Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 5–6-án tartotta téli rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően az MKPK budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.

Marton Zsolt családreferens püspök többek között beszámolt arról, hogy idén megjelent magyarul a Katekumenális felkészítés a házasságra című kötet, amely Ferenc pápa szorgalmazására jelent meg tavaly a nagy világnyelveken. Nagy sikerrel zajlott le októberben a 28. családkongresszus Máriabesnyőn, valamint novemberben az Országos Életvédő Nap Székesfehérváron. Elmondta azt is, hogy folyamatban van az életvédő referensek minden egyházmegyét lefedő hálózatának megszervezése.

Székely János szombathelyi megyéspüspök beszámolt a Boldog Ceferino Intézet elmúlt öt évben végzett tevékenységéről. A cigánypasztoráció területén kiemelten fontos, hogy a Biblia lovári nyelvű fordítása után befejezéshez közelít a misekönyv lovári fordítása is, és a tervek szerint 2025-re a temetési szertartáskönyv fordítása is elkészül. Számos egyéb kiadvány (például tankönyv) is megjelent a romák számára. Folyamatosan zajlik a cigánypasztorációs lelkipásztori munkatársak képzése is. Számos lelkigyakorlat, zarándoklat és búcsú megszervezésében és lebonyolításában vett részt az intézet.

Idén is elindult a Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogramja, amely során a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor. A nélkülözőkért indított országos összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. Idén is több módon lehet csatlakozni a karácsonyig tartó adománygyűjtéshez, amelynek lehetőségeiről a www.karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak. „Angyalbatyu” ajándékgyűjtő akciójuk keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagokat készíteni és leadni országszerte a különböző gyűjtőpontok egyikén. Részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon. Az ajándékcsomagokat a Karitász önkéntesei juttatják el az országos hálózaton keresztül a rászoruló családok gyermekeinek hazánkban és Kárpátalján is. Idén december 10-én lesz a Karitász „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű kampánya. Az országos akcióval a napi megélhetési problémákkal küszködőkre hívják fel a figyelmet, ezért országszerte programokat és szimbolikus mécsesgyújtásokat tartanak. December 16-án a szervezet a legkisebbekkel ünnepli a karácsonyt Budapesten, a Városmajorban a „Gyermekek a gyermekekért” rendezvényen. A Karitász december 18-án, szombaton este fél nyolckor jótékonysági estet szervez a Szent István-bazilikában, ahol az est fellépői Lackfi János és a MAGnificat zenekar lesznek. Az esemény bevételét a rászoruló gyermekek és családok karácsonyának szebbé tételére fordítják majd. December 21-én a jótékonysági szervezet a Magyar Szentek templomában tartja a menekültek karácsonyát, december 22-én pedig Rákosmentén szervez ételosztást. A Katolikus Karitász karácsonyi segélyakcióit online adományozással a www.karitasz.hu oldalon lehet támogatni, valamint a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal is lehet támogatni.

A Katolikus Egyházban Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére január 1. a béke világnapja. Ebből az alkalomból a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra hívja a híveket, hogy 2024. január 1-jén a szentmiséken és más imaalkalmakon kiemelten is imádkozzunk közösen a békéért a világban, különösen is az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusok mihamarabbi békés lezárásáért.

Az ökumenikus imahetet 2024-ben január 21. és 28. között rendezik meg. Az esemény budapesti nyitó istentisztelete január 21-én, vasárnap a Szent István-bazilikában lesz.

2024 őszén Budapesten rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat (KATTÁRS). A többnapos rendezvényfolyam célja, hogy a Katolikus Egyház bemutassa a társadalmi tanításán alapuló tevékenységeit, hívőknek és nem hívőknek egyaránt.

December 4-én este a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán mutatták be a Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötetet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából a Magyar Kurír adott ki. A 168 oldalas, képekkel gazdagon illusztrált kiadvány a 2023-as magyarországi pápalátogatás történetének krónikája. A könyv megrendelhető, illetve megvásárolható az Új Ember online könyváruházban, valamint az Új Ember könyvesboltjában is.

Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulójára nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: MKPK

Székely János: Méltósággal meghalni – avagy az élet társadalma

Méltósággal meghalni – avagy az élet társadalma

Az alábbiakban Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) társadalmi kérdésekkel foglalkozó Caritas in Veritate Bizottsága elnökének írását adjuk közre. A Méltósággal meghalni – avagy az élet társadalma címmel szerkesztőségünkhöz eljuttatott írást olvashatják.

Ha egy beteg gyermek születik, a szülei szíve azt diktálja, hogy szeressék, segítsék őt minden lehetséges módon. Ha egy idős hozzátartozónk beteg, szeretnénk minden módon mellette lenni, kifejezni a szeretetünket, enyhíteni a fájdalmait. Nem azon gondolkodunk, hogy jobb volna talán, ha nem élne.

Ha valaki egy vonat elé akarja dobni magát, természetes, hogy odafutunk, és megakadályozzuk. Milyen torz is volna az a társadalom, ahol azt mondanánk, hogy ez az ő döntése, nem szabad ebben őt senkinek sem megakadályozni. Egyesek persze azt mondhatnák, hogy más egy súlyos, gyógyíthatatlan beteg esete. De valóban annyira más? A lelki sebek és fájdalmak nem lehetnek néha sokkal súlyosabbak, mint egy testi betegség?

Miért van az, hogy a Föld 195 országából eddig csak 13-ban engedélyezték az aktív eutanáziát (teljesen: Belgium, Hollandia, Luxemburg, Portugália, Spanyolország, Kolumbia, Új-Zéland; részlegesen /az öngyilkosságban való segítségnyújtást – a méreganyag megvételét, odavitelét stb./: Ausztria, Finnország, Németország, Svájc, Kanada, az USA 6 állama)? Miért van, hogy a WHO úgy nyilatkozott, hogy a palliatív kezelések mai fejlettségénél okafogyottá vált az eutanázia engedélyezésének kérdése? Miért nyilatkozott úgy a Magyar Orvosi Kamara, hogy az orvos az életre esküdött, ezért nem támogatják az aktív eutanázia bevezetését, és ha ez mégis megtörténne, kérik, hogy azt ne az orvosoknak kelljen elvégeznie? Miért van benne a Hippokratészi, ősi orvosi esküben (Kr. e. VI. sz. körül), hogy „senkinek halálos mérget nem adok még akkor sem, ha kéri, és nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához.”

Azért van ez így, mert az emberi élet végtelen érték. 

Az ember nem olyan mint egy bogár, amit, ha végzetesen megsebesült, eltaposunk, hogy ne szenvedjen. Az emberi életnek sokszor a legutolsó, fájdalmas szakasza a legfontosabb, legértékesebb. Néha ilyenkor mondja ki valaki az élete legfontosabb szavait: szeretlek, bocsáss meg, vigyázz rá, hiszek.

A keresztény ember is úgy gondolja, hogy joga van mindenkinek arra, hogy méltósággal meghaljon. Nem szabad senkit arra kényszeríteni, hogy mesterséges, rendkívüli eszközökkel a lehető legtovább meghosszabbítsa a földi életét. Ha a beteg kéri, engedni kell, hogy természetes halállal meghalhasson, hogy a rendkívüli kezeléseket beszüntessék.

Azonban azt gondoljuk, hogy nem helyes, ha az ember élet és halál urává akarja magát tenni. Nem vagyunk a magunk teremtői. Az élet ajándék. Végtelen érték. Nem mérlegelhető véges, emberi szempontok szerint.

Nem tartjuk helyesnek, ha az orvost a társadalom arra predestinálja, hogy életeket oltson ki. Nem tartjuk helyesnek, ha egy gyám dönthet a rábízott, öntudatát már elveszített, gyógyíthatatlan beteg személy élete fölött.

A földi élet célja az, hogy megtanuljunk szeretni. Arra születünk, hogy ajándékká tegyük az életünket, hogy sokszor fájdalmak között, de kicsiszolódjon bennünk a szeretet tiszta dallama, és így a halál kapuján át majd beléphessünk a Teremtő Isten örök, végtelen szeretetébe, a hatalmas isteni szimfóniába.

A szeretet hordozza a másik terhét, keresztjét is. Nem azzal szeret, hogy ráhagy, hanem ha állandóan jelzi: fontos vagy, nem vagy teher, betegen is drága a jelenléted, nem fölöslegesek a szenvedéseid, ne hagyj ránk egy eutanázia-emléket.

A valódi segítés nem a halálba segítés.

Építsük, őrizzük meg az élet társadalmát, ahol természetes, hogy a szülő szereti a gyermekét akkor is, ha az gyógyíthatatlan beteg, hogy szeretjük az idős hozzátartozóinkat, hogy megakadályozzuk, ha valaki a vonat elé akarná vetni magát, és szeretetünkkel igyekszünk gyógyítani a sebeit, igyekszünk felfedeztetni vele újra az élet titokzatos és végtelen értékét.

Megáldották a kőszegi Kálvária templomot

Megáldották a kőszegi Kálvária templomot

November 24-én pénteken került sor a kőszegi Kálvária templom megáldására püspöki szentmise keretében, melyet Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be.

Az ünnep keresztútjárással kezdődött, melyet Püspök atya vezetett szépszámú hívő részvételével. A szentmise elején Székely János megyéspüspök megáldotta a felújított Kálvária templomot a kőszegiek nagy örömére. 

Szentbeszédében Püspök atya a Krisztus keresztjének titkáról beszélt. Tanít bennünket, hogyan lehetünk részesei az Ő keresztjének, hogyan hordozzuk a magunk életének keresztjeit. Vannak emberek akik sok nehézséget hittel, bizalommal hordoznak, vannak akik sokkal kisebb terhek alatt összeomlanak. Kétfajta ember van: vannak akik tudják, hogy Istentől kaptak életet, és ehhez szeretetet, minden nap kapok új lehetőséget, ők bőségesen megajándékozottnak érzik magukat. Mások megfosztottnak érzik magukat, akik azt érzik nem adja meg az élet ami jár neki, ők panaszkodnak, maguk körül forognak, másokat vádolnak. Az oltár fölött látható a kereszt, a kereszt alatt állók tanítanak arra, hogyan hordozhatjuk mi a keresztünket. Mária tudja, hogy a kereszten is Isten cselekszik. Mária nem ment a sírhoz, mert tudta, hogy az ő fia él. Nem kell tudni a miérteket, tudok-e így szenvedni? Isten nevel és alakít, sokat akar az életünkből kihozni. Az Isten nagylelkűvé, önzetlenné akar nevelni minket. A sokszor zárt szívünket meg akarja nyitni. 

Székely János predikációját ITT visszahallgathatják!

A szentmise végén Sarkadi Márton ismertette a templom történetét, valamint köszönetet mondott mindenkinek, aki a felújításban részt vett. Majd Ágh Péter államtitkár emlékezett vissza, hogyan indultak a kőszegi felújítások. Végül Kirner Zoltán plébános egy visszaemlékezést olvasott fel, amit egy kőszegi hívőtől kapott, aki a kálvária templom 1947. évi tűzvésze utáni újjáépítésben részt vett.

Ezt a visszaemlékezést IDE kattintva hallgathatják vissza! 

Hazánkban is ökumenikus imanapot szerveznek az ENSZ-klímacsúcs döntéshozóiért

Hazánkban is ökumenikus imanapot szerveznek az ENSZ-klímacsúcs döntéshozóiért 

November 30. és december 12. között tartják az Egyesült Arab Emírségekben az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáját (COP28). A tanácskozás alkalmából Ferenc pápa Dubajba látogat, és beszédet mond a találkozón. Az eseményhez kötődően Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke ökumenikus imádságra hív november 30-ára.

A magyarországi egyházak teremtésvédelmi szerveinek és szervezeteinek ökumenikus közössége hív minden keresztény közösséget, hogy csatlakozzanak ahhoz a világméretű kezdeményezéshez, melyben az idén Dubajban megrendezendő ENSZ-klímakonferencia, a COP28 idején egyházaink imádságban és könyörgésben kapcsolódnak egy testté.

Az imaháttér célja, hogy a Föld és a szegények kiáltása eljusson a döntéshozó vezetők fülébe, és hogy bátor, elkötelezett döntések szülessenek világunk egyenlőtlenségeinek és fájdalmainak enyhítésére.

A katolikus hátterű Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület kezdeményezésére a magyarországi egyházak ökumenikus teremtésvédelmi közössége, a református Ökogyülekezeti Mozgalom, a Károli Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete, az evangélikus Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport és Munkaág, a metodista egyház és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága közös imádkozásra hív minden keresztény közösséget.

Az idén 28. alkalommal megtartott COP-ra november 30. és december 12. között kerül sor az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban. Az ENSZ éghajlati kérdések megvitatására szervezett idei csúcskonferenciájára különösen nagy várakozással tekintenek a szakemberek és a világ állapotáért aggódók. Részben azért, mert az úgynevezett Párizsi megállapodás (COP21, 2015) óta nem történt különösebben elkötelezett lépés, részben pedig azért, mert egyre sürgetőbb jelek mutatják, hogy nagy szükség volna a nemzetek közötti határozott összefogásra és szigorúbb megállapodásokra a szegényebb és kiszolgáltatottabb országok, területek és emberek védelmében, illetve a jólét illúziójában tengődő régiók fogyasztásának visszafogására.

Az idei Season of Creation nemzetközi ünnepének (Magyarországon a Teremtés heteként ünnepeljük) végén, Assisi Szent Ferenc emléknapján, október 4-én tette közzé Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdítást, melyben a világ vezetőit, döntéshozóit a teremtett világért elkötelezett cselekvésre hívta fel. Később bejelentette személyes és imádságos jelenlétét a COP28 konferencián. Ezzel egy időben az Egyházak Világtanácsa is ökumenikus állásfoglalást adott ki, melyben a teremtett világért való felelősségre irányítja a döntéshozók és a tagegyházak figyelmét, egyúttal cselekvésre hívja a keresztény vallási közösségeket.

A magyarországi teremtésvédelmi szervek és szervezetek ehhez a világméretű megmozduláshoz kapcsolódva most minden közösséget arra hívnak, hogy ki-ki a saját lehetősége szerint csatlakozzon a közös imádkozáshoz.

A gyülekezeti közösségek miséken, istentiszteleteken, hétközi alkalmakon, családi körben vagy baráti közösségben elmondott imádsággal is részt vehetnek a közös otthonunkért mondott könyörgésben. Ehhez kínál segítséget a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által összeállított és ökumenikus gondozásban közreadott segédanyag, mely elérhető a teremtesvedelem.hu oldalon. A segédanyag amellett, hogy segít eligazodni az alapvető fogalmak és dokumentumok gyűjteményében, felkínál imádságszövegeket is, melyek az alkalom témájához illeszkednek.

Ezek mellett az ökumenikus teremtésvédelmi közösség országos imaalkalmat is szervez, melyet november 30-án este 7 órai kezdettel online tart meg, és amelyre minden érdeklődőt nagy szeretettel hívnak és várnak a szervezők.

Az online imádságon különböző felekezetek képviselői szólalnak majd meg közös hangunk, közös kéréseink és közös imádságunk kifejezésére – közös otthonunkért. 

Az online eseményhez, amelyen részt vesz többek között Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Zoom alkalmazáson keresztül az alábbi linken lehet majd  csatlakozni: https://bit.ly/COP28-imaora

Az ökumenikus imanap Facebook-eseménye IDE KATTINTVA érhető el. 

Szent Márton nevét viseli a Zalalövőt elkerülő völgyhíd

Szent Márton nevét viseli a Zalalövőt elkerülő völgyhíd

November 12-én Székely János szombathelyi megyéspüspök ünnepélyes keretek között megáldotta a Zalalövőt elkerülő 600 méter hosszú völgyhidat, amely immár Szent Márton nevét viseli. Az eseményen a Savariában született hitvallóról szóló műsort adott elő a zalalövői Borostyán Óvoda és Minibölcsőde Szivárvány csoportja.

Az óvodások műsora után elhangzott Reményik Sándor Viadukt című verse. Ezt követően Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

A városvezető a völgyhíd jelentőségéről szólva elmondta: már 2008-ban elkezdték az elkerülőút előkészítő munkálatait. Az engedélyezések és a tervek 2011-re készültek el. A völgyhidat, mely a maga 600 méterével az egyik leghosszabb híd Magyarországon, 2016-ban adták át. Székely János megyéspüspök javaslatára a város önkormányzata Szent Márton-hídnak nevezte el, mivel a Szent Márton európai kulturális útvonal is átível ezen a szakaszon. Kézenfekvő volt a névválasztás – fogalmazott a polgármester.

Az eseményen Vígh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is jelen volt. Elmondta: két évtizeddel korábban már megkeresték a városban és környékén élők, hogy elkerülő útra lenne szükség; szemléltették is azt a forgalmat, amely szükségessé tette a híd kivitelezését. A képviselő ünnepi beszédében, utalva Szent Márton legendás cselekedetére, így fogalmazott: „Meg tudnánk-e ma ezt tenni, hogy levesszük a kabátunkat, és odaadjuk a rászorulónak? A történet rávilágít arra, hogy nap mint nap tudunk-e valamit tenni másokért”

Az ünnepség végén leplezték le a völgyhíd nevét feltüntető táblát, majd Székely János szombathelyi megyéspüspök megáldotta a Szent Márton-hidat.

A főpásztor a híd megáldása előtt felidézte, hogy valahol a környéken zarándokolhatott Szent Márton a szüleivel. Gyermekkorunkban sok mindent kapunk, ez az időszak egy paradicsomkert. Négy út van, amelyet Szent Márton életében végigjárt: eszményeket találni – ez az első út; a hit kincsét továbbadni – ez a második; a harmadik a csönd útja, végül a negyedik út elvinni az örömhírt másokhoz.

A szombathelyi megyéspüspök beszédét IDE kattintva visszahallgathatják.

“A szeretet tetteivel hitelesítik az egyház szavait” – Karitász ünnep Szombathelyen

“A szeretet tetteivel hitelesítik az egyház szavait” – Karitász ünnep Szombathelyen

Szent Erzsébet ünnepével összekötve tartotta a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász hálaadását a szombathely-szőlősi Jézus Szíve templomban.

A közös ünneplés püspöki szentmisével kezdődött, melyet Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be kárpátaljai, körmendi, szentgotthárdi, gércei és szombathelyi atyák részvételével. A szentmisén Szkoropádszky Péter atya és kárpátaljai gyermekek képviseletében jelen voltak a határon túli magyarok is.

Püspök atya bevezetőjében megköszönte a karitász munkáját, hiszen ők a szeretet tetteivel hitelesítik az egyház szavait. Prédikációja elején egy emberről beszélt, aki hajléktalanokat, koldusokat látott, a TV-ben tragédiákról hallott és megkérdezte Istent miért nem tesz valamit? Isten válaszolt: én már tettem valamit, megteremtettelek téged. Isten válasza sok szenvedésre magányra MI lehetünk. Lehet nem is kell messze menni, csak a szomszédunkra ránézni, aki egyedül van, magányos. Sok-sok ember lehet akit az Úr ránk akar bízni. Isten egymásra bíz minket! Testvérei lehetnénk egymásnak. Lehetne ez a világ kicsit más. 

Püspök atya prédikációja ITT meghallgatható!

A szentmise befejező áldása előtt került sor a karitász díjak átadására, majd a kárpátaljáról érkezett gyermekek, szívhezszóló, de megrendítő gondolatokat tartalmazó műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket! A műsor közben és végén Péter atya a kárpátaljai karitász igazgatója osztotta meg gondolatait a hívekkel.

A gyermekek műsorát ITT visszahallgathatják! 

Péter atya gondolatait IDE kattintva hallgathatják meg!

A szentmise végén a Himnuszt énekelték el az egybegyűlt ünneplő karitászmunkatársak. A záróének után János püspök atya előadást tartott a teremtésvédelemről. Az ünneplést kötetlen beszélgetés és agapé zárta.

János püspök atya előadása ITT elérhető! 

Géfin Gyulára, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár egykori igazgatójára emlékeztek

Géfin Gyulára, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár egykori igazgatójára emlékeztek

Géfin Gyula teológiai tanár, egyháztörténész, igazgató 1973. november 10-én hunyt el. Halálának 50. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a vasi megyeszékhelyen a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban november 16-án, csütörtök délután.

Sok érdeklődőt vonzott a Géfin Gyula életét, munkásságát bemutató tárlat megnyitója, amelyen részt vett Székely János megyéspüspök; Perger Gyula plébános, püspöki referens, a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója; Tóth Endre régészprofesszor és Géfin Nelli, Géfin Gyula unokahúga is. A megnyitó elején Halász Viktória és Hargitai Réka, a Boldog Brenner János Kollégium diákjai elszavalták a tudós Romkert című versét. A költemény a Géfin-hagyatékból került elő. A szavalat után Nagy László, a Zrínyi Ilona Általános Iskola 5. osztályos tanulója Mozart Német tánc című művét adta elő harsonán.

Köszöntőjében Székely János megyéspüspök felidézte Géfin Gyula életét. 1889-ben Kiscellben (Celldömölk) született. Édesapja, Géfin Lajos a celldömölki kórház főorvosa volt. Édesanyja a nemzeti érzelmeiről ismert szombathelyi politikus, Hübner János lánya volt. Géfin a Premontrei Gimnáziumban tanult, ott lett életre szóló jó barátja Pável Ágostonnak és Pehm – később Mindszenty – Józsefnek. Mikes János Innsbruckba küldte tanulni, itt szerezte meg aztán a doktori címet 1914-ben. 1929-ben a Római Magyar Akadémiára küldték, hogy többek között a vatikáni levéltárban kutasson. Mikes János püspök nevezte ki teológiai tanárnak, később szemináriumi rektornak, levéltár-, majd könyvtárigazgatónak.

Géfin Gyula szerkesztette azt a háromkötetes művet (az első részt ő is írta), amely a Szombathelyi Egyházmegye történetét mutatja be. Elindította a Szombathely múltjával foglalkozó Acta Savariensia című sorozatot, megírta az egyházmegye papságának a történeti névtárát. Nagy szerepe volt a Vasi Szemle megalapításában és a szombathelyi Faludi Ferenc Irodalmi Társaság létrehozásában. 1938–1943 között Járdányi Paulovics Istvánnal együtt föltárta a Romkertet. Géfin Gyula hozta létre a Sala Terrenában az egyházmegyei művészeti kiállítást, majd megírta az eddigi legteljesebb művet a szombathelyi székesegyházról.

Ez a gazdag alkotói korszak 1952-ig tartott – mondta Székely János. – Ekkor tiltotta be a szemináriumot a kommunista diktatúra. Ezt követően még felkérték, hogy Szombathely monográfiájában a barokk korszakot megírja, azonban a nyomtatás után hamar betiltották, mondván túlságosan egyházias.

„A pap ajkának kell őriznie a tudást” – idézte Sirák fia könyvét Székely János. Géfin Gyula nem egyszerűen csak régész volt, nemcsak egyháztörténész, nagyszerű levéltári kutató, hanem mindenekelőtt bölcs, szent életű ember – hangsúlyozta a megyéspüspök. A kommunizmust félelemmel töltötte el az, amit Géfin Gyula leírt, felszínre hozott. Miért fél a diktatúra a múlttól? – tette fel a kérdést Székely János, majd meg is adta a választ: mert a gyökérzet az, ami tartást, életet, távlatot ad.

Tóth Endre régészprofesszor a személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal. Rokoni kapcsolat is fűzi Géfin Gyulához. Elmondta, Gyula bácsi (csak így hívja őt) egyik lánytestvére, Janka néni, Tóth Endre másodnagybátyjához ment feleségül. A régész sokszor látogatta meg Gyula bácsit, akitől könyveket kapott és mindenféle érdekes történetet mesélt neki. Szerinte Géfin Gyula olyan ember volt, aki mindenkit ismert, bárkinek, aki ment hozzá, tudott segíteni, azonban rendkívül szerény is volt. Közkedvelt személy volt a városban, egyedül a régész családjának kutyája nem bírta, tette hozzá viccesen Tóth Endre, mint ahogy a többi egyenruhás személyt sem.

Géfin Gyula halálának 50. évfordulóján az emlékezés hozta létre az egyházmegyei könyvtárban látható kiállítást, mondta el Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető. A Géfin által évekig igazgatott könyvtárban és levéltárban őrzött hagyatékából válogatott dokumentumokat lehet a tárlókban megtekinteni, valamint családi fotókat, tárgyakat és a romkerti ásatásokról tudósító újságcikkeket is megtekinthetik az érdeklődők.

A csütörtöki megnyitó zárásaként Vasas Rebeka és Varga Boglárka, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjainak furulya- és fuvolajátékát hallhatta a közönség.

Migrációs, menekültügyi és gazdasági kérdésekről tanácskoztak Szombathelyen a CCEE szekciói

Migrációs, menekültügyi és gazdasági kérdésekről tanácskoztak Szombathelyen a CCEE szekciói

November 13–15. között az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) Szociális és Pasztorális Bizottsága két szekciójának tagjai üléseztek Szombathelyen. Székely János megyéspüspök meghívására érkeztek, migrációs és gazdasági kérdésekről tárgyaltak.

A résztvevőket hétfőn délelőtt Nemény András szombathelyi polgármester is köszöntötte. Székely János megyéspüspök hazánk történelméről tartott ismertetőt köszöntőjében. A tagok este a székesegyházban vettek részt szentmisén, majd a főtemplommal és a püspöki palotával is megismerkedtek.

Kedden délelőtt folytatódott a tanácskozás a migrációval, menekültekkel kapcsolatos kérdésekről. Délután a résztvevők ellátogattak az Annunciáta Nővérek egykori rendházába, ahol megismerkedtek az ott élő, a Szombathelyi Egyházmegye segítségét élvező pakisztáni, afrikai, ukrán családokkal. Felkeresték Szent Márton szülőhelyét, és meglátogatták az egyházmegyei karitász által is támogatott szombathelyi rászoruló családokat.

Este kezdetét vette a gazdasági kérdésekkel foglalkozó szekció ülése a Martineumban. Székely János megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket, majd szakértők előadásait hallgathatták meg a jelenlévők, zárásként kérdésekre került sor. A gazdasági szekció tagjai szerda délig folytatták megbeszélésüket.

Észrevenni, megállni, cselekedni – Szent Márton ma is példa mindannyiunknak

Észrevenni, megállni, cselekedni – Szent Márton ma is példa mindannyiunknak 

Észrevenni, megállni, cselekedni –  üzeni a ma élő híveknek Szent Márton. Ezzel segíthetjük az embereket közelebb Krisztushoz, mondta szentbeszdében Haľko József pozsonyi segédpüspök Szombathelyen, a Székesegyházban tartott Szent Márton napi ünnepi szentmisén. 

Az egyházmegye hívei és papsága együtt emlékezett és ünnepelte védőszentjét. Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában. Szülei jómódban élő pogányok voltak. Apja a római légió tisztjeként szolgált. A források tanúsága szerint édesapja és édesanyja valószínűleg szláv eredetű volt, bár egyes történetírók kelta származásukat is lehetségesnek tartják. Márton 15 éves amikor a római hadsereg tagja lett. Légióját Galliába, Franciaországba küldték, ahol Amiensben teljesített szolgálatot. Az Amiensben töltött évek egyik eseményéről, amely még megkeresztelkedése előtt történt, minden életrajzírója megemlékezik. Különösen kemény tél volt Galliában, sokan meghaltak a nagy hidegtől. Márton minden ruháját elajándékozta a szegényeknek, csupán a rajtalévő ruhadarabok maradtak meg. Egy napon késő este, járőrszolgálatból hazatérőben didergő koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettéhasította és az egyik felét a koldus vállára borította. Másnap álmában Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra terített. Krisztus így szólt a fiatal katonához: „Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe.”

A hadseregtől való távozása után remeteként élt, később pappá, majd Tours városának püspökévé szenlték. Csodák sora kísérte Márton püspök működését: betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, ördögtől megszállottak megszabadítása volt a bizonyítéka az ő isteni kiválasztottságának. Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában is. 397. november 8-án halt meg Candes-ban, november 11-én temették el Toursban.   

Szentbeszédében Haľko József többször is visszautalt a pozsonyi Szent Márton Székesegyházban látható Szent Márton lovasszoborra. A jelent három fontos keresztényi vonást tükröz: észrevenni, megállni, cselekedni

Észrevenni: olyan szemekkel járni az emberek között, hogy meglássuk a szenvedőket, akárcsak Szent Márton a koldust. A nyitott szemek a nyitott szívek szimbolumai, amely képessé teszi az embert arra, hogy adott pillanatban, a másik emberben felismerje Jézust. 

Megállni: ha észrevettük a szenvedőt akkor adott helyzetben meg kell álljunk és érdeklődnünk kell miben tudunk segíteni neki. 

Cselekedni: ha észrevettük a szenvedőt és tudjuk miben számít a segítségünkre akkor cselekednünk kell, ahogy Szent Márton is megosztotta köpenyét a koldussal. 

Legyen buzgóságunk meghívni az embereket az Egyházba. Nem lehet mindegy számunkra, hogy vannak még emberek akik nem ismerik Jézust mint megváltójukat, megmentőjüket, mondta Halko József. Kiemelte: Jézus tudja, hogy a küldetésünk nem egyszerű és talán nehéznek is tűnik a feladat. De ő mindig venünk van és azt mondja: szeretlek. A szentostyában nekünk adja magát, ezzel áthidalja a történelmi távlatot Szent Márton kora és a jelen kor  között. Engedjük, hogy Jézus a szívünkbe oltsa szeretetét: ez megnyitja szemünket, hogy észrevegyük a szenvedőt, felismerjük mit kell tennünk és erőt ad a cselekvéshez is. 

Ha így teszünk, az emberek látják alázatos szertetünket, amit Krisztus inspirál, rákérdeznek: honnan veszed ezt a szeretetet, ki ennek a nyugalomnak, békének az igazi forrása. Ne kételkedjünk mondani: ez Jézusé, az én Uramé, aki meg akar váltani engem és téged. Hol az akadály, hogy mi a környezetünkben élőket is meghívjuk Krisztus keresztségére, szentségeire, szeretetére, hogy mások is elfogadják Jézust mint életük legmélyebb értelmét.

A szentmise végén Székely János megyéspüspök vezetésével imádkoztak a jelenlévők Szent Márton oltárnál a hívekért, új papi hivatásokért. 

Az ünnepi szentmise visszanézhető egyházmegyénk honlapján, ide kattintva.