Árpád-házi Szent Margit ünnepe 

Szent Margitra, IV. Béla magyar király lányára, a domonkos rend női ágának egyik meghatározó magyar személyiségére emlékeznek ezekben a napokban a Szombathelyi Egyházmegyében. Szombathelyen és Kőszegen ünnepi szentmiséket tartottak tiszteletére, az iskolásoknak előadáson elevenítették fel életét.

Szerdán este a szombathelyi Szent Márton-templomban is megemlékeztek Szent Margitról. Az egykor, domonkos szerzetesek által fenntartott templomban szentségimádással, litániával ünnepeltek. A szentmisén Mészáros Domonkos OP mondott szentbeszédet. Kiemelte: egy rendkívüli személyiségről van Szent Margit esetében. Születése, kiválósága, történelmi helyzete, helytállása és mindmáig példamutató az ő élete és imádságos közbenjárása kísér bennünket a kegyelmek útján. A kereszténység megalapozott kultúrája létezett akkor amikor Margit született. Első királyunk példája, aki felajánlotta az országot a Szűzanyának, számunkra is meghívás és elköteleződés arra, hogyha ő komoly hittel fogadta a Szűzanyától a Megváltót és ajánlotta oltalmába a mi életünket akkor mi is nemzedékről nemzedéskre tudatosítsuk: nem akármilyen példaképeink vannak és nem akármilyen a kegyelmi közbenjárásuk. Ez a komoly kegyelmi háttér és hétköznap is gyakorolt keresztény élet valóság volt Szent Margit számára és ő iparkodott élete kezdetétől ebben példát mutatni.

A mai ünnep arra késztet minket, hogy tudatosítsuk: miért fontos számunkra kereszténynek lenni? Abban a pillanatban amikor az ember elfordul Istentől, és megpróbálja a maga dicsőségét érvényre juttatni akkor támad fel mindenkiben az önzés, hogy ne a  másik igaza legyen, hanem az enyém. Így ahelyett, hogy az Isten kegyelmében közösséget alkotnának a nemzetezek, egymás ellen támadnak. A Sátán megtalálja azokat a réseket, ahol az egymás elleni kritika, félelem a maga eszközeit keresi meg a másik legyőzésére, ahelyett, hogy szolgálna. Szent Margit a fordítottját tette. Ő az imádságban közel került Istenhez és a maga elragadtatásaiban rendkívüli kegyelmeket kapott, sokat sírt értünk. A többiek azonban nem egy szomorú embert láttak Szent Margitban, hanem szolgálatkész, kedves és az utolsó munkában is szorgalmas, a kemény munkát is vállaló embert, aki alázattal szolgálata a többieket. 

Mészáros Domonkos kiemelte: az ideológiaák sokféle iskolát teremtenek és relativizálják az igazság eléárhetőségét és tagadják, hogy egységes erkölcs és becsülte lenne az ami az embreket tudja egymásfelé közelíteni. Az Isten elvesztése helyett az emberi érzelmek világába csöppenünk, ahol azt mondják mindekinek, hogy bontakoztasd ki magad ahogy akarod, legyél szabad. De létezik egy olyan igazság amit az Isten mutatott megnenünk és olyan szeretet amelyet Jézus mutatott meg nekünk. Ezek a világos útmutatók.  

Mészáros Domonkos OP szentbeszéde meghallgatható itt.  

Szent Margit egyházi ünnepnapján Kőszegen, a szentről elnevezett iskola diákjai a Jézus Szíve-templomban gyűltek össze hálaadó szentmisére. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök, Margit nyomán, az áldozatvállalás fontosságát emelte ki a diákok számára követendő példaként. Szent Margit áldozattá lett, Magyarország báránya volt, odaadta életét másokért, mások helyett, közbenjárt a nemzetéért. Úgy ahogy Jézus: aki áldozattá lett értünk. Akkor tudtok áldozatot hozni, ha a szívetekben van valami, ami nálatok is fontosabb, ha nem csak önmagatokért éltek, mondta Székely János.

Szent Margit életét az iskola hatodikas diákjai elevenítették fel egy színdarabban. A nap során hittanversenyen mérték össze tudásukat az egyházmegye katolikus iskoláinak diákjai, akikhez még Hódmezővásárhelyről is csatlakozott egy csapat. Idén Aquinói Szent Tamás élete, munkássága állt a középpontban. A versenyt a zalaegerszegi Mindszenty-iskola csapata nyerte, második a szombathelyi Brenner-iskola, harmadik a házigazda Árpád-házi Szent Margit Iskola csapata lett.