A Béke Királynője vándormonstrancia egyházmegyénkben

Vándorútra indult a Medjugorjei Béke Királynője monstrancia, amit a most épülő medjugorjei Örök Szentségimádás-kápolnában helyeznek el. November 1-7. között egyházmegyénk több templomában is szerveznek imaórákat, szentségimádásokat.

bekekiralynoje

Magyarországra érkezett a Medjugorje-i Béke Királynője vándormonstrancia. Kettős céllal járja körbe a Földet: részint szépségével “bevonzza” az embereket a Szentségimádásba, másrészt felhívja a figyelmet, hogy a békét alázattal, térdenállva lehet kikönyörögni.

 

Egyházmegyénkben több egyházközség is fogadja a vándormonstranciát a következő napokban:

November 1. – Zalaegerszeg – Jézus Szíve (ferences) templom

November 2. – Kőszeg    

November 3. – Szombathely – Zárda templom  

November 4. – Vasvár  

November 5. – Nagykutas

November 6. – Felsőszölnök      

November 7. – Szentgotthárd

 

Kérjük, az imaórák időpontjáról tájékozódjon a fogadó egyházközségekben! 

A plakát letölthető itt.  

A Béke Királynője litánia szövege letölthető itt. 

Az alábbiakban közzreadjuk Szent II. János Pál pápa és XVI Benedek pápa szövege alapján fogalmazott imát a békéért.

Atyáink Istene, Nagy és Irgalmas vagy! Te vagy az élet és béke Ura, minden ember Atyja!

A Te akaratod a béke és nem pedig a szenvedés! Ítéld el a háborúkat és törd le a büszke erőszakosokat!

Elküldted fiadat Jézus Krisztust, hogy hirdesse a békét mindazoknak, akik közel és távol vannak Tőled. Egyesítsd egy családba a különböző nemzetiségű embereket!

A Te Szent Eucharisztikus Arcod előtt térdelve, Mariának a Béke Királynőjének a közbenjárása által könyörgünk hozzád Istenünk! A világbékéért, azokért, akik távol vannak Tőled, és azokért akik a holnap pánikjába és a bizonytalanságába süllyednek.

Kérünk, hogy mindenki tisztelje az élet szentségét, a fogantatástól kezdve a természetes halálig. A békéért, amire olyan nagy szüksége van családjainknak, hogy egységben és szeretetben maradjanak. Add, hogy az igazság és a jóság elvei szerint tudjanak fejlődni társadalmunkban és országunkban.

Az Anyaszentegyházért, hogy a ,,farkasok” ne veszélyeztessék az isteni nyájat. Szereteted gyújtsa meg bennünk a buzgóság lángját, hogy békéd eszközei legyünk a gyűlölet, a megosztottság, önzőség és a háború által szétszakadt világban.

Érintsd meg a nemzetek sorsáért felelős emberek szívét! Pusztítsd el a megtorlás és a bosszú logikáját a mindennapokban! A Szentlélek által adj új nagylelkű és nemes megoldásokat a párbeszédben, és a türelmes várakozásban teljes bizalmat Hozzád!

Mária Béke Királynője, támogass minket ebben a buzgóságban és könyörögj értünk!

AMEN