otthon vacsorával vendégeltük meg. Kedves gyerekek! Ismerjétek meg a jótett örömét! Kedves szülők és tanítók, tanárok! Mindenekelőtt erre segítsétek a gyerekeket, hogy megtanulják a nagylelkűséget, a jóakaratot mindenki felé, hogy gyakorolják szüntelen a szeretet tetteit, ezek tegyék ragyogóvá az életüket, boldoggá a szívüket, ezek adjanak szárnyakat nekik!

 

Vajon mit üzenne még Szent Márton nekünk, a szülővárosa lakóinak? Minden bizonnyal azt is üzenné, hogy nyissátok ki a lelketeket az Ég felé, Isten felé. Ő, aki szinte megszakítás nélkül imádkozott, akinek az alakját a templomban, amikor Istent dicsérte, sokan ragyogónak látták, minket is hív arra, hogy ismerjük meg Isten közelségének örömét, békéjét. Az emberi szívet egészen csak Ő tudja betölteni. A földi dolgok mind végesek, töredékesek és sebzettek. Ismerjétek meg Isten jelenlétének fényét, a benne és vele való élet örömét!

Végül Szent Márton, aki az ellenséges sereggel szemben fegyverek, pajzs és sisak nélkül állt ki az első csatasorba, és aki félelem nélkül kiállt az igazságtalanul elítéltek életéért, a bátor Szent Márton azt is üzeni nekünk, hogy legyünk a béke emberei. Ne fegyverekkel, hanem egy igazságosabb világ felépítésével, a szegény, a beteg, a gyönge segítésével építsük a szeretet országát! Fogadjuk be a békét, a harácsolásról és önzésről való lemondást mindenekelőtt a lelkünkbe, sugározzuk a békét családjainkban, szánjon ki-ki időt a házastársára, a gyermekeire, élje át a harmónia óráit újra és újra, és végül, mindennek következményeként építsük a békét a világban!

 

Építsünk egy igazabb világot, ahol a vagyon nem egyre kevesebbek kezében összpontosul, ahol a nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben tartják, ahol a fegyverek szavát felváltja az emberi szó, az önmérséklet, a bölcsesség, a megértés szavai.

Szent Márton élete 1700 év után is ragyog, mint a ködből a napfénybe kiemelkedő híd. Ragyog, mert megismerte Isten ragyogását, a szeretet fényét és ebben élt. A mai válságos időkben, a háború borzalmai és az energiaválság idején, amikor úgy tűnik, mintha inogna a talaj az emberiség lába alatt, erősítsük meg a hitünket abban, hogy a világ ma is, minden nehézség ellenére, a teremtő Isten tenyerén van. Ő az Alfa és az Ómega, a kezdet és a beteljesedés. Elmúlik minden, országok és épületek, autók és a technika többi remekműve, egyedül az Ő szeretete marad meg örökre, és mindazok, akik ennek a szeretetnek a fényében éltek és élnek. Éljünk a szeretet ragyogásában, ismerjük meg egyre jobban a jótett örömét, legyünk a béke jó munkásai családunkban és a világban! Áldott Szent Márton ünnepet kívánok mindenkinek!

Közös lelkigyakorlaton vettek részt a magyar püspökök

Közös lelkigyakorlaton vettek részt a magyar püspökök

A magyar püspökök szokásos lelkigyakorlatát 2022. november 14. és 18. között tartották Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Ebben az évben a lelkigyakorlaton összesen 34-en vettek részt magyarországi és határon túli egyházmegyékből. A lelkigyakorlatot Bakos Rafael karmelita szerzetes vezette.

 

Ezen alkalommal is a püspökök imádkoztak Jézus Krisztushoz a békéért Európában és a világban. Hívják keresztény testvéreiket és minden jóakaratú embert, hogy együtt kérjék Szűz Mária, a Béke Királynője közbenjárását az egyetértés és a békesség ajándékáért.

Vizitációs körút az egyházmegyében

Gencsapátiban járt dr. Székely János megyéspüspök

Dr. Székely János megyés püspök atya november 9-én tartott vizitációt a Gencsapáti Plébánián. 

püspöki szentmise vizitáció (1)
puspoki-szentmise-vizitacio-2
45486.vizitacio-gencs
45489.vizitacio-gencsapati

A látogatás reggel 8 órakor püspöki szentmisével kezdődött a Plébániatemplomban. A hívek a templom főhajóját teljesen megtöltötték. A szentmise után Püspök úr Bálint atya kíséretében először a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Napközi Otthonában beszélgetett a jelenlévőkkel, akik finom reggelivel várták a vendégeket. 

A Gyöngyös-kert Óvodában püspök atya minden csoportban tett egy rövid látogatást és szentképpel ajándékozta meg a gyermekeket. A nagycsoportosok Szent Márton püspök közelgő ünnepe alkalmából a Györgyi és Nóri óvó nénik segítségével készített lampionjaikkal, Márton-kiflivel és a szentről szóló szép énekkel idézték fel Egyházmegyénk védőszentjének életét.

A püspöki látogatás a Polgármesteri Hivatalban kötetlen beszélgetés formájában folytatódott, polgármester úrral, valamint településünk intézményvezetőivel. Mindannyian röviden bemutatták az általuk vezetett intézményt, beszélgettek helyzetükről és terveikről is.

A Gólyafészek Csecsemőotthonban tett rövid látogatás után a következő helyszín az Apponyi Albert Általános Iskolában folytatódott. Itt Püspök atya az iskola diákjainak kalauzolásával állomásról állomásra haladva tekinthetett bele az iskolások mindennapjaiba.

A plébánossal és az Egyházközségi Képviselőtestület tagjaival folytatott beszélgetés után a püspöki látogatás az Ernust Kelemen Gyermekvédelmi Intézményben zárult, ahol Püspök atya az intézmény több lakójával is találkozhatott és beszélgetett.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak, az intézmények vezetőinek, a kedves híveknek a püspöki látogatás előkészítésében és megvalósításában nyújtott segítségükért, köszönöm minden a mindenütt megtapasztalható szívélyes és szeretetteljes vendéglátás

Gombos Tibor Bálint, pébános

 

Nehéz kérdések-világos válaszok

Online előadás az egyházi botrányokról

Folytatódik a Szombathelyi Egyházmegye Pasztorális Irodájának októberben indult online előadássorozata aktuális hit- és társadalmi kérdésekről Nehéz kérdések-világos válaszok címmel.

A sorozat második előadásában Fekete Szabolcs Benedek segédpüspököt hallgathatjuk Egyházi botrányok címmel.                       

Időpontja: 2022. november 23. szerda 18.00 Az előadáshoz a Microsoft Teams felületén lehet majd csatlakozni.

 

Az előadás regisztrációhoz kötött. Aki az októberi előadáson részt vett, automatikusan megkapja a következő előadások csatlakozási linkjét.

Aki ezután szeretne regisztrálni, részvételi szándékát jelezze itt vagy a pasztoralis@martinus.hu címen!

A regisztrált e-mail címekre az előadás előtt küldjük a csatlakozási információkat. 

 

Várjuk előzetes kérdéseiket az előadások témáihoz kapcsolódva a pasztoralis@martinus.hu címre. A feltett kérdésekre az előadás végén válaszol majd az előadó.

 

Meghívó biblikus konferenciára

A háború és a béke a Bibliában - konferencia

A Keresztény-Zsidó Tanács november 24-én 14 órától konferenciát tart A háború és a béke a Bibliában címmel az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (Budapest,
Rózsavölgyi u 3, 1141). 

Szeretettel hív Székely János püspök minden kedves érdeklődőt. Videómeghívója megtekinthető ide kattinva. 

Előadók:

Radnóti Zoltán főrabbi: A kétfajta igazság elve a talmudi
irodalomban 

Dr. Székely János katolikus megyés püspök: Miért csak az igazságra
épülhet fel tartós béke?

Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens: A
béketeremtés boldogsága és kihívásai – A háború és béke protestáns teológiai
megközelítései 

Johann Gyula evangélikus lelkész: Az igazságosság és béke
törékenységében rejlő erő 

Dr. Thoma László református vezető lelkész: A
megbékélés jelentősége a transzgenerációs traumák feldolgozásának útján 

Dr. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész: Mitől szép a béke?

Regisztrációs e-mail: teologia@lutheran.hu

Egyházmegyei Családi Lelkinap

Egyházmegyei Családi Lelkinap

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szeretettel hívja egyházmegyénk családjait a Szombathelyen megrendezésre kerülő Egyházmegyei Családi Lelkinapra.

Lelkinap_plakát2022
A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szeretettel hívja egyházmegyénk családjait a Szombathelyen megrendezésre kerülő Egyházmegyei Családi Lelkinapra.
Időpont: 2022. november 26., szombat, 9-16 óra
Helyszín: Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, (Szombathely, Táncsics Mihály u. 48.)
Program:
9.00 Gyülekező
9.30 Köszöntések, kezdő ima
10.00 Békességteremtés a családban és kapcsolatainkban – Varga László kaposvári megyéspüspök előadása
11.15 Kérdezz-felelek püspök atyákkal
12.00 1. csoport: ebéd, 2. csoport: Kamasz a családban (Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Hortobágyi Tibor előadása)
13.00 2. csoport: ebéd, 1. csoport: Hogy szeressük jól kisiskolás gyermekeinket? (Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Hortobágyi Tibor előadása)
14.30 Énekpróba
15.00 Szentmise
Párhuzamos programok:
Szentségimádás a kápolnában 12.00-14.30
Gyerekeknek korosztályos (ovis, alsós, felsős) csoportfoglalkozások
14 év feletti fiataloknak 10.00 órától Varga László püspök atya előadása, 11.00 órától Majláth Tihamér atyával beszélgetés (kérdezz-felelek).
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a csalad.martinus.hu oldalon lehet november 15-ig.
A regisztrált résztvevőknek ebédet biztosítunk, sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk.

Az Egyház megújulásának szolgálatában

30 éves a Martineum Felnőttképző Akadémia

2022. november 12-én ünnepelte megalakulásának 30 éves évfordulóját Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémia. Az ünnepségen szóba került a múlt, a jelen kor kihívásai, és megáldották az elkészült liftet is. 

30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum
30 éves a Martineum

A jeles évfordulót a Martineum nagytermében ünnepelték az intézmény egykori és jelenlegi munkatársai, az alapító-igazgató Horváth József atya, valamint néhányan azok közül akik az elmúlt években megfordultak különböző képzéseken az intézmény falai között. 

A bevezetőjében Maurer Péter igazgató köszöntötte Őrgrófnő Pallavicini Erzsébetet. Bátyja, Őrgróf Pallavicini Frigyes nagylelkű támogatásának is köszönhető, hogy 30 évvel ezelőtt megkezdhette működését a Martineum Felnőttképző Akadémia. 

Az intézmény igazgatója az alapítóokiratból idézett: „Az intézmény fő célja, hogy segítse a Magyar Katolikus Egyház megújulását, a lelkipásztorok és a hívek vallásos életének elmélyülését, és tevékeny gyakorlását. Működjék közre abban, hogy a mai magyar társadalom tagjai a katolikus tanításokat, a keresztény kultúrát és erkölcsöt minél szélesebb körben megismerjék. Járuljon hozzá a keresztény szellemiségű közéleti célok megvalósításához, a keresztény értelmiségiek képzéséhez és továbbképzéséhez.” Az alapítóokiratban az intézmény feladati között felsorolják  a vallási jellegű programok szervezését, a lelkiség körébe tartozó programok megszervezését, segítségnyújtást a különböző élethelyzetekben élőknek az intézmény által szervezett programok útján, társadalmi ismeretek elmélyítését, a művészeti és kultúrális ismeretek és élmények gazdagítását, párbeszéd előmozdítását, fórumok szervezését. „Az akadémia munkatársai nevében jelentem, hogy az elmúlt 30 évben lelkiismeretesen igyekeztünk ennek a szolgálatnak eleget tenni az alapító rendelkezése szerint” – mondta Maurer Péter, aki megköszönte az alapításkor nyújtott nagylelkű anyagi segítséget az adományozó családoknak, magányszemélyeknek, egyházmegyéknek; a Szombathelyi Egyházmegye korábbi és jelenlegi főpásztorainak a támogatást; az intézmény korábbi vezetőinek, valamint a munkatársaknak az elmúlt 30 évben végzett áldozatos, kitartó munkájukat. 

Sosem mertünk nagyokat álmodni, folytatta köszöntőjét az igazgató. Együtt akartunk gondolkodni, együtt akartunk elmélkedni, imádkozni mindazokkal, meghallgatni mindazokat akik itt megfordultak programjainkon, részt vettek, előadtak ezeken az eseményeken, akik számára fontos volt a küldetésünk. A Martineum Felnőttképző Akadémia az elmúlt években 88 millió ft állami támogatást kapott korszerűsítésre. Ebből valósult meg – többek között – egy lift beépítése is, amely a műszaki átadás előtt áll. Korábban a nyugati példák voltak követendők számunkra, amit most látunk és tapasztalunk azok inkább elgondolkodtatnak Bennünket. Nálunk még van igény a közösségekre, a közösségeket erősítő intézményekre, értéket teremtő, értéket képviselő programokra, templomokra, hűséges és jó papokra, egyházi szolgálatot vállalkókra, zárta beszédét Maurer Péter. 

30 éves a Martineum

Az ünnepség múltidézéssel folytatódott. Horváth József atya elevenítette fel a Martineumnak és a Kálvária-templomnak is helyt adó terület múltját, amely a 17-18. századig nyúlik vissza. Akkor már állt itt a Kálvária-templom és a Perint-pataktól a templomig tartottak a stációk, amelyek ma már a templom közvetlen környezetéhez tartoznak. 1904-ben érkeztek a karmelita nővérek, akik 1950-ig éltek és imádkoztak itt. Akkor államosították a kolostort. 1949-ben Kovács Sándor megyéspüspök, a kolostor egy részének a Kálvária-templomhoz csatolásával megalapította a Szent Kereszt Lelkészséget, amelynek vezetője 1977-től Horváth József atya lett. Az 1980-as évek közepétől a volt kolostor épületet folyamatosan hagyták el az itt működő cégek, a lelkészség pedig birtokba vette a megürült egységeket. Már csak azt kellet kitalálni, hogy mit kezdjenek a nyakukba szakadt lehetőséggel. Egy szombathelyi szálloda használt ágyainak megvételével kb. 30 ember elhelyezésére nyílt lehetőségük és megkezdték a lelkigyakorlatok, képzések szervezését. Később – a Karmelita Renddel történt megegyezést követően – a volt kolostorépület egésze az egyházmegye tulajdonába került, külföldi adományoknak köszönhetően pedig felépítették a ma is látható épületet. Ezt nem mi csináltuk, hanem az Isteni gondviselés – mondta Horváth József, akinek bele kellett tanulnia abba is, hogy mi a felnőttképzés, azt hogyan kell megszervezni, lebonyolítani. Ebben szintén külföldi tanfolyamok segítettek. Számos képzési programot indítottak el: pl. mentálhigiénés képzést, ifjúsági vezetőképzést. 1 évben átlagosan 5-6000 ember vett részt egy-egy évben a programokon, mondta Horváth József. Számomra ma is fontos, hogy ez az intézmény működjön, a saját gyermekemnek tekintem, mondta az egykori igazgató hozzátéve: egyházmegyénkben is sokan vannak akik valamilyen módon kötődnek a Martineumhoz. Vagy mert képzésen vettek részt, vagy lelki, kulturális programokon.  

Tőlünk nyugatra azt mondták, hogy a Martineumhoz hasonló házak azért épültek a II. világháború után, hogy az embereket szellemileg, lelkileg felrázzák, más optikából lássák a világot. Így jelentős szerepük volt az egyházmegyék vallási életének újjászületésében. 

30 éves a Martineum

Hálát adunk Istennek, hogy a diktatúra évtizedei után szabadon és bátran hirdethettük, hirdethettétek az evangéliumot ezen a helyen, Egyházunk újra élhetett – mondta Székely János megyéspüspök, aki szintén köszönetet mondott az adományozóknak, külön Pallavicini Frigyesnek, aki 1956-ban Ausztriában segített a menekülteknek, a rendszerváltás után pedig az egyházmegyének pl. a Martineum elindításában. Megköszönte az igazgatók és a munkatársak erőfeszítéseit. A mai korban az egyik legnagyobb szüksége Európának a gondolkodásmód átalakítására van, hangsúlyozta a megyéspüspök. Európa kezdi elveszíteni azt a tudást, hogy objektív igazság létezik, ez megismerhető és nincs ellenünk. A valóság nem ellenség, és a szabadság nem önkény. Az igazi szabadságunk a valóságba beleírt isteni harmónia mentén kellene, hogy működjön. Ez ragyog fel a Tízparancsolatban, Jézus életében. Ezt a fényt sugározza egy felnőttképző Akadémia, alakítja az emberek szellemét, emelte ki Székely János, aki megáldotta az épületben elkészített, műszaki átadás előtt álló liftet is.  

 

Szent Márton, akinek szívében forradalom zajlott

Egyházmegyénk védőszentjére emlékeztünk Szombathelyen

A pénteki vesperás és lampionos felvonulás után november 12-én szombaton püspöki szentmisével emlékeztek meg a Szombathelyi Egyházmegye hívei és papjai az egyházmegye védőszentjéről, Szombathely szülöttéről, Szent Márton tours-i püspökről. 

 

Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (5 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (4 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (3 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (2 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (1 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (9 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (8 of 9)
Szent Márton Ünnep_püspöki szentmise (7 of 9)

Isten előtt mindannyian koldusok vagyunk, mondta szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek. Mindent kaptunk, kezdve az életünktől. Szent Márton ünnepén koldulni, kérni jöttünk az égieket, hogy terítsék ránk égi palástjukat. A legfontosabb szövetszála a palástnak a béke. De szükségünk van a megbocsátásra, a kölcsönös kiengesztelődésre és megbocsátásra, ahogy az egymásra odafigyelésre, az egymást segítésre, az egymásról való gondoskodásra is. Ezt kérjük az égieket mi bűnbánó koldusok. 

Ami az Amien-i városkapuban történt az forradalom volt. Márton szívében kitört a forradalom és ezt soha senki nem tudta leverni. Hagyjuk, hogy a mi lelkünkben is kitörjön a forradalom. Mert amit végül magunkkal viszünk, azok nem tárgyak vagy megfogható értékek, hanem mint a lelki értékeink, mondta Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, akinek szentbeszéde meghallgatható itt. 

A szentmise végén Székely János megyéspüspök Szent Márton oltáránál imádkozott egyházmegyénkért, a papokért, hívekért. 

A szentmise visszanézhető itt.  

Szent Márton élete ma is ragyog

Egyházmegyénk védőszentjét ünnepelték Szombathelyen

November 11-én Szent Márton püspököt ünnepli Egyházunk. Az ókori Savariában, a mai Szombathelyen született szentről a vasi megyeszékhelyen is megemlékeztek. 

A hagyományoknak megfelelően a Székesegyházban elmondott vesperással, esti imával vette kezdetét az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe. Szentbeszédében dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek nem csak felidézte Szent Márton életének legfontosabb eseményeit, hanem kiemelte: 

“Márton a tettek embere volt, aki azonnal cselekedett amikor látta, hogy erre szükség van.”

Bár Szent Márton nem ismerte úgy a Bibliát mint Szent Jeromos, de Krisztust, a Biblia „főszereplőjét” nagyon ismerte. Nem volt olyan szónok mint Szent Ágoston, de a szavának ereje volt: betegeket meggyógyított, halottakat feltámasztott. Nem volt annyira művelt mint Ambrus, de bölcs volt és találékony. Nem tudott úgy vitázni mint Szent Atanáz, de sokakat megtérített.

A vesperás visszanézhető ide kattintva.  

Az esti imádság után a szombathelyiek égő lámpásokkal, mécsesekkel a kezükben, énekelve vonultak Szent Márton szobrához. Ünnepi beszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: Márton életében Isten erejét, szépségét, jóságát ünnepeljük, amely egy emberi életből a lehető legjobbat hozza ki. A kereszténység segített Európának kiemelkedni a bűn és a tévedés homályából, és eljutni a hit, a remény, a szeretet ragyogásába. Európát olyan emberek hozták létre mint Szent Márton. És jövője is csak addig lesz, amíg az éltető forrással, Krisztussal kapcsolatban marad.

Mit üzenne ma Szent Márton a szülővárosának?- tette fel a kérdést a megyéspüspök. 

“Ismerjétek meg a jótett örömét, a szeretet boldogságát. Nyissátok ki a lelketeket az ég, az Isten felé. Legyetek a béke emberei! Ne fegyverekkel, hanem egy igazságosabb világ felépítésével építsétek a szeretet országát.”

Előbb a lelkünkben, a családunkban és aztán a világban. Szent Márton élete ma is ragyog, mert megismerte Isten szeretetét, ragyogását. Erősítsük meg a hitünket abban, hogy a világ ma is Isten tenyerén van, szeretete megmarad örökre és azok is, akik ennek a szeretetnek a fényében éltek és élnek.

Dr. Székely János megyéspüspök beszédét meghallgathatják ide kattintva.

Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere beszédében hangsúlyozta: Szent Mártont ma is megtaláljuk. Bár a mostani nehéz időszakban le kell mondanunk jónéhány korábban megszokott dologról, de rajtunk múlik, hogy ezt a helyzetet ne veszteségként, hanem lehetőségként éljük meg. Lehetőség arra, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket és az igazán fontos dolgokban találjuk meg a boldogságot: a szeretteinkben és önmagunkban, abban a belső útban amit Szent Márton is járt. Ha ezt megértjük, akkor magától értetődik az is, hogy a családunkon, barátainkon túl feladatunk másokon is segíteni és így hitet, reményt adva számukra.

 “Keressük meg magunkban a jobbik részünk és adjunk belőle másoknak is, “

mondta Nemény András.

Dr. Nemény András polgármester beszédét meghallgathatják ide kattinva.  

A beszédeket követően egyházi, állami, önkormányzati és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat és mécseseket Szent Márton szobránál.

A roma társadalom jövőjéről

A cigányság polgárosodása elindult - A roma társadalom jelenéről és jövőbeni lehetőségeiről beszélgettek Szombathelyen

Az elmúlt években számos kormányzati program, a gazdasági és szellemi fejlődés lehetőségeinek kiaknázása, valamint állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek összefogása révén megindult a roma társadalom polgárosodása, hangzott el a Mathias Corvinus Collegium által szervezett kerekasztalbeszélgetésen Szombathelyen. Az egyik cél a közeljövőben, hogy a válság ellenére sikerüljön az elért eredményeket és a kiépített esélyegyenlőségi rendszereket megtartani. 

Dr. Székely János megyéspüspök, Sztojka Attila kormánybiztos, Székely Levente az MCC Szociológiai Műhelyének vezetője és Antal István a Roma Tehetség Program vezetője osztották meg gondolataikat a témában. 

 

A beszélgetés felvezetéseként Székely Levente tartott rövid prezentációt a magyarországi roma társadalommal kapcsolatban. Ebből kiderült, hogy a roma társadalom többsége kistelepüléseken él, rosszabbak az iskolai, foglalkoztatottsági mutatóik, élet-és munkakörülményeik mint a többségi társadalom tagjainak, ugyanakkor – egy 2020-as Európai Bizottsági jelentés alapján – az elmúlt években megindult egy javuló tendencia. Az MCC egy saját felmérése szerint a megkérdezett roma emberek közel fele elégedett az életével. 

 

Sztojka Attila kormánybiztos kiemelte: az elmúlt években sok lépést tettek, hogy segítsék a roma emberek előbbrejutását. Fontos azonban, hogy úgy kell roma ügyet kezelni, hogy nem etnicizáljuk a kérdést, mondta a kormánybiztos, azaz: amit teszünk nem azért tesszük mert az illető roma, hanem mert az életkörülményei eltérnek az általunk normálisnak, elvártnak tekintettől.

 

 Ha kivonjuk a problémából azt, hogy „cigány”, más kontextusba kerül  – mondta a kormánybiztos, hozzátéve: a közeljövő kihívása, hogy a válság ellenére sikerül-e az elért eredményeket megtartani. 

 

Mint mondta: az országban most alacsony a munkanélküliség és a jelenlévő munkaerőhiány lehetőséget ad a romák számára is, hogy bekapcsolódjanak a gazdasági vérkeingésben. Azt is kérte: akinek lehetősége van rá válasszon roma szakembereket, segítve ezzel a megélhetésüket és a roma emberek jobb megismerését. 

Jó példaként említette Sztojka Attila a romák támogatására a Nő az esély projektet, amelynek keretében 1000 roma nőt képeztek, akik szociális intézményekben helyezkedtek el. Fontos szerepe van a Biztos Kezdet Gyerekházaknak, ahol korai fejlesztést kaphatnak a gyermekek 0-tól 3 éves korig, miközben a szülőket is segítik a társadalmi felzárkózásban. Havonta 10 ezer roma diáknak folyósítanak ösztöndíjat, az országban működő 11 Roma Szakkollégiumban pedig a felsőoktatásban tanuló roma hallgatókat támogatják, mondta a kormánybiztos. 

 

Székely János megyéspüspök személyes élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Mint mondta: gyermekkorában nem nagyon találkozott romákkal. Amikor megkezdte papi szolgálatát Érsekvadkerten, akkor előbb a cigány himnuszt tanította meg a roma gyerekeknek az iskolában, majd meglátogatta a családokat is. A kapcsolat eredményeként többen is elsőáldozók lettek. Ami nagy eredmény, hogy a nem cigányokat is sikerült az ügynek megnyerni, ha nem is ment ez eleinte könnyen. Székely János azt mondta: az apró gesztusok is képesek nagy változásokat elindítani az emberek életében, ezért arra kéri a nem cigány embereket, hogy nyújtsanak kezet a romák felé. Ha van roma család a közelükben menjenek át hozzájuk, ismerjék meg őket, mondta a megyéspüspök. Kiemelte: 

 

az igazi integráció azt jelentené, hogy egy kiengesztelődött társadalomban élünk, ahol szeretjük, segítjük egymást. Ehhez hiteles emberek kellenek romák és nem romák között. 

 

Ez lenne a felemelkedés igazi motorja, mondta Székely János, hozzátéve: az Egyház is sokat tesz a romákért, segítik őket pl. kulturális kincseik – így nyelvük, szokásaik – megőrzésében. A Szentírást már lefordították lovári nyelvre és hamarosan elkészül a cigány nyelvű misekönyv is. A templomokban a cigány szentmiséken ott a cigány zászló és az énekek is a romák nyelvén hangzanak fel. 

 

Meg kell teremteni az Egyház cigány arcát, mondta Székely János aki reményét fejezte ki, hogy megvalósulhat az az álma, hogy  Budapesten legyen cigány templom, cigány múzeum, étterem, amelyeken keresztül megismerhetők a roma emberek, a roma kultúra.