A Jézus arcú világ – dr. Székely János előadása

Milyen lenne a világ ha azt az álmot élnénk amit Isten megálmodott? Jézus így hívta ezt: Isten országa, Isten Királysága – kezdte előadását dr. Székely János.

Isten királysága akkor kezdődik, ha a lelkünk trónján Isten van. Ha jelen van a családokban, a közéletben, kultúrában, gazdaságban, emelte ki Székely János, aki hozzátette: a Katolikus Egyház meggyőződése, hogy objektív igazság létezik és az megismerhető. A 10 parancs, a Biblia nem szubjektív melléktermék, az erkölcs nem szokásrend, hanem bele van teremtve a világba. A termetés logosza és a kinyilatkoztatás Logosza ugyanaz, magyarázták a rabbik. Az ember csak kiolvassa ezt a gyönyörű rendet. A kinyilatkoztatás pedig beteljesíti, megvilágosítja a megismerésünket. 

A világ megismerése a tudomány, ész által, a kinyilatkoztatás megismerése a hit, a történelem által ugyanabba az irányba vezet, ugyanazt a valóságot ismertetik meg, mert egy igazság van. 

A Katolikus Egyház Társadalmi Tanítása az emberi jogokkal kezdődik. Az emberi jogok a természetünkben rejtőznek, amit – néha lassan, de – felismer az ember. A legelső emberi jog az élethez való jog: az emberi élet a fogantatással kezdődik az Egyház tanítása szerint, amely hangsúlyozza: jog és kötelesség elválaszthatatlan az ember életében. 

Tehát miközben mindenkinek joga emberhez méltó megálhetéshez, de mindenkinek kötelessége dolgozni a közösségért. 

Székely János hangsúlyozta: a Katolikus Egyház meggyőződése, hogy a világunk szeretetből van és mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. 

A közélet célja a közjó, azaz: azoknak a tesi, szellemi, lelki feltételeknek a megteremtése, amik segítik, hogy az ember kibontakozhasson, teljes életet élhessen.

A családról szólva Székely János kiemelte: Isten azt akarta, hogy az élet a szülők szerelméből fakadjon és egy szeretetbölcsőben növekedjenek a gyermek. És fordítva is igaz: a szeretetből élet fakadjon, termékeny legyen. És ezt a kettőt összekötötte: a szerelmet és a termékenységet. 

Az Egyház azt tanítja, hogy a nemi identitásunk nem egy akadály amit le kellene győzni vagy mindenkinek kitalálni a  magáét. Ezt kapjuk. És erre, még akkor is ha megsebzett valakinek a nemi identitása – az embernek az életét építenie kell és ebből a legjobbat kihozni. 

A gyermeknevelésben végzett munkát az államnak a szülők nyugdíjának számításában is jobban figyelembe kellene vennie. 

Az oktatással kapcsolatban Székely János kimelte: az Egyház Társadalmi Tanítása alapján a szülők elsődleges feladata a nevelés. A gyermekek joga, hogy megismerjék az előttük élt nemzedékek bölcsességét. Napjainkban az egyik nagy gond, hogy a felnőtt generáció sem hisz abban, hogy bármi igazságnak birtokában lenne, amit a fiatal nemzedéknek át kellene adni. Elveszett az örök igazságban való hit, megszűnt a lelki-szellemi önbizalom, ezért nagy a káosz a felnőtt társadalomban, és nincs tekintélye a tanárnak, szülőnek. Az iskolának nem csak praktikus tudást kellene átadnia, hanem bölcsességet, az élet igazi mély titkairól is hallania kellene. 

A munkával kapcsolatban Székely János elmondta: az Egyház társadalmi tanítása szerint a munka célja nem csak a haszon, hanem a másik ember szolgálata, a teremtett világ szépítése, gondozása és az alkotás öröme. Az Egyház vallja: mindenkinek joga van a munkához, a teljes foglalkoztatás elérése a cél. 

A gazdasággal összefüggésben a megyéspüspök hangsúlyozta: 

az Egyház szerint a gazdasági élet legfőbb célja nem a haszon, hanem az ember. 

A teljes ember – test és lélek – és minden ember hozzásegítése a boldog élethez. A magántulajdonról szólva kifejtette: a magántulajdon biztosítja az egyén szabadságát, ahol kibontakozhat, önállóan élhet. Ezért jó és ezért nem szabad elvenni. De az Egyház nem gondolja, hogy a magántulajdonhoz való jog egy mindenekfelett lévő jog lenne. Ennél fontosabb a minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga.  Ez az eszményt a mai napig nem tudták átfordítani jogszabályokká, gazdasági rendszerré. Így fordulhat elő az a vagyonkoncentráció, amelyre sosem volt példa még a történelemben. Ezt meg kellene állítani, szabályozni kellene. Ennek sok feltétele van: pl. egy új világszervezet létrehozása, a pénzügyek nyilvánosságára.